„Vidrak” ne podiže cene usluga ni sledeće godine

imageJKP Vidrak predvidja prihode za narednu godinu u visini od 277,3 miliona dinara. I po proceni trebalo bi da bude viši za 2% od ovogodišnjih prihoda.

Najveće učešće u prihodima imaju prihodi od iznošenja smeća usluga gradjanima u iznosu od 101 miliona dinara, usluge pravnim licima u iznosu od 38 miliona dinara. Slede potom prihodi od održavanja javnih zelenih površina od 37 miliona, čišćenje pranje ulica 36 miliona dinara dok je prihod od naplate parkiranja predvidjen u iznosu od 25 miliona dinara. Prihod od aktivnosti zoohigijene očekuje se u iznosu od 5,5 miliona, a prihod od deponije 3 miliona dinara.
Ukupni rashodi za narednu godinu predvidjaju umanjenje od 2%. „ U strukturi rashoda najveće učešće imaju tro škovi bruto zarada sa doprinosima na teret poslodavca koji su planirani u iznosu od 135 miliona . Za uplatu u budžet RS po osnovu sredstava umanjenja osnovice planiran je iznos od 2,4 miliona. Programom poslovanja nije predvidjeno zapošljavanje novih radnika”, rekao je direktor „Vidraka” Djordje Milanović.
Investicije „Vidraka” za narednu godinu prdvidjene su u iznosu od 62,5 miliona dinara , a planira se re3konstrukcija i adaptacija poslovnog prostora i asfaltiranje parking prostora na novom groblju, za službu zelenilo predvidjena je nabavka nove opreme , putarskog kamiona, korpe za seču drveća. Za službu Uilice planira se nabavka cisterne a pranje ulica, za službu upravljanja komunalnim otpadom autodizač , a za službu zoohigijene specijalno vozilo za prevoz uginulih životinja.. „Vidrak” će u narednoj godini obezbediti i liniju za selekciju reciklažnog otpada u reciklažnom centru.

„ Na osnovu svega navednog planirana je dobit od 3,7 miliona dinara.Ono što je gradjanima svakako najbitnije jeste da ni u narednoj godini nećemo menjati cene komunalnih usluga . A naše su cene medju najnižima u Srbiji . Rekao sam već da neće biti zapošljavanja.Mi smo pre 18 meseci imali 273 ,a sada imamo 253 zaposlena”, kaže Milanović.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.