Letnje škole kroz 4 oblasti u Petnici

imageLetnje škole su namenjene polaznicima koji ove godine prvi put učestvuju u radu pojedinih petničkih obrazovnih programa. 10. do 18. jun: letnje škole matematike, biologije, antropologije i hemije.

Matematika
Specifičnost ovogodišnje letnje škole / prolećnog seminara matematike je u tome što se  isto vreme organizuju programi za mlađe i starije polaznike. To će biti odlična prilika da se dve grupe polaznika matematike upoznaju i razmene utiske o različitim matematičkim temama i načinu rada, ali i vannastavnim aktivnostima i idejama kojih matematičarima ne manjka.

Biologija
Tokom letnje škole biologije polaznici će imati priliku da intenzivno rade u laboratoriji za biologiju. Nakon što se upoznaju sa pravilima za bezbedan rad u laboratoriji, polaznici će raditi na savladavanju principa rada u sterilnim uslovima i osnovnih metoda koje se koriste u radu sa mikroorganizmima i ćelijskim kulturama, uvežbavaće neke od metoda bojenja y histologiji, kao i neke od mikroskopskih tehnika, a učiće i o odabranim analitičkim metodama koje se koriste u molekularnoj biologiji. Pored rada u laboratoriji, polaznici će se upoznati i sa terenskim radom, načinima uzorkovanja u biologiji, kao i principima identifikacije različitih grupa organizama.

Antropologija
Letnja škola antropologije posvećena je obučavanju polaznika da dizajniraju svoje samostalno istraživanje. Najveći deo vremena polaznici će raditi na realizaciji nekoliko zadataka koji se tiču prikupljanja podataka antropološkim metodama sa fokusom na intervjuima i opservaciji sa participacijom. Ovi zadaci imajy za cilj da na praktičan način, obuče polaznike da izvrše samostalni etnografski teren.

Hemija
Cilj letnje škole hemije je da polaznici, kroz seriju predavanja, demonstracionih vežbi i vlastitog eksperimentalnog rada savladajy osnovne tehnike laboratorijskog rada, upoznajy se sa planiranjem i postavkom eksperimenta, prikupljanjem, obradom i predstavljanjem dobijenih rezultata merenja, pisanjem izveštaja o realizovanim vežbama, pravljenjem prezentacija i prezentovanjem urađenih vežbi.

Geo nauke
Program geo nauka organizuje metodološku radionicu geologije i hidrohemije (13. – 16. 06.) pod nazivom Metode istraživanja II. Cilj radionice je da polaznici upoznajy načine prikazivanja prikupljenih podataka i njihovu grafičku interpretacijy, zatim da dorade, dopune ili ponovo urade Program istraživanja za teme istraživačkog rada.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.