Veće usvojilo rebalans budžeta

imageGradsko veće usvojilo je odluku o rebalansu budžeta za 2015 godinu jer je došlo do povećanja na prihodovnoj strani budžeta .

Odluku o rebalansu budžeta članovima Veća obrazložila je načelnica gradske uprave Jelica Stojanović podsetivši da je prdvidjeni i usvojeni budžet grada iznosio 2,4 milijarde dinara. ” Došlo je do povećanja prihoda i transfera koji nisu bili planirani ovom odlukom. Za 15,2 miliona i to 10 miliona za most na Obnici , Matična biblioteka je dobila 300 000, iz projekta sa Karitasom dobili smo 2,4 miliona i za uredjenje deponije 2,4 miliona. Osim ovih prihoda uvećan je i prihod na zarade za 10 miliona i porez na imovinu od 44 miliona dinara. Planira se da se izvrši prodaja imovine za 100 miliona i da se pristupi kreditnom zaduženju za 200 miliona tako da je predlog u rebalansu da se budžetska sredstva povećaju za 354,7 miliona dinara”, rekla je Stojanović.
kako se moglo čuti na rashodovnoj strani planirano je da se 20 miliona rasporedi Direkciji , 2 miliona za troškove kreditnog zaduženja, 2 miliona za izardu studije opravdanosti izgradnje hale i 300 miliona za izgradnju hale. predvijeno je i milion dinara za rušenej bespravno podignutih objekata. Tekuća budžetska sredstva biće povećana na 25 miliona sa prethodno predvidjenih 10 miliona dinara dok je do sada iz te rezerve isplaćeno 7,6 miliona dinara. Ostale izmene odnose se na sredsttva Direkcije za urbanizam bez povećanja sredstava. istovremeno ni Valisu nisu dodata nova sredstva za novozapošljavanje već su postojeća preraspodeljena.
Gradonačelnik Stanko Terzić rekao je danas da su sredstva dobro planirana i rasporedjivana. ” Posle poplave su prihodi bili smanjeni , ali sada se to normalizovalo. Mi smo povećali broj poreskih obveznika i to je dalo rezultat. U 2015. godinu preneli smo 111 miliona sa obavezom od 20 miliona dinara.
Za prvih šest meseci veći su nam prihodi nego prošle godine . Mi smo u petak imali na računu 282 miliona dinara , a obaveze su nam bile nekih dvadest miliona. Ali ta sredstva ne stoje tu da bi bila neaktivna i sada kreću investicije , ide Kardajordjeva, mostovi kreću i mi smo sredstva uštedeli za te investicije, a da niko nije ostao uskraćen za svoja primanja iz budžeta. Sada ta sredstva počinju polako da se zbog tih aktivnosti tope. To je konstatovalo i ministarstvo finansija koje nas je pohvalilo”, reko je Terzić informišući Veće da je rebalans delimičan jer nisu njime obuhvaćene društvene delatnosti koje takodje priprema rebalns.
Terzić je rekao da će simulacije biti uradjene kako preporuke ministarstva ne bi bile ugrožene, ali i da grad očekuje još oko 70 miliona od ministarstva kao nadokandu za utrošeno u sanaciji od poplava.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.