„Vodovod” još ove godine gubitaš

imageJKP”Vodovod” ovu godinu završiće u gubitku od 58 miliona dinara dok za narednu godinu uz povećanje cene vode I odustajanje od amortizacije za postrojenje za preradu vode na Pećini “Vodovod” očekuje poslovanje na pozitivnoj nuli.

JKP“Vodovod“ za narednu godinu najavljuje slične aktivnosti kao u 2015. godini.Finansijski okvir planiran je u iznosu od 406 miliona dinara što je povećanje u odnosu na prethodni plan.“Predvidjeni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u visini od 357 miliona dinara , a rashodi u visini od 406 miliona troškovi. Sve skoro ostaje isto na poziciji rashoda izuzev tačke amortizacije koja je ranije iznosila 96 miliona dinara sada je predvidjeno izdvajanje od 60 miliona dinara. Na ovaj način prema našim očekivanjima „Vodovod bi u narednoj godini trebao da ostvari poslovanje koje je na pozitivnoj nuli“, kaže direktor Dragan Grujičić.
Gubitak „Vodovoda“ u ovoj godini po njegovim očekivanjima trebao bi da bude 58 miliona dinara . „ Mi nismo dobili povećanje cena kako je to bilo predvidjeno programom poslovanja , a takodje nije ostvaren ni predvidjeni nivo uposlenosti naše radne jedinice održavanje . Naredna godina i mogući poslovni rezultat planiran je na osnovu povećanja cene vode već od marta 2016. godine što bi bilo prvo povećanje cena posle 2013. godine dok povećanje uposlenosti i ostvarenje predvidjenog plana preduzeće može izvesti sopstvenim kapacitetom“, kaže Grujičić.
Program Direkcije predvidje inače za narednu godinu izdvajanja u visini od 35 miliona dinara za investicije „Vodovoda“. Direktor Grujičić na sednici Veća informisao je prisutne da je preduzeće prestalo sa obračunavanjem amortizacije za postrojnje za preradu vode na Pećini.Razlog za odustajanje od amortizacije koju je „Vodovod“ plaćao preduzeću Kolubara koje je faktički vlasnik zgrade je u tome što je „Vodovod“ imao ulaganja u pomenuti ojekat.
Istini za volju kada je u pitanju plaćanje amortizacije kako je još ranije objašnjeno radi se o knjigovodstvenom iskazivanju vrednosti što praktično finansijsku situaciju „Vodovoda“ prikazuje sa većim gubicima. I raniji direktori ovog preduzeća u nekoliko navrata su govorili o tome da postoji faktičko i knjigovodstveno stanje upravo iz ovog razloga.
„ Sve predvidjeno trebalo bi da utiče na to da u narednoj godini ostvarimo pozitivno poslovanje. Posebno su nam važne investicije koje će u ukupnom iznosu ići i do 70 miliona dinara. Zahvalio bih se osnivaču za deo koji se odnosi na subvencije koje su do sada bile 2,5 miliona sada će biti 9 miliona dinara koje ćemo utrošiti na osavremenjevanje našeg tehnološkog nivoa, nabavku novih vodomera , popravku dela postrojenja za preradu otpadnih voda jer je celo postrojenje zrelo za popravku . Naše investicije će pre svega zavisiti od stepena naplate potraživanja , a tu smo već napravili neki rezutat i malo uvećali prihode . Smanjili smo dugovanja prema EPS-u za nekih 30 miliona upravo zahvaljujući povećanju stepena nalate“, kaže Grujičić.
Neke od planiranih investicija „Vodovod“ je već počeo da realizuje pa su trenutno u toku radovi na vodovodu prema Zabrdici.
S.V.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.