Dostavite predloge za nagrade

imageGrad Valjevo i ove godine za Dan grada dodeliće nagrade najboljem pojedincu ili grupi za zajedničko delo. Svi predlozi po datom upustvu mogu biti dostavljeni do 26.januara kako bi ih Komisija blagovremeno razmotrila , a Skupština grada potvrdila .

Nagrada grada Valjeva se dodeljuje za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u Valjevu u oblastima: privreda, vaspitno
-obrazovni rad,stvaralaštvo učenika i studenata, nauka, inovacije i pronalazaštvo, urbanizam, arhitektura i zaštita životne sredine, medicina i socijalna zaštita, umetnost,sport, kulturaI informisanje.
Nagrada grada Valjeva dodeljuje se svake godine povodom proslave Praznika grada Valjeva–20.marta.
Nagrada se dodeljuje pojedincu, grupi za zajedničko delo ili pravnom licu.Nagrada se može dodeliti istom subjektu više puta.
Nagradu može dobiti lice koje je državljanin Republike Srbije i koje ima prebivalište na teritoriji grada Valjeva ili je imalo prebivalište na teritoriji grada Valjeva u periodu dužem od 10 godina.
Izuzetno, nagrada se može dodeliti pravnom ili fizičkom licu koje nema sedište odnosno prebivalište na teritoriji grada Valjeva, a koje je svojim radom doprinelo razvoju ili afirmaciji grada Valjeva u zemlji i inostranstvu.
Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti u periodu od 1.januara do 31.decembra godine koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodeljuje.Izuzetno, nagrada se može dodeliti za kontinuirani rad i ukupne rezultate rada u oblasti za koju se nagrada dodeljuje.
Pod delom koje je postalo dostupno javnosti podrazumeva se:
1.u oblasti privrede-rad ili rezultati rada izuzetne vrednosti koji doprinose unapređenju i razvoju ekonomije, privređivanja i poljoprivrede, kroz proizvodnju i poslovanje sa konstantnim uspehom, i to: ostvarivanje veće stope rasta proizvodnje i produktivnosti rada, bolje iskorišćavanje proizvodnih kapaciteta, povećano zapošljavanje, izvoz i druge pokazatelje koji dokazuju uspešnost proizvodnih rezultata koji su iznad prosečnih rezultata u Gradu.
2. u oblasti vaspitno-obrazovnog rada izuzetno delo i rezultat vaspitno –obrazovnog rada ili rezultat u organizaciji i razvoju školstva u celini ili u pojedinim njegovim oblastima.
3. u oblasti stvaralaštva učenika i studenata-učenicima i studentima do završetka redovnog školovanja, za najvrednija ostvarenja u naučnom i umetničkom radu, za postignute rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima.
4. u oblasti nauke, inovacija i pronalazaštva-naučno ostvarenje, odnosno rad u društvenim, tehničkim i drugim naukama, koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda,metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi,odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja-pronalazak koji je u smislu odredaba Zakona o patentima priznat i upisan u zakonom utvrđen registar.
5. u oblasti urbanizma, arhitekture i zaštite životne sredine
-urbanističko rešenje ili planski akt koji je doprineo razvoju grada.
-arhitektonsko–građevinski ili drugi projekat objekta po kome je objekat započet odnosno završen,-izuzetni razultati na unapređenju i zaštiti životne sredine.
6. u oblasti medicine i socijalne zaštite-rad ili rezultati izuzetne vrednosti kojima je dat značajan doprinos razvoju I unapređenju medicine u gradu.-rad ili rezultati izuzetne vrednosti kojima je dat značajan doprinos razvoju i unapređenju socijalne zaštite u gradu.
7.u oblasti umetnosti-publikovano delo književnog I prevodilačkog stvaralaštva.izvedeno delo u oblasti pozorišne delatnosti.-prikazano filmsko i radio–televizijsko ostvarenje.
-delo iz oblasti likovne i primenjene umetnosti.-izvedeno muzičko ili muzičko –scensko delo.
8. u oblasti sporta-rad ili rezultat izuzetne vrednosti kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta.
9. u oblasti kulture i informisanja-izuzetan uspeh u organizaciji i realizaciji kulturnih delatnosti, događaja,projekata, razvoju institucija kulture, napretku kulturne delatnosti Grada i očuvanju kulturne baštine.
-izuzetno ostvarenje u novinarstvu ili publicistici.
-serija ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija i
publicističkih radova o temama od značaja za politički, kulturni, privredni I ukupni društveni život u Gradu.
U jednoj godini dodeljuje se najviše devet nagrada i to po jedna nagrada za svaku oblast.Za pojedinu oblast ne mora se u svakoj godini dodeliti nagrada.Pored navedenih nagrada, može se dodeliti i specijalna nagrada za:
-životno delo,
-humanitarni rad,
-humanost, plemenitost, hrabrost,
-poseban doprinos razvoju i afirmaciji grada.
Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju pravna i fizička lica.
Predlog se dostavlja u pisanoj formi sa obrazloženjem i sadrži podatke o kandidatu i delu ili rezultatu i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže.Uz predlog se prilaže dokumentacija ( dva primerka publikovanog dela, kataloga, kasete, planovi, projekti, odnosno odgovarajuća dokumentacija, ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti; radna biografija kandidata, kritike, stručna mišljenja), koja se nakon odlučivanja o nagradi ne vraća predlagaču.
Predlozi za dodelu nagrade grada Valjeva dostavljaju se Komisiji za dodelu nagrade grada Valjeva preko pisarnice Gradske uprave za lokalni razvoj,privredu,urbanizam i komunalne poslove. Rok za podnošenje predloga je 26.01.2016.godine.
Obaveštenje o uslovima za dodeljivanje nagrade grada Valjeva biće objavljeno na sajtu grada Valjeva (www.valjevo.org.rs).
Odluku o dodeljivanju nagrade donosi Skupština grada Valjeva na predlog Komisije za dodelu nagrade grada Valjeva.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.