Saopštenje za javnost Okružnog odbora SUBNOR-a Kolubarskog okruga

“Povodom obrazovanja radnih grupa za izradu podzakonskih i drugih akata o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, obaveštavamo sve svoje članove i javnost da su dva istaknuta člana izabrana u radna tela:

–  Za članove Radne grupe za izradu Pravilnik o medicinskim indikacijama za priznanje prava na dodatak za negu korisnicima prava boračko-invalidske zaštite (član 55. Zakona), imenuju se:

dr Zoran Živković  (00 SUBNOR Kolubarskog okruga)

– Za članove Radne grupe za izradu Pravilnik o oštećenjima organizma vojnih invalida i civilnih invalida rata za priznanje prava na ortopedski dodatak i razvrstavanju tih oštećenja u stepene (član 61. Zakona), imenuju se:

prim.dr sci.med. Miroslav Srećković  (00 SUBNOR Kolubarskog okruga)

Milorad Zarić

Koordinator SUBNOR-a za Kolubarski  okrug”

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.