Detinjstvo bez nasilja- Policija u Valjevu reagovala u 157 slučajeva IV

imageVršnjačko nasilje može biti manifestovano u različitom pojavnom obliku. Neka su sa elementima krivičnog , a druga pak sa elementima prekršajnog dela. U proteklom periodu policija je u Valjevu intervenisala u 157 slučajeva nasilja.

Sa aspekta policijskih poslova i nadležnosti, «vršnjačko nasilje» podrazumeva krivična dela i prekršaje sa elementom nasilja koja se vrše među mlađom populacijom (do 19 godine), kako u školama tako i na drugim mestima (ulice, ugostiteljski, zabavni, sportski, stambeni objekti i dr. mesta).

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova na teritoriji Valjeva u 2016. godini registrovana su dva krivična dela izvršena između vršnjaka (do 19 godine) i to laka telesna povreda i prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Inače, policija interveniše u svim bezbednosnim događajima koje u najvećem broju slučajeva prijavljuju škole. U ovom periodu, u Valjevu, policija je registrovala 157 bezbednosnih događaja, od toga 70 slučajeva neprimerenog ponašanja učenika koja imaju obeležja disciplinskog prestupa i zahtevaju dalji rad škole uz uključivanje roditelja, kao i službi socijalne i zdravstvene zaštite, 27 krivičnih dela i 60 prekršaja.

Kada je reč o krivičnim delima, u najvećem broju prijavljuju se krađe, teške krađe i uništenje i oštećenje tuđe stvari, dok u pogledu strukture prekršaja dominiraju svađa, vika i pretnja, tuče, vređanje.

Inače, na unapređenju bezbednosti učenika i škola, u 2016. godini u 12 škola (7 osnovnih i 5 srednjih) u Valjevu bilo je angažovano 6 školskih policajaca. Takođe, efikasnijoj preventivnoj zaštiti učenika, nastavnika i škola značajno doprinosi i patrolna delatnost, a sve gradske škole su pokrivene video-nadzorom.

U rešavanju nasilnih delikata među vršnjacima policijska intervencija je brza i efikasna i sprovodi se u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i procedurama iz Posebnog protokola o postupanju policijskih službenika u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja. Tokom procesa zaštite, prema maloletnim licima postupaju policajci koji su stekli posebna znanja iz oblasti prava deteta i maloletničkog krivičnog prava (kojih trenutno u Policijskoj upravi Valjevo ima 77), po nalogu ili zahtevu javnog tužioca za maloletnike. U postupku utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi događaja koji ima obeležja krivičnog dela ili prekršaja, policija sarađuje sa školama, službama zdravstvene i socijalne zaštite, sportskim i organizacijama za mlade, organima lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva, građanima i medijima.

Shodno zakonskim ovlašćenjima, policija je prevashodno usmerena na postdeliktno reagovanje u cilju otkrivanja i prijavljivanja krivičnih dela i prekršaja kao i njihovih učinilaca, međutim velika pažnja posvećuje se i preventivnom delovanju.

Informisanje o dečijim pravima, Ministarstvo unutrašnjih poslova realizuje u saradnji sa drugim ministarstvima, institucijama i organizacijama civilnog društva, kroz sprovođenje preventivnih akcija i programa, čiji je cilj razvijanje bezbednosne kulture kod dece, njihovih roditelja i nastavnika ali i svih onih koji imaju važan udeo odgovornosti u rešavanju problema bezbednosti mladih.

Od značajnijih preventivnih aktivnosti namenjenih unapređenju bezbednosne kulture i zaštiti dece i učenika od nasilja čiji je nosilac ili u kojima u svojstvu partnera učestvuje Ministarstvo unutrašnjih poslova izdvajaju se: „Škola bez nasilja – Moja škola, bezbedna škola“, „Droga je nula – život je jedan!“, „Oktobar – mesec borbe protiv trgovine ljudima”, „Bezbedno detinjstvo-razvoj bezbednosne kulture mladih“, „Sport-Škola-Policija”, „Matura“ i projekti lokalnog karaktera u skladu sa Akcionim planom Strategije policije u zajednici. Predavanjima su obuhvaćene teme: „prevencije zloupotrebe opojnih droga i alkohola, vršnjačkog nasilja (fizičkog, seksualnog, emocionalnog, nasilja putem Interneta i društvenih mreža), nasilja u porodici, na sportskim događajima i javnim skupovima kao i reagovanje u kriznim situacijama“.

Pored navedenog, u cilju sprečavanja nasilnih i delikata sa elementima zloupotrebe koji se vrše nad i među ovim licima, policija preduzima operativno-preventivne akcije: „Školski policajac“, „Škola bez droge i nasilja“ i „Armagedon – zaštita maloletnih lica od iskorišćavanja u pornografiji“.

Od septembra 2017. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom provete, nauke i tehnološkog razvoja u četvrtim i šestim razredima osnovnih škola u Republici Srbiji započeće sprovođenje programa «Osnovi bezbednosti dece» u okvru koga će informisati učenike o bezbednosnim temama koje se odnose na ulogu policije u službi građana, bezbednosti dece u saobraćaju i vanrednim situacijama, kao i o prevenciji i zaštiti dece od svih vidova nasilja i zloupotrebe droge i alkohola.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.