Reklamirajte trgovcu lošu robu

imageKad god se dogodi da proizvod koji ste kupili, po kvalitetu i funkcionalnosti ne odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što osnovano očekujete s obzirom na njegovu prirodu i javna obećanja data putem oglasa ili na ambalaži, reklamirajte ga prodavcu. Pri tome odmah zahtevajte zamenu za drugi proizvod istog tipa i istog proizvođača, ili ga vratite uz zahtev povraćaja celokupne uplaćene sume novca.

To pravo vam je garantovano Zakonom o zaštiti potrošača i prodavac ga ne može ograničiti ili izuzeti, odnosno ignorisati bez rizika da podpadne pod kaznene odredbe.
Možete prihvatiti predlog prodavca da umanji cenu srazmerno stepenu nefunkcionalnosti ili oštećenja proizvoda, a možete pristati i na opravku, naravno o trošku prodavca i u roku ne dužem od 15 dana, osim za tehničku robu i nameštaj sa rokom do 30 kalendarskih dana.
Prodavac je odgovoran i za oštećenja proizvoda nastala usled nepravilnog pakovanja ili skladištenja, kao i usled nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom. Ali on nije odgovoran za propast ili oštećenja nastala posle predaje proizvoda potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač. Takođe, prodavac nije odgovoran za loša svojstva prodatog proizvoda ako je pri zaključenju ugovora o prodaji (kupovini) potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da ta roba nema sva očekivana svojstva (Second Hand, na primer).
Pri ostvarivanju prava po osnovu garancije postupak za izjavu reklamacije prodavcu isti je, nezavisno od toga da li je garanciju dao prodavac, proizvođač ili distributer, odnosno uvoznik robe. Naime, prodavac nema pravo da potrošača šalje u servis proizvođača ili neki drugi, već ima obavezu da neispravan proizvod primi uz potvrdu prijema, a svoj poslovni odnos sa dobavljačem po pitanju date garancije da uredi u skladu sa zakonom i dobrim poslovnim običajima. Na taj način potrošač je zaštićen od nepotrebnih troškova i drugih neprijatnosti pri ostvarivanju prava po osnovu date garancije.
Posebno je važno da potrošač pri kupovini obrati pažnju na bezbednost proizvoda, odnosno na moguću ugroženost sebe i članova porodice od roba i usliga koje su opasne po život, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu. Najvećem riziku po tom osnovu potrošač se izlaže kupovinom prehrambenih ili tehničkih proizvoda bez deklaracije – na „buvljacima“, pijačnim tezgama bez oznake identiteta prodavca, na ulici i sličnim mestima. Pijačne uprave, inspekcijske službe i policija imaju obavezu da sprečavaju i sankcionišu (kažnjavaju) sve oblike nelegalne trgovine, no svedoci smo da to još uvek ne funkcioniše na pravi način.
Ovaj kratki kurs o pravu potrošača na reklamaciju proizvoda ima za svrhu da im približi i objasni sadržaj tog prava, da ih upozna sa postupkom i načinom njegovog ostvarivanja i da ih ohrabri u nastojanju da naknade materijalnu i nematerijalnu štetu prouzrokovanu lošim, odnosno neispravnim proizvodom ili uslugom. U tim i takvim nastojanjima građanima Valjeva i pripadajućih seoskih naselja kao potrošačima na usluzi je praktična, a po potrebi i pravna pomoć Udruženja valjevskih potrošača – VAPOT.
Dragan D. Popović
Udruženje VAPOT

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.