Budžet kontinuiteta

imageGradsko veće usvojilo je predlog budžeta za 2016. godinu na 2,8 milijardi dinara. Gradonačelnik Stanko Terzić konstatovao danas da je budžet za 2016. godinu , budžet kontinuiteta.

Gradonačelnik Stanko Terzić danas je rekao da je budžet za 2016. godinu budžet kontinuiteta . „ Dve su karakteristike našeg budžeta najpre da je to budžet kontinuiteta , a potom da je to budžet koji ima i razvojni socijalni momenat. Nema mnogo gradova u Srbiji gde su sve obaveze isplaćene da zarade nisu kasnile ni dan . Nemamo neizmirenih obaveza prema izvodjačima radova . Naša su zaduženja minimalna , nijedan korisnik nije bio u blokadi . Mi smo primer dobrog domaćina . Iskreno se nadam da će sve ovo što smo smukom stvarali i uredili neka naredna vlast sačuvati i neće dozvoliti da se uruši“, rekao je gradonačelnik Terzić.
On objašnjava da Direkcija u narednoj godini ima 36% budžeta što je rekordno izdvajanje jer se upravo preko Direkcije ogleda razvojna struktura Grada Valjeva . „ U narednoj godini sve nastavljamo još intenzivnije, tu su putevi , ulice , investicije u ekologiji, javnim preduzećima, radimo preko „Vodovoda „ i Direkcije razvoj vodovodne mreže. Važna je komponenta socijalni momenat jer nema grada koji ima toliko širok dijapazon socijalnih usluga . i tako široku paletu proširili smo sa tri nove usluge : proširili smo Dom u Popučkama pa će sada tamo moći da borave i stariji , kućna nega je do sada bila predvidjena samo za starije , a sada je predvidjena i za osobe sa m,entalnim i intelektualnim smetnjama i ono što smo obećali na jednoj Skupštini uvodimo uslugu ličnog pratioca „, objasnio je Terzić.
Gradonačelnik kaže da su duplo povećana sredstva za Dom zdravlja čime je omogućeno da u narednoj godini budu sanirani sanitarni čvorovi , da bude završe zgradu zubne poliklinike u Karadjordjevoj , omogućena nabavka potrebne opreme.“ U narednoj godini za medije smo opredelili 10 miliona dinara , povećali smo sredstva za dva lokalna plna a, obrazovanje takodje ima povećanje . Tu je 25 miliona dinara za optremu za školu Brdjanima , a konkurisali smo i kod Republike za sredstva. Sve ovo radimo uz ograničenja od kojih je značajno smanjenje zarada u iznosu od 16 miliona dinara ,“kaže Terzić izrazivši nadu da će i gradjevinska operativa moći da isprati predvidjene programe

image

„ Za 2016. godinu planirani su prihodi i preimanja od 2,623 milijarde dinara i 222 miliona dinara prihoda iz ostalih budžetskih korisnika što ukupno iznosi 2 845 582 000dinara. U strukturi prihodne strane najznačajniji su poreski prihodi koji su planirani u iznosu od 1,6 milijardi dinara što je 63,61% budžeta , u okviru poreskih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza na dohodak gradjana pa potom slede prihodi od poreza na imovinu. Transferna sredstva od Republike planirana su u iznosu od 388 miliona dinara“ , rekla je Jelica Stojanović načelnica Gradske uprave članovima veća predsatavljajući budžet za narednu godinu.
Medju navedenim prihodima očekuju se i prihodi od prodaje nepokretnosti u iznosu od 106 miliona dinara , a očekuju se nakon prodaje parcela u Stefili, na Divčibarama , ali i od prodaje magacina u ulici Vojvode Mišića. „ Planirani su izdaci od 2,8 milijardi uz poštovanje svega što je ministarstvo zatražilo , a pre svega na umanjenje od 3% mase zarade. Rashgodi za zaposlene čine 21,5%, rashodi za korišćenje robe i usluga predvidjena su u visini od 25% ovde treba računati na sve što se tiče komunalnog održavanja“, rekla je Stojanović.

image Budžetom za 2016. godinu predvidjeni su :
-za lokalni razvoj i prostorno planiranje 75 miliona dinara
-za komunalne delatnosti 360 miiona dinara
-za lokalni ekonomski razvoj 35 miliona dinara
-za turizam 33 miliona dinara
-za poljoprivredu i ruralni razvoj 11,8 miliona dinara
-za zaštitu ivotne sredine 43 miliona
-za kulturu i prosvetu 48 miliona dinara
-za predškolsko vaspitanje 276 miliona dinara
-za osnovno obrazovanje 226 miliona
-za srednje obrazovanje 69 miliona
-za socijalnu i dečiju zaštitu 142 iliona
-za primarnu zaštitu 16 miliona
-za razvoj kulture 118 miliona dinara
-za razvoj sporta i omladine 154 miliona dinara i
Za lokalnu samoupravu 583 miliona dinara.

S.V.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.