Bez „upravljača puta“ nema ni rešenja problema

imageDa li meštani Prijezdića i Dračića mogu protestom rešiti svoj problem , veliko je pitanje jer je za rešavanje njihovih zahteva neophodno znati ko je upravljač puta. Gašenjem Direkcije prestao je da važi i Ugovor koji su svojevremeno imali Direkcija i kamenolomi o obavezama održavanja spornog puta. Za nove odluke potrebna su sredstva koja grad najverovatnije može predvideti tek u narednoj godini.

Nakon što su ispred Gradske uprave protestovali meštani Dračića i Prijezdića, načelnik odeljenja za infrastrukturu Zoran Trifunović saopštio je novinarima da realan problem postoji ne samo na deonici o kojoj govore meštani dva sela već i na svim gradskim ulicama. Na pitanje Vamedie ko će biti upravljač puta kada se završi Dušanova ulica ili Pantićeva, Trifunović kaže:“ To će biti kasnije verujem odredjeno, za sada ne postoji. Postoji nadzor dok se izvode radovi , ali to je sasvim druga vrsta poslova i nadležnosti. Nadzor nije upravljač puta“.
A zakon kaže da je “upravljač javnog puta” javno preduzeće, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su registrovani za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putem.Upravo sve ono što je bila nekadašnja Direkcija.

„Oni su u velikom problemu. Njima je normalno funkcionisanje onemogućeno i taj problem treba što brže rešiti. Na nama je kao gradu da radimo što više kako bi se problem i rešio. S druge strane činjenica je da mnogo ljudi u tom kraju radi u kamenolomu i živi od njega . Činjenica je da ti koji rade u kamenolomu imaju finansijsku korist . A grad treba da finansira i plati sve ono što oni unište“, kaže zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić.

Po pitanju upravljača puta Jeremić smatra da odljenje za gradjevinsko zemljište i infrastrukturu treba da preuzme tu obavezu .“ Ja ne znam kako drugačije . Da poverimo taj posao nekom preduzeću potrebno nam je od 500 miliona do milijardu dinara, a to je trećina gradskog budžeta i mi to kao grad ne možemo. Nema dovoljno novca da svi putevi budu u besprekornom stanju za to je potrebno preko milijarde. A ko bi se prihvatio za malo novca da plaća sve kazne koje pristižu zbog rupe zbog kabla zbog svega što se može desiti. Teško je naći privatnog upravljača puteva. Skupština mora doneti odluke“, kaže Jeremić.

image

Da „upravljač puta“ nije floskula i bezazleni naziv svedoče nadležnosti koje zakon predvidja , a one se odnose na kompletno staranje, održavanje, izdavanje potrebnih dozvola . Primera radi bez saglasnosti upravljača puta nemoguće je na istom održati manifestaciju ili nemoguće je izvoditi bilo kakve radove.
U slučaju dva sela i kamenoloma najvažnija činjenica jeste da upravljač puta daje posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza što je upravo slučaj tonaže i kamiona bilo kog kamenoloma. Direkcija je svojevremeno potpisala ugovor sa kamenolomima o načinu održavanja puta i obavezama koje kamenolomi imaju. Kako Direkcija više ne postoji kao pravni subjekt , pitanje za gradske pravnike je ko može preuzeti nadležnosti iz Ugovora koje je imala Direkcija? Za sam ugovor o kome su i meštani pred Gradskom upravom govorili Vamedia saznaje da je i istekao pa je neophodno aneksiranje istog. Ali ko će ga potpisati sa kamenolomima?

Da li će problem dva sela biti lako rešen?
Očito neće uprkos protestima jer su na potezu zakonska akta i nadležnosti , ali i neophodna dokumentacija i odluke. Sve nabrojano zahteva vreme za realizaciju i na kraju finansije jer obavezu upraljača puta niko neće preuzeti bez naknade.

U ovom trenutku, praktično, kada imamo problem sa činjenicom da svako kopa gde mu volja postavlja se pitanje ko će to i zabraniti i na koji način ?

„Moramo pronaći način da kamenolomi plate štetu koju naprave. Isto je i sa Srbija šumama koje podjednako devastira putnu infrastrukturu, ko ode do Mijača može da vidi da je put potpuno uništen. Isto kao sa kamenolomima , pretovareni kamioni efekat isti i tamo oko 200 ljudi više ne može da dodje do svojih kuća. Ni sa njima ne uspevamo da rešimo problem jer su državno preduzeće pa su valjda nedodirljivi. Ako stavimo znak oni dodju i sklone ga pa dodje i do fizičkog obračuna. Mi smo recimo na taj put postaljali u toku dana više puta znakove , oni ih sklone. Policija ne može 24 sata dežurati pored znakova. Na žalost i zakon mnoge stvari nije precizno definisao. Rešenje mora biti nadjeno“, decidan je Jeremić.

Evo šta kaže Zakon o javnim putevima na temu „upravljača puta“:

Član 14. Upravljaču javnog puta poverava se vršenje javnih ovlašenja koja se odnose na izdavanje:
1) saglasnosti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju prikljčuka na javni put;
2) saglasnosti za gradjenje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda, železnike pruge i drugih slinih objekata, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, instalacija, postrojenja i sl. na javnom putu;
3) saglasnosti za gradjenje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda, železnike pruge i drugih slinih objekata, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, instalacija, postrojenja i sl. u zaštitnom pojasu javnog puta;
4) saglasnosti za izmenu saobraajnih površina pratećih sadržaja javnog puta;
5) saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na javnom putu;
6) posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom putu i
7) odobrenja za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uredjaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu, odnosno pored tog puta. Akti iz stava 1. ovog člana moraju da sadrže saobraćajno-tehničke uslove.

Član 15. Upravljač javnog puta dužan je da obezbedi trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu javnog puta i da obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja na njemu. Upravljač javnog puta odgovara za štetu koja nastane korisnicima javnog puta zbog propuštanja blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom održavanju javnog puta propisanih ovim zakonom, odnosno zbog izvodjenja tih radova suprotno propisanim tehničkim uslovima i načinu njihovog izvodjenja.

S.V.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.