Jesenji seminari

      Нема коментара на Jesenji seminari

imageOd 9. oktobra, u Istraživačkoj stanici počinju sa radom jesenji seminari. To su teorijski programi često posvećeni temi za koju su sami polaznici izrazili interesovanje, Polaznici koriste boravak u Stanici da u kontaktu sa saradnicima i mentorima izvrše konsultacije pre izrade konačne verzije izveštaja o svojim samostalnim istraživačkim projektima.

Biomedicina
Seminar pod nazivom Nove tehnologije u biomedicini pruža priliku polaznicima da čuju nekoliko interesantnih predavanja o nano tehnologijama, proteinskom inženjeringu i mogućnostima 3D štampanja u biomedicini. U toku seminara polaznici će raditi na konačnoj verziji izveštaja o urađenim istraživanjima.
Primenjena fizika i elektronika
Seminar je posvećen finalizaciji projekata koji su rađeni u toku leta i formiranju predloga projekata za narednu godinu.
Biće tu i interesantnih predavanja kao što su: Merenje i obrada EEG signala sa primenom u neurorehabilitaciji i psihologiji (Andrej Savić, ETF), Kalmanov filter sa praktičnom primenom (Ivan Razumenić, Microsoft)…
Antropologija
Planirano je da polaznici, pored rada na završavanju ovogodišnjih radova i razgovora o daljim istraživanjima, kroz predavanja i vežbe rade na usavršavanju veština javnog prezentovanja svojih istraživanja i rezultata, kao i da uče kako da kritički sagledaju antropološke radove drugih autora, ali i prihvataju konstruktivnu kritiku sopstvenih istraživanja.
Geo nauke
Tema Geologija i životna sredina obuhvata set interesantnih predavanja kao: Mineralne sirovine i životna sredina, Geodiverzitet i geološko nasleđe, Geohemija životne sredine i ljudsko zdravlje… I polaznici ovog programa će iskoristiti preostalo vreme za finalizovanje izveštaja o istraživanjima koja su radili tokom letnjeg kampa.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.