Treći rebalans budžeta

      7 коментара на Treći rebalans budžeta

Gradsko veće je donelo odluku o trećem rebalansu gradskog budžeta . Rebalansom su povećana budžetska sredstva za 149,1 milion dinara.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu – treći rebalans planirani su prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 5.269.285.000,00dinara sredstava budžeta grada i  144.494.602,89dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika, tako da ukupno planirana javna sredstva iznose 5.413.779.602,89dinara.

Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su povećana za 149.135.914,01 dinara, odnosno za 2,91%, dok su sredstva iz ostalih izvora smanjena za 7.191.999,80 dinara, odnosno za 4,74%.

Preneta neutrošena sredstva budžeta grada iz ranijih godina iznose 255.599.156,73 dinara, a preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina, iz ostalih izvora, iznose 22.479.295,09 dinara.

Ovim rebalansom je obuhvaćena korekcija planiranih prihoda u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu kojim je regulisano da, u slučaju da viši organ vlasti opredeli nižem nivou vlasti namenska sredstva, lokalni organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje izdataka.

Rashodi za zaposlene su uvećani za iznos od 135.193.780,00 dinara i čine 20,78% ukupnih rashoda i izdataka.U ovojgrupi rashoda uvećana su plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) za124.209.280,00 dinara i socijalni doprinosi na teret poslodavca za 11.661.500,00 dinara. Socijalna davanja zaposlenima, naknade troškova za zaposlene i nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi su smanjeniza ukupno 677.000,00 dinara.

Program 1 -Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje -sektor  Urbanizam i prostorno planiranje-planirani rashodii izdaci umanjeni su u ukupnom iznosu za 2.600.000,00 dinara.

Program 2-Komunalne delatnosti –sektor Urbanizam i prostorno planiranje -opredeljena su sredstva u iznosu od 510.344.594,79dinara, što je više u odnosu na prethodno planirani iznos za 22.500.700,00dinara.

Sredstva za programsku aktivnost Upravljanje/Održavanje javnim osvetljenjem uvećana su za 21.800.000,00 dinara i to za troškove električne energije za javnu rasvetu.

Za programsku aktivnost Upravljanje i održavanje vodovodne infrastrukture i snabdevanje vodom za piće dodata su sredstva u ukupnom iznosu od 700.700,00 dinara.

Program 3-Lokalni ekonomski razvoj–sektor Ekonomska i razvojna politika –opredeljena su sredstva u iznosu od 313.010.000,00 dinara.

Program 4 –Razvoj turizma –sektor Ekonomska i razvojna politika –rebalansom su planirani rashodi u ukupnom iznosu od 63.436.009,00dinara.

Program5–Poljoprivreda i ruralni razvoj–sektor Poljoprivreda i ruralni razvoj –planirani rashodi su ostali nepromenjeni i iznose 123.546.400,00 dinara.

Program 6 –Zaštita životne sredine –sektor Zaštita životne sredine –rashodi i izdaci za ovu namenu planirani su u ukupnom iznosu od 259.707.615,58dinara.

Sredstva za realizaciju projekta „Unapređenje kvaliteta vazduha, nabavkom, zamenom i rekonstrukcijom kotlarnice u kasarni „Vojvoda Živojin Mišić““ ostala su nepromenjena odnosno planirana su u ukupnom iznosu 32.597.585,58 dinara, od čega iz transfera od Ministarstva zaštite životne sredine 25.158.068,46 dinara, a iz budžeta grada 7.439.517,12 dinara.

Program 7-Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura-sektor Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura -sredstva za realizaciju ovog programa rebalansom su u ukupnom iznosu uvećanaza7.757.816,00dinara. Dodatna sredstva  u iznosu od 757.816,00 dinara obezbeđena su za održavanje putne infrastrukture prema Planu komunalne izgradnje. Za javni prevoz rebalansom su planirana dodatna sredstva u iznosu od 7.000.000,00 dinara.

Program 8 –Predškolsko vaspitanje –sektor Obrazovanje -za programsku aktivnost 2002-0002 -Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, rebalansom planirana sredstva budžeta grada su u ukupnom iznosu uvećana za 74.468.002,00dinara.

Sredstva za realizaciju projekta “Dogradnja i rekonstrukcija sa promenom namene starog objekta OŠ “Milovan Glišić“ u kombinovanu dečiju ustanovu“ uvećana su za 40.000.000,00 dinara i to za završetak radova na dogradnji i rekonstrukciji objekta.

Program 9 -Osnovno obrazovanje -sektor Obrazovanje -Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja -planirana sredstva koja su namenjena funkcionisanju 15 osnovnih škola i finansiranju zajedničkih troškova takmičenja učenika i socijalnih davanja zaposlenim radnicima umanjena su u ukupnom iznosu za 17.674.500,00 dinarau odnosu na ranije planirani iznos, tako da iznose ukupno 233.517.330,00 dinara.

Program 10 –Srednje obrazovanje–sektor  Obrazovanje -Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja -aproprijacijau ukupnom iznosu od 119.067.300,00dinara namenjena je funkcionisanju 6 srednjih škola i finansiranju zajedničkih troškova takmičenja učenika i socijalnih davanja zaposlenim radnicima.U odnosu na ranije planirani iznos ova sredstva umanjenasu za 3.496.100,00 dinara.

Program 11 –Socijalna i dečija zaštita –sektor Socijalne zaštite -planirani rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada su uvećani suza 431.580,00dinara i iznose 280.071.458,00 dinara, dok rashodi i izdaci iz ostalih izvora iznose 46.136.718,28 dinara.

Sredstva za realizaciju projekta “Moj novi dom – poboljšanje stambene podrške i bolji uslovi života u gradu Valjevu“ su planirana u iznosu 67.881.345,37 dinara. Projekat sprovodi Grad Valjevo u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad “Kolubara“ Valjevo i Centrom za integraciju Roma Valjevo, u okviru programa “Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji finansira Evropska unija, a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Program 12 –Zdravstvena zaštita –sektor Zdravstvena zaštita-Sredstva planirana za realizaciju navedenog programa iznose 38.200.000,00 dinara, odnosno rebalansom su umanjena za iznos od 900.000,00 dinara.

Sredstva planirana za finansiranje primarne zdravstvene zaštite u ukviru Zdravstvenog centraValjevo umanjena su za 2.129.000,00 dinara,a sredstva za utvrđivanje vremena i uzroka smrti i izdavanje potvrda o smrti van zdravstvenih ustanova za 771.000,00 dinara. Rebalansom su povećana sredstva za finansiranje Apoteke “Valjevo“za 2.000.000,00 dinara.

Program 13 –Razvoj kulture i informisanja –sektor Kultura, komunikacije i mediji –sredstva buedžta grada za realizaciju ovog programa rebalansom su umanjenau ukupnom iznosu za14.082.919,96dinara, dok su sredstva iz ostalih izvora umanjena za 572.000,00dinara.

Pored navedenog,pojedine ustanove kulture su imale sledeće izmene:

 • Matičnoj biblioteci, rebalansom su korigovana sredstva iz sopstvenih izvora u skladu sa realizacijom;
 • Narodnom muzeju rebalansom je izvršena preraspodela sredstava kako između aproprijacija, tako i po izvorima finansiranja. Planirana su i namenska sredstva Ministarstva kulture za realizaciju projekta “Obavljanje poslova teritorijalno nadležnog Muzeja“ u iznosu od 180.000,00 dinara;
 • Centar za kulturu – obzirom da su u Ustanovi otpočeli radovi u velikoj sali izvršena je korekcija kako troškova i izdataka za funkcionisanje ustanove, tako i rashoda za realizaciju programa i manifestacija.

Program 14-Razvoj sporta i omladine-sektor Sport i omladina–sredstva budžeta grada za realizaciju ovog programa rebalansom su umanjena u ukupnom iznosu za3.031.000,00 dinara, dok su sredstva iz ostalih izvora ostala nepromenjena.

Program 15-Opšte usluge lokalne samouprave –sektor Opšte usluge javne uprave -rashodi su u ukupnom iznosu uvećaniza 52.432.335,97dinara.

Programska aktivnost 0602-0001 -Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština –planirani rashodi su uvećaniza 56.812.898,97dinara.

Programska aktivnost 0602-0004 -Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo–sredstva su planirana  u iznosu od 11.670.000,00 dinara.

Programska aktivnost 0602-0009 -Tekuća budžetska rezerva –sredstva su planirana u iznosu od 5.000.000,00dinara.

Programska aktivnost 0602-0010 –Stalna budžetska rezerva –sredstva su planirana  u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Vamedia Nova

7 comments on “Treći rebalans budžeta

 1. Nacionalni izdajnik

  Jeste predvideli platu za Janka Gagića penzionera na radu u Toplati u Budzetu. Čo ek u 67 godina Laza neme da ga pita što. ine u penziji. Lazo budi čovek reci ko drži Janka Gagića u to0lani sa 67 godina života.

  Reply
  1. Zoran

   Trebalo bi, Nacizdajo, da znaš da svako ko ode u starosnu penziju može da neometano radi i do 80e, ako mu fiziologija dozvoljava a i doprinosi su skoro pa duplo niži za tak’e uposlenike…

   Reply
 2. Micko

  i za nacelnika opstine ostavite nesto. sve mu uzeše pa što ljudi bre xaxsxsxsxsaxa

  Reply
 3. Goran

  Ako neko kritikuju Tabasevića prvo treba da zna da je reč o čoveku visokih moralnih načela. Željko je Izuzetno stručan kadar sa diplomom državnog Ekonomskog fakulteta i odan profesiji još dok je radio u odeljenju lokalne poreske administracije. Reč je o čoveku koji zaslužuje svako poštovanje. Čak se zna i ko je „Vlada“ koji ga pokušava uvrediti ali bilo bi dobro jedno izvinjenje za početak tek da se zna da se drskost da ispraviti. Željko je veliki u svakom profesionalnom i ljudskom smislu ali treba i da zna ko i šta to i ko piše za čoveka koji je dva mandata rukovodilac odeljenja finansija gradske uprave i koji dolazi iz najlemenitijih pobuda da pomogne a ne da se uredi kao neki kritizeri.

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.