Rešenja za rušenje bespravnih pomoćnih objekata u koritu Ljubostinje

imageŠtab za vanredne situacije naložio je odeljenju inspekcije da sačini izveštaj o bespravno sagradjenim objektima u toku reke Ljubostinje. Na spisku za rušenje su brojni pomoćni objekti.

Inspekcijski organi su konstatovali da se uz tok reke Ljubostinje nalazi veći broj objekata koji su sagrađeni bez odobrenja za građenje i da su za navedene objekte doneta rešenja o rušenju. Zakon o ozakonjenju dozvoljava mogućnost da isti uđu u proceduru ozakonjenja, što ne znači da će i isti biti ozakonjeni. Ovi objekti mogu se uklanjati nakon što rešenja Odseka za ozakonjenje, kojim se odbijaju zahtevi za legalizaciju postanu pravosnažna.
Rešenja u rušenju bepsravno podignutih objekata izdata su za 8 imalaca takvih objekata, doneta su 4 rešenja o dozvoli izvršenja, dok su prekinuti postupci u tri slučaja.
Kako se navodi u izveštaju inspekcijskih organa konstatovano je da na parceli koja se vodi kao rečno korito nema promena u odnosu na prethodno stanje. Molbe vlasnika parcela i objekata odnosile su se na potrebu da se reguliše samo korito, a da se što hitnije uklone panjevi i debla iz samog korita. Na primedbu da imaju nelegalne pomoćne objekte bili su kategorični da će ih sami ukloniti čim otpočnu radovi i da su takve izjave u ranijim postupcima već davali.
Kako se već odavno govori , brojni pomoćni objekti zapravo često stvaraju zapreku pprilikom većih padavina i problem prilikom protoka vode. Ipak komisija u napomnei izveštaja navodi da su objekti za koja su doneta rešenja o rušenju u najvećoj meri na privatnim parcelama koja se graniče sa parcelom koja se vodi kao reka Ljubostinja i samo mali deo se nalazi jednim delom u parceli reke Ljubostinje. Reka je usled poplava menjala svoj tok tako da se ne poklapa u potpunosti faktičko stanje sa katastraskim , negde tok reke ulazi u privatne parcele i obrnuto. Planom regulacije je predvidjeno da se tok reke Ljubostinje delom izmeni što znači da će se neki objekti koji su na privatnim parcelama i sami delovi parcela naći u budućem pojasu reke Ljubostinje , što podrazumeva i postupak eksproprijacije, navodi se u napomeni Komisije .

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.