Saopštenje JP „Kolubara“ u vezi serije zemljotresa koji su se osetili i na našem području

 JP „Kolubara“ na objektu brane Stubo-Rovni poseduje četiri akcelerografska uređaja za merenje seizmičke aktivnosti. Podaci dobijeni sa ovih uređaja trenutno se očitavaju na računarima koji se nalaze u komandnoj zgradi na samoj brani.

 Podaci se takođe automatski prosleđuju Republičkom seizmološkom zavodu gde se vrši obrada i analiza podataka o čemu se sačinjava izveštaj. Što se tiče događaja od 26.11.2019. godine naši uređaju su zabeležili sve potrese koji su se desili tog dana. Najintezivniji potresi su se desili 26.11.2019. godine u 03:54 sata na 277 km od brane Stubo-Rovni na području Albanije, i drugi u 10:19 sati na 193 km od brane Stubo-Rovni na području BiH.

 Intezitet ovih potresa na području brane i akumulacije Stubo-Rovni je bio IV stepena Merkalijeve skale. Na ovom intezitetu zemljotresa nisu očekivana ni strukturna ni nestukturna oštećenja brane.

Maksimalno detektovano ubrzanje na telu brane, ovom prilikom, je daleko manje od maksimalog teoretskog inteziteta.

U svakom slučaju, po unapred predviđenoj proceduri, izvšena je preventivna provera brane i objekata hidroakumulacije gde je konstatovano da nema oštećenja, da sistem funkcioniše normalno i da trenutno ne postoji opasnost po građane i dobra nizvodno od brane.

JP „Kolubara“ će preko svojih uređaja nastaviti i dalje da prati seizmičku aktivnost u našem regionu. U prilogu Vam dostavljamo skraćene izveštaje o gore pomenutim zemljotresima.

4 comments on “Saopštenje JP „Kolubara“ u vezi serije zemljotresa koji su se osetili i na našem području

    1. Kalimero

      Ovo je javno preduzeće i javnost mora biti upoznata ko od stručnjaka pravi te analize i koga je Pitać od „svojih drugova sa fakulteta“ zaposlio u medjuvremenu. Sns je tako zapošljavao, postavi na čelnu funkciju svog čoveka sa Fabusa ili Megatrenda, koji dobija ogromnu platu za direktorsko mesto. Ipak, ostavljali su inženjere na svojim poslovima jer su bili svesni da moraju ostaviti ljude koji imaju znanje. Objavljujte ljudi, ko ima informacije, da li iko išta na toj Brani zna, ili da kupujemo čamce i pojaseve za spasavanje?

      Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.