100% troškova, a 20% učinka za Valjevo

imageGrad Valjevo u stoprocentnom iznosu finansira rad Zavoda za zaštitu kulture koji je zapravo regionalni. S tim u vezi, od resornog ministarstva je zatraženo da se ovakav oblik finansiranja prekine i predje na Republiku.

Tema finansiranja Zavoda za zaštitu spoemenika kulture u Valjevu ponovo je aktuelizovana nakon razgovora predstavnika grada sa ministarstvom kulture. „Situacija je pomalo čudna jer Zavod takoreći „sedi“ u Tešnjaru, ali nema nikakvih ingerencija nad Tešnjarom . Grad potpuno finansira Zavod, a svega do 20 % projekata se radi na teritoriji grada. Nama 20% učinka, a
100 % troškova. Pomoćnik ministra kulture za kultrurno i istorijsko nasledje Aleksandra Fulgosi sa kojom smo razgovarali predložiće i da regionalni zavod prebace na republički budžet. Mi to praktično jedini finansiramo , a ceo region ima koristi od toga i svi imaju više koristi od nas“, kaže zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić finansiramo.

Po njegovim rečima veoma mali procenat radova na zaštiti kulurnih dobara izvodi se u Valjevu pa je s obziurom na činjenicu da jedino Zavod projektno može da konkuriše kod ministarstva za odredjene radove, gradu jedino preostalo da pokuša da kroz razgovore u ministarstvu izdejstvuje neku vidljivu korist. „ Izneli smo recimo predlog da Konak Kneza Jovice otkupimo, a da ga republika rekonstruiše. Neverovatno je da Zavod konkuriše sa projektima, a mi kao grad ne možemo, nas niko tu ništa ne pita osim da finansiramo rad Zavoda. Istale opštine ne daju ništa za njihov rad, a na njihovim teritorijama se realizuje 80% projekata Zavoda. razumeo bih da svi snosimo deo troška , ali ovako, to nije u redu“, objašnjava Jeremić.

image

U ovoj godini za funkcionisanje rada Zavoda grad izdvaja više od 16 miliona dinara. Na jednoj od sednica Skupštine grada održanoj u februaru ove godine moglo se čuti da je razlog za to što samo Valjevo finansira rad zavoda u davnašnjem ugovoru koji je napravljen i jednostavno nije menjan. zavod je iznovca ioz ghodine u godinu na taj način finansiran , a da se niko realno nije bavio činjenicom šta to zapravo grad plaća i koliku korist konkretno grad kao jedini finansijer ima?

Rasprava na ovu temu na sednici Skupštine dovela je do usvajanja četiri zaključka pa je Skupština naložila Gradskom veću sledeće:
– Gradsko veče mora sagledati mogućnosti i potrebu povratka ingerencija sa Republike na Grad Valjevo po pitanju Tešnjara
-mora biti definisana zona zaštite Tešnjara
-mora se definisati način finansiranja Zavoda
-mora biti uradjen plan regulacije .
Ova četiri zaključka trebalo bi da dovedu do konačnog rešenja postojećih problema u Tešnjaru, a pre svega da se spreči dalje propadanje stare čaršije koje je uveliko u toku , al ii reši problem finansiranja Zavoda.
Koliko je poznato dop sada ni na jednoj od sednica Gradskog veća nije bila tačka dnevnog reda koja se odnosi na zahteve Skupštine niti je na sednicama Skupštine koje su usledile odbornicima pružena informacija dokle se stiglo po pitanju realizacije istaknutih i zadatih zadataka.

S.V.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.