Pravosuđe na strani uzbunjivača

imageUpravni sud u Beogradu poništio je rešenje Žalbene komisije Gradske uprave kojim je Vladimir Pantić, zaposleni u Upravi koji je u svojstvu uzbunjivača prijavio nepravilnosti u radu premešten na drugo radno mesto. Pantić se tim povodom oglasio Saopštenjem za javnost koje prenosimo u celosti.

„Poštovane saradnice i saradnici,
obaveštavam vas da je Upravni sud u Beogradu presudom broj 15 UUZ 2/18 od 26.10.2018. poništio rešenje Žalbene komisije u Valjevu kao nezakonito, po mojoj tužbi protiv rešenja Gradske uprave o premeštaju. Budući da sam ukazivao na nezakonitosti, propuste i korupciju prilikom izdavanja građevinskih dozvola, nezakonito sam premešten u službu za vanredne situacije u decembru 2017. godine. Rešavajući po žalbi Žalbena komisija je moje argumente kao neosnovane odbila. Upravni sud je nakon devet meseci od podnošenja tužbe usvojio moj tužbeni zahtev, te je naložio Žalbenoj komisiji da ponovo, saglasno zakonu, odučuje.

Pored toga, Gradsko veće je na sednici od 1.11.2018. izmenilo akt o imenovanju članova Žalbene komisije, smenjujući pravnicu Branku Rosić, šeficu kadrovske službe, te imenujući umesto nje pravnicu Biljanu Kovačević, nekadašnju zamenicu sekretara Skupštine a sada šeficu normative u upravi. Gradsko veće je prihvatilo moj predlog za smenu koleginice Rosić, jer je nezakonito imenovana u Žalbenu komisiju zbog sukoba interesa. Žalbena komisija je u proteklom periodu donosila nezakonite odluke, povređujući prava zaposlenih na nepristrasno rešavanje po žalbi. Tako je Gradsko veće svoj propust zbog imenovanja osobe koja ne može biti član komisije delimično ispravilo.

Moje nevolje sa upravom su počele kada sam u jesen prošle godine saglasno Zakonu o zaštiti uzbunjivača svom poslodavcu, vd načelniku uprave Vladanu Jeriniću prijavio nezakonitosti i zloupotrebe u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola. Umesto da budem zaštićen, premešten sam u drugu službu, van zgrade opštine nakon što sam odbio da protivno zakonu izdam građevinske dozvole u decembru 2017. godine. Za zaštitu sam se obratio Upravnom sudu u Beogradu, Višem sudu u Valjevu, kao i tužilaštvima u Valjevu. Pravnu pomoć imam od saradnika medijske kuće „Pištaljka“ iz Beograda i od prijatelja i kolega.

Odlučan sam da istrajem u borbi za svoja prava koja mi po zakonu pripadaju, kao i za dostojanstvo struke i ugled službeničke profesije.

Zahvalan,

Vladimir Pantić, službenik lokalne samouprave u Valjevu“

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.