Servis rane intervencije

imageUdruženje Naši snovi realizovaće još jedan projekat pod nazivom Servis rane intervencije za decu sa smetnjama u razvoju. Ovaj projekat je podržan od strane Grada Valjeva,a Odobren iznos je 228 000,00 i trajaće 12 meseci.

Inkluzivno obrazovanje, odnosno uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u redovnu nastavu ima za cilj da omogući deci sa smetnjama u razvoju da rastu, uče i druže se sa decom koja imaju normalan razvoj, kao i da se ova deca navikavaju i uče saradnji sa decom koja imaju teškoće u razvoju.Na ovaj način se razvija tolerancija, razumevanje i podrška.U praksi se to ispoljava na drugačiji način, nedovoljna je adaptacija dece sa teškoćama, ne stižu da savladaju predviđeno gradivo, dok su stručni saradnici u školama nedovoljno obučeni.
U dosadašnjem radu kroz projektne aktivnosti Udruženja obuhvaćeno je 25 oro dece sa intelektualnim smetnjama i telesnim invaliditeom uzrasta do 15g .Najveći broj je uključen u osnovno školsko obrazavanje, inkluzivne programe.
Kroz planirane aktivnosti i individualne programe rada sa logopedom, defektologom, psihologom i terapuetom deci je pružena maksimalna stručna podrška.Prioritetno polje delovanja ovog projekta je razvoj vaninstitucionalnih usluga koje nedostaju, s ciljem prevencije institucionalizacije, povećane socijalne uključenosti i lakše uklapanje u obrazovni program.

Ovim programom pružiće se stručna pomoć i podrška deci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, sa ciljem lakšeg savlađivanja primerenih obrazovnih programa i uključivanje u inkluzivne aktivnosti.

Razvoj deteta sa smetnjama u razvoju sledi iste zakonitosti kao i razvoj druge dece.Razvoj deteta se odvija kroz interakciju bioloških činilaca i faktora sredine.Unapređenje razvoja se najbolje postiže: promocijom motivacionih sistema koji pokreću dečiju akciju i interakciju sa okolinom, poboljšanje kvaliteta života dece i roditelja, jačanje socijalnih kompetencija.
Oovim projektom nameravamo da kroz individualni rad sa defektolozima i terapeutom utičemo na podsticanje i motivaciju za usvajanje socijalnih veština, životnih navika i različitih životnih iskustava.

Planirane aktivnosti su usmerene ka jačanju porodičnih i socijalnih odnosa, formiranje rane privrženosti, razvoj odnosa sa drugima, jačanje samopouzdanja i sigurnosti.
Naši snovi

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.