Industrijska zona-aktivnosti Grada

imageGrad Valjevo je u svrhu podsticaja direktnih stranih i domaćih investicija u decembru 2010. godine kupio bivše DP „Stefil kompanija“ u stečaju.
U godinama koje su prethodile kupovini DP „Stefil kompanija“ od strane pravnih i fizičkih lica otuđena su značajna pokretna sredstva, oprema i mašine ovog preduzeća.

Valjevskim firmama "ABC test", "Elbi", „Metalprom“ i Nenadu Dubljeviću, kao fizičkom licu, u novembru 2011. i u maju 2012. godine prodato je osam parcela ukupne površine 4,25 ha za oko 30 miliona dinara.

Krajem 2013. godine preduzeću “Samedi” izdata je u zakup proizvodna hala površine 10.926 kvadrata. Zakupcu su priznata ulaganja, koja su bila neophodna kako bi se objekat stavio u funkciju, što je uračunato u cenu zakupa i na osnovu čega je preduzeće "Samedi" oslobođeno plaćanja naknade zakupa na određeni vremenski period.

Sve vreme od momenta kupovine predmetne lokacije, Grad je sprovodeći sve neophodne zakonske radnje, omogućio zakup i prodaju parcela i objekata u Industrijskoj zoni. Uporedo sa ovim, tekli su i radovi na infrastrukturnom uređenju prostora, kako bi se zainteresovanim investitorima ponudili bolji uslovi za poslovanje u Industrijskoj zoni. Grad je u prethodnom periodu na prostoru Industrijske zone „Stefil“ izvodio radove na rekonstrukciji dela fekalne kanalizacione mreže, sanaciji trafostanica, za šta je utrošeno blizu 20 miliona dinara.

Dosadašnje iskustvo kod izdavanja u zakup objekata u Industrijskoj zoni pokazalo je niz problema, od toga da od zakupa Grad nije imao dodatnih sredstva za investiranje u infrastrukturno opremanje, jer su ista uložena kako bi se objekat koji je predmet zakupa stavio u funkciju, pa sve do toga da se Grad kao zakupodavac u svim radnjama prema institucijama pojavljuje u ime zakupca i da je to samo stvaralo iznova nove obaveze lokalnoj samoupravi.

Navedeni efekti prodaje zemljišta i izdavanja u zakup objekata zahtevaju donošenje nove strategije razvoja Industrijske zone. Ona će se zasnivati na dva elementa, normativno i infrastrukturno uređenje.

Grad radi na pripremi akata za osnivanje Industrijske zone, statuta, kao i akata kojima bi se uredila pravila ponašanja i poslovanja u Industrijskoj zoni, kako bi se i oni koji upravljaju zonom i oni koji posluju u njoj obavezali da će raditi u skladu sa potrebama lokalne zajednice.

Namera je Grada da se do kraja godine infrastrukturno devastirana zona opremi, uredi i ogradi, a da se za te poslove iskoriste sredstva dobijena od prodaje objekata.

U tom smislu, Grad će na prodaju ponuditi svih pet objekata sa kojima raspolaže. U postupku prodaje dva objekta, jedan je ovih dana prodat preduzeću „ABC test“ iz Valjeva, a za preostala tri čeka se saglasnost Ministarstva finansija – Poreske uprave.

Grad će u skladu sa usvojenim planskim dokumentima, a koja su sada na nivou nacrta i to PGR „Privredna zona“ Valjevo i Privredna zona “Stefil“, u budućnosti raditi na širenju Industrijske zone „Stefil“, i to kupovinom i infrastrukturnim opremanjem parcela koje se sada graniče sa Industrijskom zonom.

Grad Valjevo

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.