Zbunjeni odbornici glasali pogrešno

imageSkupština grada nije glasala za odluku o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju kamenoloma u Zabrdici. Odbornici su se po svemu sudeći prilično zbunili čime su kako neki upućeni tvrde pomogli podnosiocu zahteva umesto da njegovo poslovanje uvedu u legalne tokove.

Još na sednici Veća moglo se čuti da kamenolom koji je zatražio Plan detaljne regulacije za izgradnju zapravo radi već duži niz godina te i da nadležne službe očito niu odradile svoj posao kad je nadzor u pitanju. Možda je upravo ova činjenica zbunila valjevske odbornike pa su glasali protiv donošenja ove odluke što je praktično značilo uvodjenje ovog kamenoloma u sistem zakonskog poslovanja. Na sednici Skupštine umesto objašnjenja šta se dobija odnosno zašto je potrebno doneti ovakvu odluku čule su se priče o tome gde je kamenolom lociran da li u Gornjoj ili u Donjoj Zabrdici potom i ko je vlasnik ovog kamenoloma. Sve ovo sjedne strane govori da su odbornici pomalo došli nepripremljeni, a sa druge strane da je kako kaže Žarko Kovač zamenik gradonačelnika sama amosfera na sednici zbunila odbornike. Naime , preduzeće Stone-cop d.o.o nalazi se u Gornjoj Zabrdici i osnovano je 11.08.2008 godine dok je vlasnik preduzeća Jovan Krstivojević. Sve su ovo podaci koji su vidljivi na sajtu Agencije za privredne registre.“ U onako strašnoj situaciji psihičkog terora u kome se Skupština odvija nije se teško zbuniti. Tu je sve bilo jasno preduzeće je podnelo zahtev da se aktivira kamenolom koji je povremeno i ranije bio aktivan na odredjenim katastarskim parcelama , ali bez posebno naznačenih stvari kao što je ime vlasnika i da li je to u Gornjoj ili Donjoj Zabrdici, te katastarske parcele koje su navedene. To za ovu tačku nije ni bilo od važnosti.Odeljenje za urbanizam ispunjava zakonom predvidjene mogućnosti , neko je podneo zahtev i oni su rekli može kad uradiš urbanistički projekat, studiju o proceni uticaja na životnu sredinu onda tehnička komisija pregleda usvoji ili ne usvoji i predloži to odeljenju za urbanizam , a na njima je da to prihvate ili ne. Ta procedura je jednostavno takva.Ali tu su se javili neki koji su lično poznavali te ljude i to je sve otišlo u jednom drugom smeru i tu nije bilo prostora da nadležne službe objasne o čemu se tu radi. Mislim da odbornici nisu shvatili i da su mislili da bi oni njemu dali neke povlastice , a baš bi bilo suprotno. Sveli su to ne neke lične stvari“, objašnjava Kovač.
Zamenik gradonačelnika zato smatra da istu tačku treba ponovo staviti na sledeću sednicu Skupštine , a odbornicima objasniti o čemu se tu zapravo radi.
Izvor Vamedie navodi da bi u slučaju da je Skupština usvojila ovu tačku bio bi uradjen plan regulacije i sve u jednom trenutku bilo bi na javnom uvidu što bi omogućilo gradjanima da se izjasne i stave primedbe ukoliko ih imaju na kamenolom u svojoj blizini . Time bi pred ovo preduzeće bili postavljeni odredjeni uslovi koje mora da ispuni da bi mogli da se bave eksploatacijom kamena. Isti izvor navodi da sada praktično oni mogu podneti zahtev ministarstvu energetike za dobijanje dozvole jer ne postoje nikakvi ograničavajući uslovi za dobijanje dozvole.
Kovač kaže da mu takvo tumačenje nije poznato , ali obećava da će ta saznanja Vamedie i proveriti.
Do ovakve situacije moguće je doći ne samo zbog atmosfere na sednici kako kaže Kovač već i zbog nezainteresovanosti odbornika da im se pojedine tačke posebno ili dodatno objasne. Slična je situacija bila i sa još nekim tačkama dnevnog reda na ranijim sednicama na kojima su odbornici pokazivali krajnje nepoznavanje materije. Ako tom neznanju dodamo i kako Kovač kaže atmosferu psihičkog terora , računica je jasna -dvaput ništa jesu ništa.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.