Usaglasiti radno zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU

Saopštenje FCD povodom Međunarodnog praznika rada

Fondacija Centar za demokratiju čestita Međunarodni praznik rada građanima i građankama Srbije i ukazuje na neophodnost usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima, poštovanja radnih prava i prava na dostojanstven rad i život svih radnika i radnica u Srbiji.

Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, svoj pravni sistem ali i praksu treba da prilagodimo evropskim standardima – da ljudi u Srbiji imaju bolje radnopravno okruženje i zaštitu, bolju socijalnu zaštitu, efikasniju politiku socijalne inkluzije i da ne budu diskriminisani na radu.

Prema izveštajima Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, pritužbe na diskriminaciju najčešće se podnose u oblasti rada, a neravnopravnosti su najviše izloženi mladi, žene, osobe sa invaliditetom, Romi/kinje, pripadnici LGBT populacije, stariji radnici. Iako je Agenda 2030 UN u cilju 8 održivog razvoja naglasila povezanost dostojanstvenog rada i ekonomskog rasta, standardi dostojanstvenog rada se ne razvijaju i ne primenjuju paralelno sa ekonomskim rastom, zaključeno je i na Godišnjoj konferenciji „Ekonomska i energetska kriza, tržište rada i dostojanstven rad u Srbiji“.

Zalažemo se za donošenje novog Zakona o radu koji će biti u skladu sa standardima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, i protivimo fragmentaciji radnog zakonodavstva kojom se dodatno umanjuju radna prava. Fondacija će nastaviti da unapređuje saradnju sa sindikatima, da promoviše sindikalno udruživanje i da, sa sagovornicima u Srbiji i u Evropskoj uniji, zastupa ogroman značaj socijalne dimenzije evropske integracije Srbije.

Fondacija Centar za demokratiju

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.