Održana 90. sednica Gradskog veća

Na sednici Gradskog veća razmatrano je 17 tačaka dnevnog reda. Članovi Gradskog veća su na današnjoj sednici razmatrali predloge odluka  o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zdravstvenu zaštitu, za unapređenje stanovanja, i za zapošljavanje Roma i Romkinja za period 2019.-2023.godine.

Lokalni akcioni plan za zdravstvenu zaštitu Roma i Romkinja je dokument koji pruža aktivnu podršku Romima i Romkinjama za uključivanje u zdravstveni sistem, podizanje nivoa kvaliteta zdravstvene zaštite, pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite ovoj populaciji, posebno deci i ženama, preventivne nege i usluge zdravstvene zaštite pod istim uslovima pod kojima su one dostupne ostatku stanovništva, zatim uključivanje kvalifikovanih Roma i Romkinja u programe zdravstvene zaštite koji se odnose na njihovu zajednicu, kad god je to moguće.

Lokalni akcioni plan za unapređenje stanovanja Roma i Romkinja za period 2019.-2023.godine, a prema Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2018-2025, najznačajniji problemi u vezi stanovanja Roma i Romkinja su nepostojanje urbanističko planskedokumentacije za romska naselja u jedinicama lokalne samouprave,  neregulisan imovinsko-pravni status parcela i objekata, neopremljenost podstandardnih romskih naselja adekvatnom komunalnom infrastrukturom i drugim servisima, što ima za posledicu značajan procenat nepriključenja objekata na komunalnu infrastrukturu, zatim loš kvalitet postojećih objekata, fizička nebezbednost i loš stambeni komfor i neuređenost kao  i nedostaci socijalnog stanovanja. Lokalnim akcionim planom utvrđuju se prioriteti u vezi stanovanja Roma i Romkinja u Valjevu i to kroz legalizaciju parcela i stambenih objekata u neformalnim romskim naseljima, zatim poboljšanje postojećih stambenih objekata sagrađenih od slabih materijala,opremanje naselja odgovarajućom komunalnom infrastrukturom i priključivanje stambenih objekata i unapređenje putne infrastrukture prema i unutar naselja i ulične rasvete.

Strategija naglašava da su oblasti rada i zapošljavanja za romsku populaciju od posebne važnosti, jer radom kojim se ostvaruje zarada i prihod, s jedne strane se utiče na povećanje ekonomske samostalnosti i ličnog i porodičnog standarda, a s druge strane, putem zapošljavanja, na poseban način se utiče na socijalnu inkluziju Roma i Romkinja. Prioriteti LAP-a za zapošljavanje Roma i Romkinja su: povećanje kapaciteta radno sposobnih Roma i Romkinja za zapošljavanje, povećanje stope zaposlenosti radno sposobnih Roma i Romkinja kroz javne radove, zapošljavanje u javnom sektoru i kroz samozapošljavanje i osnaživanje civilnog sektora u zapošljavanju Roma i Romkinja.

Ovi dokumenti predviđaju aktivnosti, očekivane rezultate aktivnosti, indikatore rezultata, sredstva verifikacije i nosioce aktivnosti. Za aktivnosti u ovoj godini nisu potrebna finansijska sredstva tako da Odlukom o budžetu za 2019. godinu i nisu planirana sredstva za realizaciju gore pomenutih lokalnih akcionih planova Roma i Romkinja. Za svaku narednu godinu sredstva će biti planirana u skladu sa odlukom o budžetu i planiranim aktivnostima za tu godinu.

Razmatrani su i usvojeni od strane Gradskog veća Izveštaji o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ iz Valjeva, JKP „Vidrak“, JKP „Vodovod-Valjevo, JKP „Polet“ i JKP „Toplana-Valjevo“  za period  od 01. januara do 30. juna 2019. godine.

Utvrđen je i predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o ceni vode za Valjevsku Kamenicu JKP „Vodovod-Valjevo“. Cena usluge za isporuku vode u Valjevskoj Kamenici iznosi 59,51 dinar po kubnom metru, bez obračunatog PDV-a, a nove cene usluga za isporuku vode primenjivaće se po dobijanju saglasnosti od strane osnivača.

Takođe su čanovi Gradskog veća su utvrdili i predlog izmene programa korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2019. godini.

Na zasedanju razmatran je i usvojen Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta  u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva. Po rečima zamenika načelnika Gradske uprave Dragane Đenić ovim pravilnikom se ne menja broj zaposlenih, već se u dva odeljenja zbog sticanja uslova menjaju zvanja zaposlenih.

Razmatrani su i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Zoranu Piviću iz Veselinovaca biće isplaćeno 69.620,00 dinara na ime naknade štete usled uginuća domaćih  životinja –umatičenih ovaca od ujeda pasa lutalica, a Miloju Petroviću iz Donje Grabovice, biće isplaćeno 51.320,00 dinara na ime naknade štete usled uginuća domaćih životinja-ovaca od ujeda pasa lutalica. 

Gradsko veće, na zasedanju donelo je zaključak o raskidu Ugovora za izradu softverskog rešenja za vođenje katastra puteva / ulica sa kategorizacijom na teritoriji grada Valjeva, koji je Gradska uprava za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove Valjevo zaključila sa grupom ponuđača koju čine privredna  društva  „Planet Soft“ doo Beograd, „Planet Soft“ doo Banja Luka, BiH i Inova „Informatički inženjering „doo Banja Luka 9. maja 2017. godine.  ­

Kabinet gradonačelnika

1 comment on “Održana 90. sednica Gradskog veća

  1. Srpkinja

    Srbima rusite, a Romima legalizujte, ne interesuje me drzavno zemljiste, a sta da radimo mi kojima su usli u privatni posed i ne mozemo im nista. Da li ce meni Gradska uprava da isplati deo placa koji su mi Romi uzurpirali ili od toga nece biti nista.

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.