Turbulentan početak sednice

imageSednica Skupštine počela je danas glasanjem o poništenju rešenja o imenovanju na mesto predsednika odbornice Savice Cupać i konstataciji pristiglog mišljenja ministartva za lokalnu samoupravu.Cupaćeva u Skupštini iz sve snage vikala da je ona predsednik Skupštine, ali na njenu viku niko nije reagovao.

Sam početak sednice Skupštine obeležila je rasprava odbornice Slavice Cupać o iznetom predlogu za glasanje. Uporedo sa glasanjem odbornika o poništenju rešenja Cupaćeva je zatražila reč zbog povrede poslovnika. zamenik predsednika JOvan Lukić nije konstatovao njena dobacivanja u kojima je ponavljala da je ona dala predlog za dopunu dnevnog reda. lukić je Cupaćevoj na kraju rasprave izreao opomenu. Vladajuća većina glasanjem je potvrdila da Cupaćeva nije predsednik Skupštine. Odbornik DS-a Slobodan Pavlović pre usvajanja zapisnika sa prethodne sednice Skupštine informisao je odbornike da je DS steno9gram dobio samo pet minuta pre početka sednice.Komentara na ovu situaciju nije bilo.

image Cupaćeva je i dalje sa mesta odbornika dovikivala da želi da reklamira poslovnik. Zamenik Lukić nije konstatovao njeno dobacivanje. Na koncu, Cupaćeva je dobila pravo da govori dva minuta . U govoru se Cupaćeva osvrnula na činjenicu da predsednik Skupštine treba da vodi i saziva sednicu.Ona je zatražila da se odbornicima dostavi Službeni glasnik u kome je objavljeno njeno postavljenje. ” Moramo poštovati Službeni glasinik i zapisnike .Od 28. februara stoji rešenje o razrešenju predsednika Skupštine Mihaila Jokića i rešenje o imenovanju Slavice Cupać. Nema rešenja o razrešenju Slavice Cupać. Ja sam predsednik Skupštine grada Valjeva”, ponavljala je Cupać. Jovan Lukić uz više insistiranja uspeo je da sa govornice udalji Cupaćevu.
Odbornik Ljubomir Bradić za govornicom je tvrdio da svaki odbornik ima ravo da dobije reč , ako se javlja po poslovniku.”gde je predsednik Skupštine? da i je kidnapovan? To je osnovno pitanje. Ali vi imate većinu i vi treba da utvrdite te činjenice. Zakonsko je vaše pravo da vodite seddnicu, ali se postavlja pitanje gde je predsednik?Predsednik ove Skupštine je još uvek Mihailo Jokić”, rekao je Bradić.
isto pitanje ostavio je i odbornik DS-a Željko Djukić. ” Da li je on podneo ostavku? Ja izražavam sumnju da je podneo ostavku. Ako Cupać nije predsednik ja želim da vidim gde je to objavljeno da ona nije predsednik? Molim da mi se to dostavi.Istovremeno hoću audio zapisnik Jokićevog obraćanja Skupštini”, rekao je Djukić.
Da Skupština mora da usvoji dnevni red ukazao je odbornik Milan Marković SNS.” nemojte ponovo doći u sittuaciju da preispitujete svoje odluke jer ih proceduralno ne donosite ispravno. Vi možete da izglasate da je danas petak i to je u redu. Ali nemojte posle opozicju kritikovati da koči razvoj grada. To radi vladajuća većina ovakvim sednicama”, rekao je Marković.
Sve vreme dok je Lukić čitao prelazak na usvajanje dnevnog reda Cupaćeva je sa svog mesta dovikivala :”Po poslovniku! Po poslovniku”. Sticao se utisak da Cupaćevu izdaje glas.
Odbornici DS-a zatražili su da se kao dopuna dnevnog reda donese odluka o odustajanju od prodaje Doma vojske i kreditnom zaduživanju grada. Skupština ove predloge nije prihvatila. Odbornik Bradić je zatražio da se sve porodice poginulih boraca oslobode plaćanja nadoknade za grobno mesto. Skupština je prihvatila ovaj predlog. Isti odbornik je zatražio da se pristupi izmeni odluke o subvencijama porodicama vojnih invalida te i da se borci oslobode plaćanja parking mesta u toku 24 sata u trajanju od 2 sata , ali i da se boračka populacija oslobodi plaćanja taksi prilikom overe dokumenata. Bradić kaže da predlog nije vremenski ograničen. ” Nije bitno datum već da se u nekom narednom periodu to razmatra. Ako Veće tad kaže da ne može u redu ne može , ali da bar bude uzeto u razmatranje”, rekao je Bradić. Skupština je i ovaj predlog prihvatila.

Odbornik DS-a Željko Djukić na govornicu je u jednom trenutku zalepio papir na kome piše 8874 nezaposlena. Kako je Djukić insistirao na tome da su u gradu Valjevu samo u pitanju partijska zapošljavanja dok drugi gradovi rade isključivo na zapošljavanju svih gradjana. Zbog takvog ponašanja odbornik djukić je na kraju udaljen sa govornice.

Kao prva tačka dnevnog reda ipak će ići predlog o razrešenju Jovana Lukića i imenovanju Zorana Živkovića.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.