Usvojen drugi rebalans budžeta

imageGradsko veće ovog prepodneva usvojilo je odluku o drugom rebalansu budžeta Grada Valjeva. Rebalansom obuhvaćeno povećanje od 240 miliona dinara u budžetu.

” Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2015 , drugi rebalns planirani su prihodi u iznosu od 2,8 milijardi i 218 miliona iz ostalih izvora što ukupno iznosi 3,076 milajrdi dinara. Rebalansom su sredstva grada uvećana za 204 miliona odnosno za 7,80%, a ostalih budžetskih korisnika su uvećana za 12 miliona ili 6,02% Prihodi planirani u budžetu i prvim rebalansom su uvećani za iznos namenskih transfernih sredstava i donacija za 25 miliona dinara. U strukturi prihoda je izvršena korekcija prenetih sredtava iz 2014. godine na iznos od 61 milion dinara. Tekući trasferi su korigovani za 74 miliona na ime refundacije sredstava realizovanih po osnovu sanacije elementarnih nepogoda. Pored ove korekcije uvećan je porez na prenos apšsolutnih prava, komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, posebna naknada za zaštitu i unpredjenje za zaštitu životne sredine , naknade za uredjenje gradjkevinskog zemljišta, prihodi od novčanih kazni za prekršaje”, rekla je Načelnik Gradske uprave Jelica Stojanović.U istom iznosu uvećanog budžeta planirani su i rashodi . Po njenim rečima novčana masa za plate ostala je na ranije planiranom nivou , ali su rashodi za zaposlene uvećeni za 1,2 % u odnosu na predvidjene rashode po osnovu izmena u kolektivnim ugovorima. Rashodi za korišćenje robe i usluga su takodje u tom iznosu povećani , a došlo je do povećanja i u školama zbog kolektivnih ugovora. ” Što se tiče samih programa lokalni razvoj za planiranje povećan za 1,25 odsto, komunalna delatnost za 9,44%, lokalni ekonomski razvoj za 38%, razvoj turzima za 25%, šoljoprivreda nije menjana , zaštita životne sredine za 28%, putna infrastruktura je povećana za 29%, predškolsko obrazovanje za 2%, programska aktivnost osnovnih škola povećana je za 2,5% , izgradnja škole Milovan Glišić smanjena za 6% , srednje obrazovanje povećano za 3%, socijalna zaštita za 3,5% je povećana, primarana zdravstvena zaštita za 11%, kultura za 6% , razvoj sporta je smanjen za 0,55% i lokalna samouprava je poveana za 5,51%”, kaže Stojanovićeva.

imageG Gradonačelnik Terzić danas je objasnio da je najveći deo sredstava utrošen namenski na otklanjanje posledica od poplave za šta je izdvojen 91 milion od pomenutih 240 miliona . ” Tu su povećana izdvajanja za javnu rasvetu i to je veliko opterećenje za budžet, 31 milon za društvene delatnosti , 21 za gradske uprave i još nekoliko miliona na drugim pozicijama. Opredelili smo se za ovo zbog dobrih rezultata do sada. na danpnji dan mi na računu imamo 306 miliona , ajuče smo isplatili plate i imamo rashoda oko 20 miliona . I prihodi od prvog januara do 20 avgiusta u odnosu na prošlu godinu isti period su veći za 254 miliona. To je razlog što smo ambiciozno ušli u realizaciju i planove sa težnjom da naš grad ponovo bude najveće gradilište u Srbiji. Završena Karasdjordjeva, uradjen veliki broj ulica, završeni mostovi, privode se kraju radovi na akumulaciji Rovni. Danas se uvodi izvodjač za fasadu na Gimnaziji i takodje počinju radovi praktično nastavak radova na školi u Brdjanima”, rekao je gradonačelnik Stanko Terzić.

S.V.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.