Zavod podneo krivičnu prijavu

imageZavod za zaštitu spomenika kulture izdao je Saopštenje u kome obaveštava javnost da je protiv direktora JP Kolubara Miodraga Markovića podneta krivična prijava zbog iznošenja, bez dozvole Zavoda , svih pokretnih stvari iz manastira Gračanica , a koje se smatraju istovremeno kulturnim dobrima. Saopštenje prenosimo u celosti:

„Služba Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo, još jednom izražava zabrinutost zbog očiglednog nepostupanja nadležnih inspekcijskih službi Grada Valjeva i njihovog ponovnog tolerisanja protivpravnih postupaka preduzeća za upravljanje i korišćenje višenamenskog hidrosistema JKP Kolubara Rovni.
Dana 31.08.2015. god. od strane JKP Kolubara Rovni počelo je premeštanje pokretnih stvari, odnosno ikona i ikonostasa iz crkve Sv. Arhanđela Mihaila u Tubraviću, Valjevo.
Crkva Arhanđela Mihaila, zvana Gračanica, sa starim grobljem u Tubraviću, kat. par. 221 K.O. Tubravić, utvrđena je za spomenik kulture Odlukom Vlade RS br. 633-3721/97 od 17.10.1997. god. („ Sl. Glasnik RS“ br. 51/97), a što je osnov primene odredaba Zakona o kulturnim dobrima.
Tačkom 2. navedene Odluke sve pokretne stvari u objektu su, takođe, utvrđene za spomenik kulture, pa je za njihovo premeštanje na novu lokaciju neophodna dozvola Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd, u skladu sa čl. 108. Zakona o kulturnim dobrima („Sl.gl.RS”br 71/94).
Pre otpočinjanja bilo kakvih radova Investitor JKP Kolubara Rovni je bio dužan da pribavi dozvolu Republičkog zavoda i u dogovoru sa crkvom i nadležnim muzejom, dogovori izmeštanje pokretnog mobilijara i elemenata koji će se čuvati, konzervirati i prezentovati na drugoj lokaciji.
Ništa od prethodno navedenog investitor nije ispoštovao, te je bez ikakvih konsultacija sa crkvom ili stručnim licima pristupio predmetnim radovima.
Takođe, investitor je bio u obavezi da 15 dana pre otpočinjanja izvođenja radova o tome obavesti Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd, koji bi vršio nadzor nad istim, što takođe nije urađeno.

image Pored navedenog služba Zavoda u Valjevu zatečena je ophođenjem PU Valjevo i njenih pripadnika koji su 31.08.2015.pružali podršku i obezbeđenje područja akumulacije na zahtev JKP Kolubare Rovni .Tada su pod pretnjom privođenjem sudiji za prekršaje sprečili službeno lice Zavoda, v.d. direktora Nemanju Radojičića, da sačini zapisnik na licu mesta i fotodokumentuje stanje manastirskog kompleksa i samog spomenika kulture radi daljeg postupanja u okviru službe zaštite. Treba istaći da je isti dan utvrđeno da je JKP Kolubara Rovni angažovalo jednog radnika Zavoda – Valjevo, koji je samoinicijativno, bez znanja direktora Zavoda ,pružio asistenciju ovom preduzeću u obavljanju pomenutih radnji. Isto lice, kako je kasnije dokazano, učestvovalo je sa JKP Kolubara Rovni i u protivzakonitom izmeštanju spomenika sa nekropole manastira Gračanice koje je obavljeno u martu 2014. godine, kada je nekoliko spomenika, tipa usadnik , polomljeno ili oštećeno. Protiv pomenutog radnika Zavoda pokrenut je disciplinski postupak. Obaveštavamo javnost da je Zavod u Valjevu podne više prekršajnih prijava i uputio više zahteva inspekciji Grada Valjeva za postupanje u skladu sa Zakonom o izgradnji, Zakonom o kulturi i Zakonom o kulturnim dobrima a do ovog trenutka svi zahtevi su ignorisani i po njima se nije postupilo.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo-ustanova kulture od nacionalnog značaja
U Valjevu 14.09.2015.godine“.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.