Od 2020 godine Toplana će imati odžačare

Odlukom Gradskog veća već od 2020. godine JKP Toplana počeće sa pružanjem dimničarskih usluga u gradu Valjevu. Ugovore sa korisnicima Toplana treba da zaključi najkasnije do 1.juna 2020. godine .

JKP Toplana će odlukom Gradskog veća počev od 2020. godine početi sa pružanjem još jedne komunalne usluge , ovoga puta u pitanju su usluge dimničara, a u ovoj godini Toplana će doneti Program pružanja usluge.

Shodno ovoj odluci predvidjeno je da Toplana redovnu kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata i ložišnih uredjaja vrši u sledećim vremenskim razmacima:

-jednom godišnje u porodičnim i više porodišnim stambenim zgradama koje koriste čvrsto i tečno gorivo za grejanje,

-jednom u tri meseca u ugostiteljskim objektima , zanatskim objektima koji se bave proizvodnjom hleba, peciva i preradjevina od brašna i prodajom istih, klanicama, objektima za masovno pripremanje hrane, koji koriste čvrsto i tečno ggorivo za grejanje i spremanje hrane,

-jednom godišnje u poslovnim prostorima i objektima sa ložišnim uredjajem toplotne snage do 50kw koji koriste čvrsto i tečno gorivo za grejanje,

-dva puta godišnje u poslovnim prostorima i objektima sa ložišnim uredjajem toplotne snage od 50 kw do 1mw koji koriste čvrsto i tečno gorivo za grejanje.

U sličnom režimo Toplana je dužna da izvrši i redovnu kontrolu i čišćenje ventilacionih kanala i uredjaja.

Toplana je usvajanjem ove odluke preuzela obavezu da pored izrade Programa rada ove službe i same organizacije , nakon početka sprovodjenja usluge  sprovede i postupak izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružene usluge i o tome obavesti javnost.

Sredstva za obavljanje dimničarskih usluga obezbedjuju se iz : prihoda budžeta grada, prihoda komunalne naknade,prihoda od prodaje dimničarskih usluga, namenskih sredstava drugih nivoa vlasti i drugih izvora u skladu sa Zakonom.

U tom pravcu Toplana će biti dužna da uradi i cenovnik usluga koji će potom usvajati Skupština grada.

Odlukom je predvidjeno da JKP Toplana za neizvršenje predvidjenih aktivnosti može biti kažnjena novčanim iznosom  od 50 000 do 100 000 dinara. Novčanom kaznom od 100 000 dinara biće kažnjeno pravno lice ukoliko dimovodne i velntilacione objekte ne koristi u skladu sa zakonom, preduzetnik kaznom od 50 000 dinara , a fizičko lice kaznom od 10 000 dinara. Ovom odlukom je takodje predvidjeno da se za brojne druge prekršaje predvdiejne ovom odlukom, novčane kazne kreću od 5 000 dinara za fizička lica pa do 60 000 dinara za pravna lica.

1 comment on “Od 2020 godine Toplana će imati odžačare

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.