Seminar advokata: “ Upravni postupak i Upravni spor, sporna pitanja i zakonska rešenja“

Odbor advokata Valjeva organizuje dvodnevni seminar na temu “ Upravni postupak i Upravni spor, sporna pitanja i zakonska rešenja,“ predavač prof. doktor Zoran Tomić, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu-katedra za javno pravo.

Dr Zoran Tomić rođen je: 27. 02. 1956. godine u Šapcu, 1979. gdine diplomirao na  Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu  sa srednjom ocenom 10.00. Tri godine kasnije,1982. godine magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši temu „Odgovornost društveno-političke zajednice za štetu prouzrokovanu prilikom javnih manifestacija u pravu SFRJ“. a 1987. godine doktorirao je na Pravnom fakultet Univerziteta u Beogradu, odbranivši temu „Upravna kontrola uprave, posebno u jugoslovenskom pravu“.

Seminar će se održati  8 i 9 maja 2023. godine u Svečanoj sali Osnovnog suda u Valjevu od 15h do 19h.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.