Lokalni front: A šta ćemo sad gospodo ?

imagePredstavnici Lokalnog fronta zatražili od nadležnih organa policije i tužilaštva da ispitaju slučaj radova u Petnici. Oni tvrde da su plaćeni radovi koji nisu izvedeni, a da je nadzor u izveštaju napisao da postoje odstupanja od projekta koji inače ne postoji.

Na osnovu prikupljenih dokumenata Lokalni front dokazuje da su u zakonskom prekršaju gradonačeleknik Slobodan Gvozdenović, načelnik odeljenja za infrastrukturu Zoran Trifunović i nadzor nad pomenutim radovima Milan Trifunović. „Predstavnici grada nam nisu odgovorili na pitanja vezana za uredjenje prostora ispred Petničke pećine pa smo odgovore zatražili po osnovu zakona o pristupu informacijama od javnog značaja. Došli smo do dokumenata zbog kojih bi organi policije i tužilaštva morali da pokrenu sve radnje za otkrivanje odgovornih“, rekao je Ivan Milovanović aktivista Lokalnog fronta na konferenciji za novinare.
Željko Trifunović iz Lokalnog fronta kaže da je zatražen odgovor na pitanje da li postoji urbanistički projekat za uredjenje prostora ispred pećine pa i da je grad odgovorio negativno, odnosno da ne postoji. Po njegovom mišljenju pravo je pitanje na osnovu čega je onda lokalna vlast započela radove. Identičan slučaj je i sa gradjevinskim dozvolama koje ne postoje.“Dakle oni se protiv nelegalne gradnje bore nelegalnom gradnjom. Iz ugovora sa izvodjačem radova dolazimo do istine i prave vrednosti nabavke 12/2017-1 čiime dolazimo da su naše sumnje bile osnovane. Ovde piše da je vrednost radova 4 429 593 dinara. Da li će sada načelnik za infrastrukturu snositi odgovornost za javno izgovorenu reč i da li će se izviniti javnosti što je istu obmanjivao, videćemo u narednom periodu. Naredno pitanje je bilo ko je vršio nadzor i tražili smo kopiju zapisnika o primopredaji radova i dobili odgovor da je nadzor vršio Milan Trifunović gradjevinski inženjer koji je moram dodati i pre nekoliko godina obmanjivao javnost za radove u Petnici“, kaže Trifunović.

image On navodi da je nadzorni organ ustanovio da postoji i višak i manjak radova za koje kako navodi ne postoji pojedinačan pregled radova u izveštaju niti se navodi koji je to višak, a koji manjak radova. „Konstatuje se da postoji višak i manjak radova, onda nadzor konstatuje da je do toga došlo zbog neadekvatne projektne dokumentacije. Kog projekta ? Koje dokumentacije? Pa grad tvrdi da to ne postoji. To je neverovatno. Kako je onda došlo do viška ili manjka radova kad to ne postoji? Nisu dobro izražene mere u nepostojećem projektu?Ovo je smešno“, rekao je Trifunović pokazujući novinarima dokumentaciju.
Ugovor sa izvodjačem radova preduzećem Ingrap omni grad je potpisao 10 maja 2017. godine. Kao odgovore na pitanja koliko su radovi koštali i koliko plaćeni dobijen je odgovor da su u dva navrata izvršena plaćanja izvodjaču radova. „25. 10 izvršeno je plaćanje za informativne table i štampani sadržaj. Svako ko je bio ispred pećine mogao je da vidi da table postoje , ali nikakvog štampanog sadržaja tamo nema , niti ga je ikad bilo čak ni u trenutku okončanja radova. Tri table i tri puta po 12 500 dinara za pisani sadržaj.. A toga nema. I šta ćemo sad gospodine Gvozdenoviću , gospodine Milane Trifunoviću i gospodine Zorane Trifunoviću?“, upitao je aktivista Lokalnog fronta.
Po njihovom mišljenju logično je da neko treba da odgovara za plaćene stvari koje ne postoje, ali iznose i mogućnost da će neko nakon svega možda i postaviti taj pisani materijal, ali zaključuju da ostaju činjenice i dokazi da u trenutku plaćanja nije postojao. Kako navode u dubljoj analizi svake od pozicija u ugovoru postoje nelogičnosti , ali su to ipak poslovi policije i tužilaštva.
Lokalnom frontu dostavljene su kopije Prve privremene situacije od 23.06.2017. godine, okončana situacija od 3.10.2017.godine i prateći izvod broj 128 od 10.07.2017.godine i izvod 205 od 25.10.2017.godine.
„Nije tačno kako načelnik za gradjevinsko zemljište i infrastrukturu tvrdi da su na poziciji izgradnje mosta sve nule. Evo ovde dokumenata i to dva različita dokumenta sa dva različita datuma i dve različite cifre. Prvo plaćanje pozicija izgradnje drvenog mosta postoje dve stavke i plaćeni iznos od 43 800 dinara. Simptomatično je da posle u konačnom obračunu se pojavljuje iznos od 31 800 dinara. Ne znam kako je to moguće da prvo bude veći iznos, a posle manji? Meni ovo liči na jelku za Novu godinu u Beogradu“, kaže Željko Trifunović.

Po mišljenju Lokalnog fronta, a na osnovu svega gradjani treba da se zapitaju da li su svoj glas dali sadašnjoj vlasti da bi zapošljavali svoje supruge, sinove, kćeri, ljubavnice ili da bi radili na poboljšanju uslova za život u Valjevu?

S.V.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.