O promenama u udžbenicima biologije za osmi razred osnovne škole – odgovor stručnjaka na cenzuru nauke

Izmena sadržaja sedam od osam propisno odobrenih i već primenjivanih udžbenika za biologiju za osmi razred osnovne škole, u delu koji se odnosi na pitanja pola, roda, rodnog i seksualnog identiteta, predstavlja direktnu cenzuru stručne i naučne misli sprovedenu protivno važećem Zakonu o udžbenicima. Mišljenje Radne grupe Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), formirane na zahtev Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kojom su ove izmene naložene, neadekvatno je kako sa stanovišta zakonskih procedura, tako i u pogledu njegove sadržine, zaključak je Laboratorije za istraživanja roda (GenLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu koja je okupila brojne stručnjake  i organizovala  konferenciju kako bi se predstavili rezultati analize koja je nastala kao odgovor na mišljenje Radne grupe koju je formirao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije (ZUOV), o izmenama sadržaja u sedam od osam odobrenih udžbenika biologije za 8. razred osnovne škole.

Inicijativu je pokrenula Laboratorija za istraživanja roda, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, okupivši brojne stručnjake iz svih relevantnih disciplina za ovo pitanje (između ostalih biologe, psihologe, pedagoge, sociologe, pravnike). Stručnjaci su analizirali proceduru izmene sadržaja udžbenika i mišljenja svih aktera i dali svoje stručno mišljenje. Tokom analize uočeno je kršenje zakonske procedure, neadekvatnost sastava Radne grupe ZUOV koja je vršila procenu sadržaja odobrenih udžbenika, te nejasne formulacije u mišljenju Radne grupe i nedostatak naučno potkrepljenih stavova kojima se traže izmene sedam od osam odobrenih udžbenika.

Na konferenciji je na ove nedostatke i nejasnoće odgovoreno kroz prizmu stručnog i naučnog mišljenja i obrazložena su tri osnovna argumenta protiv sprovedenih izmena udžbenika:

–        Udžbenici su izmenjeni u netransparentnoj proceduri suprotno važećim zakonskim odredbama i suprotno legitimnoj i zahtevnoj proceduri kojom su udžbenici ranije odobreni i do sada primenjivani u nastavi;

–        Učenici osmog razreda osnovne škole su dovoljno zreli i sposobni da razgovaraju o rodnom identitetu i to nije pitanje “ideološke interpretacije” naučnog sadržaja i

–        Pojmovi polnog, rodnog i seksualnog identiteta nisu “sporni” i mesto im je u udžbeniku za osmi razred.

Zaključci:

“Udžbenici su izmenjeni u netransparentnoj proceduri suprotno važećim zakonskim odredbama

Izmenama udžbenika osporena je zakonska procedura. Svih osam udžbenika za biologiju je u 2021/22. školskoj godini odobreno i usvojeno u skladu sa procedurama koje nalaže Zakon o udžbenicima. To u praksi znači da su udžbenici prošli kroz proces procene kvaliteta, usvajanja i odobravanja koji podrazumeva pozitivnu ocenu stručne recenzentske komisije izdavača i stručne ocene ZUOV-a na osnovu usklađenosti sa Standardima kvaliteta udžbenika “prilagođenog psihofizičkim, uzrasnim i ličnim obrazovnim potrebama svakog deteta, učenika i odraslog”. Iako su dakle ovi udžbenici bili odobreni kroz redovnu proceduru odobravanja udžbenika od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i dobili odobrenje od strane ZUOV-a, naknadno, netransparentnim procedurama, formirana Radna grupa istog tela (ZUOV-a) utvrdila je, nakon nekoliko godina korišćenja, da u njima postoje nedostaci, čime je suštinski osporeno kako procedura tako i merodavno mišljenje svih nadležnih instanci koje su prethodno odobrile usvajanje udžbenika.

Celokupan proces izmene udžbenika, koji je rezultirao obavezom sedam od osam izdavača da u roku od deset dana dostave ispravljene rukopise, nije čak ni započeo ad hoc formiranom Radnom grupom ZUOV-a već se ministar prosvete najpre obratio Nacionalnom prosvetnom savetu (NPS), mimo procedura, i to usled “polemike u javnosti” koja se dovodi u vezu sa jednom političkom partijom i jednom crkvenom organizacijom. Ostaje do danas neobjašnjeno zbog čega je ministar tražio novo mišljenje od NPS-a koji se još 2019. pozitivno izjasnio o programu nastave i učenja uz konstataciju da obrada svih pojmova ostaje u granicama biologije kao naučne discipline. Pored toga, ostaje nejasno i zbog čega sastav Radne grupe nije bio poznat sve dok dnevni list Danas nije uputio zahtev za pristup informacijama od javnog značaja. Tako smo saznali da je grupa sačinjena isključivo od muškaraca među kojima nema nijednog stručnjaka iz oblasti biologije ili pedagogije te ostaje takođe nejasno koji kriterijumi su primenjeni pri odabiru članova ove Radne grupe. Sve ovo upućuje na zaključak da je proces izmene udzbenika sproveden ishitreno, netransparentno, protivno zakonskim rešenjima i suprotno legitimnoj proceduri kojom su udžbenici ranije odobreni za korišćenje u nastavi.

Učenici osmog razreda osnovne škole su dovoljno zreli i sposobni da razgovaraju o rodnom identitetu i to nije pitanje “ideološke interpretacije” naučnog sadržaja

U najkraćem, odluka Radne grupe ZUOV-a o izmenama udžbenika ne dovodi u pitanje naučnost sadržaja o kojem je reč, već implicira da takav sadržaj nije usklađen sa uzrastom i naučnim kompetencijama učenika, te da izvesne interpretacije naučnih činjenica mogu biti “ideološkog karaktera”. Mišljenja smo da su oba argumenta neadekvatna i da nisu zasnovana na stručnim procenama u oblasti biologije, pedagogije, psihologije i sociologije, kao i da nisu u skladu sa relevantnim dokumentima koji oblikuju obrazovni sistem u Srbiji.

Nasuprot tvrdnjama Radne grupe o nedovoljnoj zrelosti učenika, stručnjaci ističu da je učenike ovog uzrasta neophodno stimulisati, upravo problematizovanjem postojećih znanja i iskustava, kako bi unapredili svoje kognitivne sposobnosti i razumeli ono što uviđaju u sopstvenom iskustvu ili okruženju. Pored toga, teme koje u fokus stavljaju razlike između pola i roda, te rodnih i seksualnih identiteta, predstavljaju teme kojima će se učenici u ovom periodu svakako baviti. Naime, u ovom uzrastu učenici i sami prolaze kroz ranu adolescenciju i već raspolažu iskustvenim, spontanim pojmovima koje nastavnici i udžbenici mogu da stave u naučni kontekst i time im zapravo pomognu da o ovim temama razgovaraju u bezbednom okruženju.

Konačno, Radna grupa u svom obrazloženju implicira ideološki karakter interpretiranja biološke nauke i predstavljanja pojmova koje obrađuje nastavna jedinica „Biološki smisao adolescencije (rodni i polni identitet u kontekstu hormonske aktivnosti i individualne genetičke varijabilnosti)“. Pojam ideologije nije jednoznačan i može podrazumevati kako sveobuhvatan pogled na svet – što ovde jeste slučaj, tako i pežorativno shvatanje po kojem se ideologijom označavaju ideje i argumenti koji se smatraju pogrešnim ili štetnim – što se podmeće u mišljenju ad hoc formirane Radne grupe. Ukazujemo da je jedina ideologija koja je prisutna u udžbenicima, ona koja je sadržana i u Ustavu Srbije, a to je zabrana diskriminacije u čijoj je osnovi pravo na različitost. Podsećamo još jednom da naučnost sadržaja nije dovedena u pitanje. Podsećamo takođe da je prema dopisu Srpskog biološkog društva NPS-u iz septembra 2022, koje ističe da izmene udžbenika veoma podsećaju na cenzuru, ustanovljeno da je navodno sporni deo programa „u potpunosti usklađen sa prihvaćenim teorijama, činjenicama, zaključcima i tumačenjima biološke nauke“.  

Pojmovi polnog, rodnog i seksualnog identiteta nisu “sporni” i mesto im je u udžbeniku za osmi razred

Glavna nit u inače zbunjujućim obrazloženjima članova Radne grupe o ideološkom sadržaju jeste tvrdnja da isticanje postojanja interseks i transrodnih osoba, kao i osoba ne-heteroseksualne seksualne orijentacije predstavlja „podsticanje“, „propagandu“, pa čak i „psiho-socijalni reinžinjering“ nad učenicima i učenicama da usvoje rodni identitet različit od njihovog biološkog pola gotovo po proizvoljnom nahođenju, te da usvoje ne-heteroseksualni „obrazac ponašanja“.  Nejasno je na osnovu kojih argumenata se iznose ovakve tvrdnje i zaključci, budući da su prirodne nauke (na prvom mestu biologija) i društvene nauke (sociologija, antropologija i psihologija), te rodne studije, kao interdisciplinarna grana društvenih nauka, do danas proizvele mnoštvo dokaza koji opovrgavaju ovakve uzročno-posledične veze. Štaviše, distinkcija između „pola“ — kada se govori o biologiji — i „roda“ — kada se govori o samoreprezentaciji pod uticajem društvenog, kulturnog i ličnog iskustva – predstavlja osnovu naučnog proučavanja nesaglasja između bioloških i socijalnih pojava. Nauka je utvrdila da formiranje genitalija prethodi seksualnoj diferencijaciji mozga, što praktično znači da se ova dva procesa ne dešavaju nužno istovremeno i podudarno. Treba naglasiti i da razlikovanje pola (muške, ženske i intersex osobe) i roda (cisrodne i transrodne, nebinarne osobe) ne implicira konkretnu seksualnu orijentaciju (strejt, gej, lezbo, biseksualna itd). Jasno razdvajanje pojmova predstavlja osnovu naučne analize, a napredak u izučavanju pola i roda reflektovao se upravo u sadržaju udžbenika koji je predstavljen kao sporan, a koji je tu uveden kako bi učenicima predstavio pojmove koji se zasnivaju na poznavanju raznolikosti pola (intersex) i društvenih implikacija uloga tradicionalno zasnovanih na polu (rodne uloge). Jasno je, najzad, i da izloženost saznanju o različitim polnim i rodnim identitetima ne može “podsticati” ili “propagirati” usvajanje određenih identiteta ili obrazaca ponašanja kod učenika i učenica jer u tom slučaju osobe koje vaspitavaju roditelji ne-heteroseksualne seksualne orijentacije nikako ne bi mogle da budu heteroseksualne orijentacije, a takvih primera je bezbroj.

Nadalje, impliciranjem da udžbenici predstavljaju transrodnost, interseksualnost i ne-heteroseksualne orijentacije na vrednosno obojen način, to jest kao poželjne, Radna grupa zapravo sugeriše da su ovi fenomeni, čije postojanje je naučna činjenica, nepoželjni ili na neki drugi način štetni po celokupno društvo. Stoga smatramo obrazloženje članova Radne grupe nenaučnim i vođenim partikularnim interesima koji osporavaju pravo na postojanje različitih ljudskih grupa.

Zbog svega navedenog, smatramo da je izmenom sedam od osam odobrenih udžbenika za biologiju za 8. razred osnovne škole načinjena šteta obrazovnom sistemu, sprovedena cenzura naučne i stručne misli, a učenicima i učenicama uskraćena mogućnost da o važnim temama, s kojima se u ovom uzrastu neminovno sreću, razgovaraju u adekvatnom i bezbednom okruženju.”

Na konferenciji su učestvovali:

Dr Jelena Ćeriman, koordinatorka Laboratorije za istraživanja roda Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Van. prof. dr Miroslav Živić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu/predsednik Srpskog biološkog društva

Doc. dr Biljana Stanković, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

dr Gazela Pudar Draško, direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

M. Nećak

 

 

5 comments on “O promenama u udžbenicima biologije za osmi razred osnovne škole – odgovor stručnjaka na cenzuru nauke

  1. Jadranka

   Dobro je da si ti tu da nam pojasnis sa vise doktorata od Bulovica da covek nije musko ili zenskio po rodjenju vec po izboru ???? da i priroda lupeta kao Bulovic. Ocekujem te za 10 ak godina kada ce biti normalno da je neko covek ne po rodjenju i priroi vec po odabiru,pa se moze izjasniti neko kao konj,magaraci sl.

   Reply
 1. Miloš Marjanović

  dobro je što se zaključci ove „komisije“ neće uzeti u razmatranje

  Reply
 2. Marko O.

  Radujem se krahu ideologije promocije homoseksualizma i orkestriranih napada nestručnim i nedobronamernim ostrašćenicima na reproduktivno zdravlje dece i omladine koji su se infiltrirali u udžbenike za decu i time namerili da ometaju reproduktivno zdravlje.
  Izbacimo iz institucija namenjenih vaspitanju i okupljanju progresivne omladine, promotere homoseksualizma.
  Napolje sa cenzurisano propagandom iz Doma omladine! Stop i zabranimo homoseksualnu propagandu u školama!
  Ako vam to nije dovoljno „transparentno“ onda ništa..

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.