Skupština glasala putem elektronskog sistema

Sednica Skupštine u Valjevu prvi put je održana uz sistem za elektronsko glasanje . Sam sistem prvog dana korišćenja primorao je odbornike da u popodnevnom zasedanju najpre raspravljaju o više tačaka ,a  potom tek da o istima glasaju. Očekivanja su, kako saznajemo da ovaj sistem već na narednoj sednici bude u punoj funkciji.

Još u avgustu prošle godine u skupštinskoj Sali instaliran je sistem za elektronsko glasanje. Naime, Grad Valjevo u postupku javne nabavke potpisao je ugovor sa preduzećem Globomax iz Sente po ceni od 8.660.000 dinara bez PDV-a za uvođenje sistema za elektronsko glasanje i elektronsku dostavu materijala Skupštine grada Valjeva.

Već tih dana u Sali su instalirani neophodni mikrofoni I sam sistem koji odbornicima omogućava ne samo da govore sa mesta na kom sede već I da pritiskom na dugme potvrde svoje prisustvo što je značajno prilikom utvrdjivanja kvoruma , ali I da glasaju bez dodatnog podizanja ruku I prebrojavanja glasova na ranije ustaljeni način. Odbornici, takodje, imaju mogućnost da se elektronski prijave za izlaganje.

Kako se na jednoj od sednica Skupštine u medjuvremenu moglo čuti , sala Skupštine bila je iznajmljena u jednom trenutku ,a korisnici su kako je za govornicom tvrdio samostalni odbornik Dragan Popović Pop izllomili mikrofone. “Ja moram ovde da pitam da li će ta gospoda koja su se tu igrala ili ne znam šta već radila platiti štetu koja je nastala?”, upitao je Popović ne navodeći aktere dogadjaja.

Ipak sam dogadjaj uticao je na to da sistem ne bude u funkciji sve do poslednje sednice Skupštine. Na ovoj sednici odbornici su imali mogućnost d agovore sa mesta na kom sede ili da izadju za govornicu. Na žalost sam sistem pokazao je odredjene manjkavosti pa je glasanje na ovaj način na jedno vreme bilo onemogućeno. Nakon popravki sistema , gllasanje je bilo nastavljeno.

Elektronski sistem glasanja bez svake sumnje , prikazuje tačne podatke glasanja I smanjuje mogućnost grešaka prilikom brojanja koje su vidjane u prethodnim godinama. Oni koji prate Skupštinu, imali su priliku da ranijih godina vide brojna ponavljanja glasanja.

2 comments on “Skupština glasala putem elektronskog sistema

  1. Pjerili

    Poštovani,
    Elektronski način glasanja u Skupštini grada nije ispunio funkcionalna očekivanja,Ima nedostataka u mikro elektronici koje treba otkloniti. ELEKTRONSKA TABLA NEMA OŠTRINU DA BI SE MOGLI JASNO PROČITATI PODACI NA E-TABLI. U skupštinskoj sali nisu svi odbornici ravnopravni jer selektivna je primena Poslovnika o radu Skupštine. Kada odbornik dobije reč za diskusiju po dnevnom redu NEPOTREBNO GA OMETA PREDSDAVAJUĆI ili odbornička većina ometa odbornika dok iznosi svoj stav. TREBA U RADU SKUPŠTINE BITI KOREKTAN PREMA KOLEGI ODBORNIKU DOK DISKUTUJE, KRITIKUJE I IZNOSI SVOJ PREDLOG PO TAČKI DNEVNOG REDA. POTREBNO JE I POŽELJNO MEĐUSOBNO UVAŽAVANJE I POŠTOVANJE…

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.