Angažovanje revizora

imageGradsko veće donelo je odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Vajeva za 2015. godinu. Na računu grada trenutno 384 miliona dinara.

Eksternu reviziju završnog računa budžeta Grada za 2015. godinu obaviće lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja propisane zakonom kojim se uredjuje računovodstvo i revizija. Eksterni revizor biće angažovan uz ssaglasnost DRI i za ove poslove iz budžeta biće izdvojeno 450 000 dinara.
Gradonačelnik Stanko Terzić informisao je članove Veća da na računu grada trenutno ima 384 miliona dinara . Naime iz prošle godine u 2016-tu preneto je 263 miliona dinara što znači da je za nepuna dva meseca priliv sredstava iznosio 121 milion dinara. Gužve na šalterima Gradske uprave poslednjih dana svedoče o ažurnom plaćanju poreza , a sa druge strane i u velikoj meri podnošenja zahteva za reprogram poreskog duga gradjana iz prethodne godine .
Na poslednjoj sednici Skupštine Gradonačelniku se na teret upravo stavljao neutrošen novac u 2015 godini , ali je Terzić do kraja tvrdio da je bolje da finansije budu stabilne. „ Veliki radovi već su počeli u gradu i imamo nekoliko gradilišta : Vojvode Mišića, Sindjelićeva, Milovana Glišića, spajanje sa ulicom Mirka Obradovića . Očekujemo da 15. aprila sa radom u Valjevu počne i „Stop shop“ na prostoru starog Remonta. Po informacijama iz Direkcije uskoro će krenuti i radovi na putevima u valjevskim selima po unapred utvrdjenom programu“, rekao je Terzić.
Gradonačelnik je izrazio nadu da će angažovani revizor potvrditi da je završni račun za 2015. godinu bio dobar te i da nije bilo prekršaja u upravljanju finansijama.
Istovremeno Grad Valjevo doneo je Strategiju o upravljanju rizicima koja se upravo odnosi na transparentno poslovanje u oblasti finansija, ali i svih ostalih segmenata rada u Gradskoj upravi. „Ova Strategija zapravo potvrdjuje sve ono što smo mi i do sada radili ,ali će od sada sve biti i papirološki ispraćeno . Istovremeno ona omogućuje i predvidja transparentnije postupanje i primenljivost i sveobuhvatnost sa postojećim zakonima i propisima.Sva dokumentacija obavlja se u pisanoj formi tako da se omogućuje i veća dostupnost gradjanima“, objasnila je načenica Gradske uprave Jelica Stojanović.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.