Konačno da saznamo šta je naše

imageIako može zvučati neverovatno, ali grad Valjevo nema potpunu informaciju o svojoj imovini. Dokaz tome je tačka dnevnog reda na sednici Skupštine kojom će se konačno u 21. veku steći preduslovi da Valjevo zna čime raspolaže.

Gradski parlament doneće Osnov upravljanja i raspolaganja imovinom grada Valjeva.

 Ovaj dokument donosi se radi sagledavanja stanja i potrebe da se pristupi donošenju Strategije grada Valjeva o upravljanju i raspolaganju imovinom grada. Ako biste pokušali da dobijete informaciju o tome šta grad sve poseduje vrlo je moguće da i najiskreniji odgovor ne bi bio sasvim tačan jer grad nema preciznu evidenciju svega što poseduje. Zanimljivo je da je vlasništvo nad nekim parcelama i objektima otkriveno tek po zahtevu prvobitnih vlasnika u procesu restitucije.
Konačan pomak sa mrtve tačke neznanja trebalo bi da bude napravljen upravo donošenjem ove odluke koja ima za cilj da:
– uvede standarde za „korišćenje imovine“ za one subjekte kojima Grad daje  imovinu na korišćenje,
-usvajanje Registra putne infrastrukture i njihove kategorizacije,
-uspostavljanje geoinformacionog sistema za upravljanje imovinom Grada koji će omogućiti elektronski popis svih nepokretnosti pojedinačno, veću preglednost i sigurnost prilikom upravljanja i raspolaganja nepokretnostima; putnom infrastrukturom i njihovoj kategorizaciji, zatim identifikovanje problema (razlika između faktičkog i uknjiženog stanja, nerešeni imovinski odnosi i sl.) i njihovo rešavanje i usklađivanje podataka sa stanjem u  katastru nepokretnosti, odnosno ispravka grešaka uknjižavanja kod nepokretne imovine i  rešavanje imovinsko pravnih odnosa i njihovo evidentiranje u poslovne knjige.
-redovno održavanje registra kojim se sprečava rizik od ranog propadanja i gubitka vrednosti nepokretnosti, ali i dovede do stalnih obilazaka imovine radi nadgledanja i njenog održavanja.
Kako se moglo čuti na sednici Veća vezanoj za ovu tačku nagoveštena je i činjenica da su revizori prethdnih godina upravo ukazivali na ovu anomaliju, ali očito neke ozbiljnije volje da se obiman posao pokrene nije bilo.
U samoj odluci se navoodi da će pokretanje ovog posla sprečiti propadanje objekata, uvesti red u raspolaganje istima, ali dosvesti i do nadzora. Vamedia je svojevremeno gradu uputila pitanje vezano za parcelu u Pričeviću koju je grad kupio za potrebe deponije i prevashodno stanje šume na istoj parceli, a odgovor koji je stigao od grada u to vreme bio je da nema takvih informacija. Činjenica je da su meštani tvrdili da je šumu neko posekao u medjuvremenu.
Postizanje svih navdenih ciljeva neće biti tako brzo s obzirom da je pred urbanistima i odeljenjem za imovinsko pravne odnose , ali i javnim pravobranilaštvom veliki posao. Ipak sama činjenica da bismo  bar za tri godine mogli da saznamo šta je čije pa samim tim i čija su prava i obaveze, deluje za početak ohrabrujuće. 

S.V. foto: D.Krunić

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.