U šta je uloženo 280 miliona dinara?

imageVerovali ili ne država je preko NIP-a u periodu od 2006. do 2012. godine uložila 280 miliona dinara u razvoj planinskog područja Divčibara. U periodu od 2012. godine do 2016. u Divčibare uloženo manje od 4% ranijeg ulaganja. Gradski oci pozvani su u ministarstvo na prvi sastanak o daljem razvoju Divčibara. A u šta je uloženo 280 miliona?

Dok Valjevo pokušava da na dnevni red države i resornog ministarstva turizma stavi Divčibare nije loše znati da je ista ta država u razvoj Divčibara svojevremeno uložila 280 miliona dinara . Deo novca u najvećoj meri realizovan je preko tadašnjeg Nacionalnog investicionog plana dok je jedan manji deo učešće budžetskih sredstava budžeta.
Iz sredstava subvencija u toku 2006. godine sufinansirano je 10 projekata u ukupnom iznosu od 53.406.900,00 dinara, i to za sledeće projekte: izrada PGR za turističko mesto Divčibare (2.500.000 dinara), sanacija i adaptacija Zdravstvene stanice Divčibare (4.100.000 dinara),rekonstrukcija vodovodne mreže na Divčibarama (5.000.000 dinara), izrada Idejnog i Glavnog projekta puteva na području Divčibara (7.498.900 dinara), izrada tehničke dokumentacije kanalizacije sanitarnih otpadnih voda i novog postrojenja za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda za Divčibare(11.328.000 dinara), II faza izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne mreže na Divčibarama (4.000.000 dinara), procena opravdanosti za proglašenje turističkog prostora Divčibare (2.000.000 dinara), izgradnja lokalnog asfaltnog puta Ražana – Breznik Ćosovac (8.000.000 dinara), pripremni radovi u okviru projekta izgradnje skijališta na Divčibarama (8.000.000 dinara), kao i projektovanje, definisanje elemenata revitalizacije i instalisanja polovne žičare – dvosed na lokaciji Divčibare (980.000 dinara), relevantni su podaci mnistarstva . Ipak projekti , bar najveći broj projekata nije valjan i nije primenjiv datoj oblasti i uslovima.
„ Mnogi od tih projekata nisu primenljivi, takva je situacija sa postojećim projektom kanalizacije na Divčibarama koja je gorući problem . Neophodno je ponovo uraditi projekte kako bi se moglo pristupiti uopšte bilo kakvom daljem ulaganju“, kaže Dragan Jeremić zamenik gradonačelnika. On nije znao da objasni zašto su takvi projekti uopšte radjeni ako nisu primenljivi. „ To nije pitanje za mene i ja to ne znam jer praktično se pokazalo da nisu dobri, to je pitanje za one koji su takve projekte naručili. Potom mnogo projekata vezanih za infrastrukturu nedostaje , nema ih uopšte, nisu ni radjeni“, objašnjava Jeremić.
Bez projekata nema ni finansiranja . Ipak grad Valjevo u protekle 4 godine u više navrata je pokušavao da ostvari neke od postojećih projekata , ali država nije previše marila za ono što je dolazilo iz Valjeva. Da je upravo tako svedoči i podatak da je za 4 prošle godine država uložila u Divčibare samo 60 miliona za deonicu glavne divčibarske ulice i ta sredstva realizovala preko Puteva Srbije.
Da su projekti nedostajali svedoče i podaci da je bilo predvidjeno još 150 miliona za infrastrukturu na Divčibarama , ali da su u trenutku poziva ministarstva nedostajali projekti 2007. godine, a već 2008 godine nisu ni bila opredeljena sredstva..„Direkcija je bila ovlašćena za sprovođenje postupka javne nabavke „Izgradnja i rekonstrukcija pet saobraćajnica na Divčibarama, ali nije bilo projekata pa oni 2007. godine i nisu mogli da nešto rade, a u trenutku mog dolaska sredstva više nisu bila predvidjena budžetom države . delom upravo zbog izostanka realizacije . Tada je bio predvidjeno da i Vodovod ima radove , ali ni oni nisu imali projekte pa javna nabavka nije ni sprovedena. O tim projektima je trebalo misliti ranije“, kaže tadašnji direktor Direkcije za urbanizam Milan Matić čime potvrdjuje da više sredstva na taj način nisu opredeljivana.
U toku 2007. godine završeni su radovi na montaži dvosedežne žičare na Divčibarama (reparirana dvosedešnica POMA – tip Delta sa staze „Karaman greben“ na Kopaoniku) u ukupnom iznosu od 92.040.000,00 dinara, i to iz sredstava JP „Skijališta Srbije“ 8.000.000,00 dinara, a iz sredstava Ministarstva nadležnog za poslove turizma po osnovu subvencija 84.040.000,00 dinara.Takođe, u toku 2007. godine, u okviru Nacionalnog investicionog plana –oblast: Povećanje konkurentnosti turističkog proizvoda -„Podsticanje unapređenja kvaliteta ugostiteljske ponude, dodeljena su kreditna sredstva za tri ugostiteljska objekta na Divčibarama u ukupnom iznosu od 62.500.000,00 dinara.
Prilične cifre, od kojih se prosečnom čoveku može zavrteti u glavi, nisu očito bile dovoljne za ozbiljniji razvoj Divčibara. Ministarstvo turizma pozvalo je nadležne grada Valjeva da prisustvuju sastanku vezanom za dalji razvoj Divčibara . U upućenom pozivu se navodi :
„. Zbog svoje prirode i uzročno – posledičnih veza usled kojih su nastali, oni se ne mogu rešavati parcijalno i sporadično, a svakako ne bez šire i bezrezervne podrške državnih struktura i društvene zajednice. Da bi se ostvario pozitivan efekat ulaganja i održavanja i da bi se prepoznali novi investicioni projekti, neophodno je da se u unapređenje kvaliteta turističke ponude organizovano uključe svi resorni organi i ustanove, a prvenstveno nadležne institucije lokalne samouprave“.

image Grad Valjevo odazvaće se ovom sastanku i predložiti nove projekte. „ Tu je pre svega kanalizaciona mreža. Novi projekat , izgradnja i vodovodna infrastruktura. Ništa nisu manje važni putevi , što ćemo takodje izneti kao predlog i o tome razgovarati. To su neke osnovne stvari od kojih moramo krenuti. Žalosno je što smo na početku , ali tako je kako je . Da bismo mogli da razvijamo Divčibare mi moramo početi očito od početka jer tamo sve nedostaje. Potom možemo i hoćemo da govorimo o ostalim projektima. Tu je pre svega uredjenje samog centra Divčibara u kome bi se nalazila velika bina , plato za koncerte i druge namene, igralište za decu, jedan interesantan park. Videli ste kako izgleda centar Zlatibora recimo, idejno rešenje za ovaj centar mora biti još interesantnije. I na kraju sigurno sportska infrastruktura gde je predvidjena mala hala sportova za koju imamo projekat“, navodi Jeremić.
S.V.

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.