Funkcioneri u Valjevu: Niti ko prijavljuje promene niti je ko šta stekao

Iako Agencija za borbu protiv korupcije podseća da su funkcioneri duni da prijave sve promene u zakonskoj obavezi prijave imovine to nije slučaj sa valjevskim funkcionerima. Na sajtu Agencije moguće je pronaći zastarele prijavljene podatke. Promenu prijavio gradonačelnik Slobodan Gvozdenović koji je stekao garažu od 2016 do 2019. godine. Ostali funkcioneri ništa nisu stekli.

Agencija za borbu protiv korupcije redovno  podseća funkcionere da su dužni da podnesu izveštaj o imovini i prihodima (u daljem tekstu: Izveštaj) najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja. Podsećamo da je i funkcioner, kome je prestala javna funkcija, dužan da podnese Izveštaj o bitnim promenama jednom godišnje i u naredne dve godine po prestanku javne funkcije. Bitnom promenom smatra se svaka promena podataka iz Izveštaja, koja se odnosi na imovinu, čija vrednost prelazi iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji. Iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji približno iznosi oko 4.500 evra.

Dakle ukoliko je zarada uvećana takva promena bi morala biti vidljiva, a istovremeno  morala bi biti promenjena I sama funkcija ukoliko je do takve promene došlo.

To je ono što kaže zakon, a kada su u pitanju funkcioneri Grada Valjeva stvari stoje ovako:

Ukoliko na sajtu Agencije potražite Nikolu Radojičića aktuelnog pomoćnika gradonačelnika , naći ćete da je Radojičić I dalje član Veća, a ne pomoćnik gradonačelnika, da je njegova zarada na nivou zarade člana Veća što nije tačno. Radojičić dakle nije prijavio promenu funkcije , povećanje visine zarade ne samo u okviru predvidjene plate već I prihode koje ostvaruje kao član Komisija.

Ukoliko na sajtu potražite zamenika gradonačelnika Zorana Živkovića videćete da se radi o odborniku Živkoviću koji mesečno prihoduje samo odborničku naknadu, ali I Živkovića koji je nekada bio predsednik UO Doma zdravlja.  Promene nisu prijavljene.

Milorad Ilić predsednik Skupštine prijavio je još 2016. godine platu u Skupštini u visini od   85.000,00 stan, trosoban, 94.7 m2 ½ osnov sticanja otkup, vikendica, dvosobna, 53 m21/2, osnov sticanja kupovina, automobil KIA Rio 1.4 2008 godište osnov sticanja kupovina, depozit I štednju ima.  Ilić dakle u protekle tri godine nije stekao ništa , izuzev činjenice da mu je plata bila nezakonito uvećana, ali takva promena nije prijavljena.

Zamenik predsednika Skupštine Mihailo Milutinović prijavio je još od 2014 godine zaradu u Filijali za zapošljavanje u visini od  93 514 , platu na mestu zamenika u visini od  78 712,  kuću dvosobnu stečenu po osnovu  nasledstva sa udelom vlasništva  ¾, depoziti i štedni ulog nema kao ni automobil. Milutinović istovremeno nije prijavio prihode koje ostvaruje kao član Komisija.  

Gradonačelnik Slobodan Gvozdenović revnosno je prijavljivao imovinu svake godine pa i zaradu od  97.100,00  dinara, stan, trosoban, 67,2 sa udelom vlasništva ½, stečenog po osnovu nasledstva, a jedina novena u odnosu na 2016. Godinu je garaža, , 16,98 m2 sa 100% vlasništvom nad njom  stečenom po osnovu kupovine. Kako se može videti Gvozdenović poseduje automobil Dačia logan  proizveden 2006, nema štednje u bankama. Nezakonito povećanje plate u medjuvremenu nije prijavljeno.

Kada su u pitanju plaćeni članovi Veća Miroljub Ivanović ne postoji, odnosno nije prijavio promene u registru niti novonastalo stanje. Dejan Bogojević je još 2016. godine prijavio platu u visini od  68.839,72, stan, dvosoban, 53m2 stečen po osnovu kupovine.Automobil nema, depozite I štedne uloge nema.

Na sajtu Agencije postoje ranije prijave za Žarka Kovača, sada plaćenog člana Veća, ali nema upravo sadašnje funkcije niti prijavljenih prihoda po tom osnovu.

Po zakonu Izveštaj o imovini i prihodima sadrži: lične podatke o funkcioneru, supružniku ili vanbračnom partneru i maloletnoj deci koja žive u istom porodičnom domaćinstvu i to ime i prezime, matični broj građana, prebivalište i/ili boravište i adresu, broj telefona ili drugi kontakt, izvor i visinu neto prihoda funkcionera iz budžeta i drugih javnih izvora, izvor i visinu neto prihoda po osnovu drugog posla ili delatnosti, prihode po osnovu naučno-istraživačke, nastavne, kulturno-umetničke, humanitarne ili sportske delatnosti, prava po osnovu autorskih, patentnih i prava intelektualne svojine, članstvo u organima udruženja, izvor i visinu drugih neto prihoda, prihode supružnika, odnosno vanbračnog partnera i maloletne dece, pravo svojine na nepokretnoj imovini u zemlji i inostranstvu, pravo svojine na pokretnim stvarima koje podležu registraciji i pokretnim stvarima veće vrednosti, depozite u bankama i drugim finansijskim organizacijama u zemlji i inostranstvu sa navođenjem banke i brojeva svih računa (tekući i štedni, dinarski i devizni), dugove i potraživanja, akcije i udele u pravnom licu, druge hartije od vrednosti, pravo korišćenja stana za službene potrebe, druge podatke bitne za primenu Zakona, potpis podnosioca i datum i mesto podnošenja izveštaja.

Prijave se dakle ne odnose samo na funkcionere već I na najbliže srodnike, a u njima bi morali biti navedeni I uvek prijavljeni novi ostvareni prihodi što je vidljivo da valjevski funkcioneri ne čine .

Ako funkcioner ne prijavi imovinu Agenciji ili daje lažne podatke o imovini može biti kažnjen zatvorom od šest meseci do pet godina, a funkcioneru koji je osuđen na ovu kaznu prestaje obavljanje javne funkcije i zabranjuje se sticanje javne funkcije u roku od deset godina od dana pravosnažnosti presude.  Funkcioner može biti kažnjen i novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara za prekršaj ako prijavi imovinu nakon isteka roka propisanog zakonom.

To je ono što kaže zakon, ali očigledno u Valjevu taj Zakon ne važi. 

6 comments on “Funkcioneri u Valjevu: Niti ko prijavljuje promene niti je ko šta stekao

 1. Samo vas posmatramo

  Krenulo se sa golfom peticom ,pa se preslo na audi a4 ,doduse neki uzese i audi a6….firme za prevoz kombijima,tenderi opet…bice tu golemog posla za policiju.

  Reply
 2. Istina

  Dali je svestan Boba sta mu rade iza ledja Klomber i Pirac?
  Uvode ga u svadju sa svima i smeskaju se njegovoj fotelji i u gradu i u stranci

  Reply
 3. Upućeni..

  Kakoćuse tek smejati Bobiši, ovi njegovi kad nebude više gradonačelnik a već su počeli posle otvaranja autoputa..Sada kreće šaltanje u deo SNS koji nije na vlasti u Valjevu a izbegli u BG..Jedva čekaju dase vrate….Krenulo dopisivanje..

  Reply
 4. Gavra

  Prednjači li onaj mali iz Naselja,sto mu Djezba napravio odbor i zaposlio celo Naselje a on pokupio poene za sebe? Kažu, da je on prvi koji je pokrenuo kontru Bobi, samo Boba Jos to nije saznao. Aplicira mali princ od Naselja na mesto sekretara SNS posle unutar stranačkih izbora. Moli,kumi,juri,druka, ali ce Pimić i Meri Čeri da ga počiste kao što je onomad i on njih.

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.