Lokalni antikorupcijski plan

“ U svakom slučaju zakone formira vladajuća elita za vlastite interese. Demokratija proizvodi demokratske zakone, tirani proizvode autokratske zakone i tako dalje. Sa formiranjem zakona određuje se, šta je dobro za subjekte i šta služi njihovim interesima” Platon – Država

Povodom izrade Lokalnog antikorupcijskog plana u Valjevu je održana javna rasprava uz mali broj zainteresovanih gradjana. Predsednik  radne grupe za izradu plana Milorad Ilić nakon uvodne reči napustio mesto predsedavajućeg i zamenio ga  mestom u publici izbegavši na taj način da odgovara na pitanja koja su gradjani postavljali. Javnost je ovom prilikom mogla da sazna da Ilić nije političar, da plan donosi vlast čiji su funkcioneri hapšeni zbog korupcije, imena članova radne grupe bila su sakrivena od gradjana, a sam dokument prilično je prepisan iz državnog Antikorupcijskog plana . 

Da u Valjevu traje izrada Plana borbe protiv korupcije gradjani Valjeva bili su obavešteni jednom rečenicom u delu Oglasi i obaveštenja na gradskom sajtu. U tom obaveštenju nije se nalazilo ništa drugo što bi gradjane zaista moglo da informiše o kakvom se planu radi , ali ni  ostavilo mogućnost da gradjani prate rad niti da na bilo koji način učestvuju svojim predlozima i sugestijama. Sedam dana pre nego što plan treba da bude završen održana je javna rasprava, a tek na njoj javnost je mogla da sazna da je predsednik ovog radnog tela zapravo predsednik Skupštine Milorad Ilić. Ko su ostali učesnici nije se moglo znati, a na samoj javnoj raspravi stekao se utisak da su u izradi učestvovali načelnici Uprave i lice iz Odbora za ljudska prava. Na kraju rasprave usledilo je obećanje da će imena lica koja su bila u radnoj grupi ipak biti objavljena na gradskom sajtu.

Raspravi je pored načelnika u Gradskoj upravi prisustvovao i Dane Pribić iz Centra za razvoj Demokratskog društva „Europolis“ iz Novog Sada koje je za realizaciju I izradu ovih dokumenata u Srbiji projektno sa 1,7 miliona dinara finansirala Agencija za borbu protiv korupcije. Shodno činjenici da Valjevo svakodnevno ima priliku da bude informisano  o brojnim korupcionaškim aferama I zloupotrebi novca gradjana ne treba da čudi što je gradjana na raspravi bilo tek nekolicina. Cela ideja da upravo aktuelna vlast za čijeg mandata su uhapšeni načelnik Gradske uprave I još nekoliko lica vezanih za javne nabavke treba da uradi plan za borbu protiv korupcije je prilično licemerna . Da je posebno licemerno što se na čelu radnog tela nalazi lice koje je hapšeno I bilo u pritvoru u slučaju privatizacije Jablanice, ukazao je Željko Trifunović :” Kako građani da imaju poverenja u ovaj dokument kao antikoruptivni, ako su ga gradila lica za koje se vežu brojne koruptivne radnje, neki od njih su bili i u pritvoru zbog osnovane sumnje da su bili umešani u korupciju prilikom privatizacije, drugi pak su putem medija dovedeni u brojne afere prilikom javnih nabavki dok su bili na čelu lokalnih javnij preduzeća, treći se kriju od građana i ne postupaju po prijavama…?” Konkretan odgovor nije usledio jer ga zapravo Dane Pribić iz Europolisa iz Novog Sada nije znao I nije mogao dati, a onaj kome je postavljeno nakon uvodnog izlaganja , iako predsednik Radne grupe, MIlorad ilić seo je na mesto u Sali odnosno u publici, gde su sedeli gradjani.

Interesantno je bilo čuti I objašnjenje zašto nije bila prihvaćena prijava Lokalnog fronta iz Valjeva da učestvuje delegatom u ovom random telu koje je glasilo da se radi o političkoj organizaciji. Predsednik Radnog tela Milorad Ilić u penziju je otišao kao političar I funkcioner , a zatim se kao penzioner političar I koaliciono izborio za platu u gradskom parlamentu. Ako Ilić nije političar onda je Valjevo bar trideset godina bilo u zabludi.

 Slavica Pantić je postavila pitnje zbog čega nije uvažena prijava Evropskog pokreta Valjevo i zašto ona nije imenovana kada ju je isti Pokret I predložio? Odgovor je bio  da su nju imenovali niko u timu za izradu plana ne bi bio van službenika lokalne uprave. Potom je postavila dodatno pitanje zbog čega nisu tražili da prijave drugo lice, ako je njeno imenovanje bilo sporno i zbog čega nisu obavestili Evropski pokret Valjevo o ishodu? Odgovora na ovo pitanje nije bilo , a ona je obavestila prisutne da  je do nekakvog odgovora Evropski pokret došao nakon 5 meseci i to na sopstveno insistiranje.

„Ovo je preventivni plan smanjenja korupcije. Mi nastojimo da napravimo normativne uslove, propise i da se smanji prostor korupcije, a represivnim merama se bave državni organi i to je regulisano pre svega krivičnim i drugim zakonima. Pre svega cilj je smanjiti propisima diskreciona prava, kako bi se smanjila korupcija. Mi smo na početku razgovarali o tome koje su najveće dve tačke mogućnosti korupcije, to su javne nabavke i urbanizam“, rekao je Milorad Ilić, predsednik Radne grupe, nefunkcioner I nepolitičar.

Predrag Savić podsetio je na istoriju praznih priča o „borbi protiv korupcije“ u Srbiji i Valjevu. Nacionalna strategija usvojena je 2013, akcioni plan za poglavlje 23-2016. Model LAP Agencija za borbu protiv korupcije propisala je u aprilu 2017, sa rokom za usvajanje 30.jun 2017. Ono što će tokom naredne dve ili tri godine usvojiti odbornici Skupštine grada biće takodje lista praznih obećanja kojoj će se smejati činovnici skloni korupciji.

Ljubomir Radović, nezavisni odbornik i aktivista LF, primetio je upadljivo odsustvo medija na skupu koji označava početak rada na dokumentu koji se bavi jednim od najvećih problema našeg grada. On takodje smatra da je ovo pokušaj da se tema korupcije u Valjevu minimizira i iz nje isključe gradjani. Podsetio je da se na čelu radne grupe nalazi dugogodišnji političar koji ima i sopstvena iskustva iz ove oblasti.

Aktivisti Lokalnog fronta koji su očito bili i gotovo jedini zainteresovani pored Slobodan Ilića za ovu raspravu za govornicom su najavili da će konkretne predloge dopune i izmene plana dostaviti Europolisu. Za predloge koje su izneli na samoj raspravi nakon toga Pribić je rekao da su na mestu i da ih treba uvažiti pa i da iste predloge očekuje u skorijem vremenu kako bi mogli biti implementirani u dokument.

Jedna od bitnih kritika koja se mogla čuti odnosila se na neosobenost loklane samouprave, odnosno da ne sadrži elemente koji su tipično vezani za Valjevo, da nema dovoljno trensparentnosti.

U Valjevu će tako po svemu sudeći biti usvojen LAP, a da je njegova izrada zapravo bila koruptivna , nedovoljno obaveštenja i informacija o izradi, sakrivanje imena članova Radnog tela, predsednik radne grupe u svojoj biografiji nepolitičara ima hapšenje i pritvor, medju načelnicima koji su prisustvovali javnoj raspravi je nekoliko onih protiv kojih je podneto više krivičnih prijava upravo zbog korupcije, akt donosi vlast čiji su zaposleni i funkcioneri hapšeni zbog javnih nabavki , predsednik radnog tela izbegao da odgovara na pitanja gradjana, a sam plan ima brojne manjkavosti medju kojima je najvažnija da nije osoben Valjevu.

Ovaj dokument će ako ništa drugo zadovoljiti formu i zakon da lokalna samouprava mora da ga poseduje . Jednog dana izvesno će biti predmet proučavanja istoričara, etičara, profesora , studenata i svih onih koji se jednom budu bavili istorijom Valjeva.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.