Grad sufinansira mere energetske efikasnosti – Novina solarni paneli

Gradsko veće usvojilo je Pravilnik o sufinansiranju mera iz programa energetske efikasnosti za porodične kuće , stanove i stambene zgrade. Ove godine grad će sufinansirati i postavljanje solarnih panela ugradnju kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote.

Ukupno planirana sredstva koje je grad zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje I unapredjenje energetske efikasnosti dodeljuje putem javnog poziva za sufinansiranje Programa energetske sanacije iznose 60 miliona dinara od čega je grad opredelio 30 , a 30 Uprava za podsticanje energetske efikasnosti. Za sufinansiranje mera opredeljeno je 40 miliona od čega je grad uložio 20 miliona dinara, a 20 Uprava za podsticanje energetske efikasnosti 20.

Udeo sredstava podsticaja je 50 % za:

-zamena spoljnih prozora, vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove-maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV – om

-postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće –maksimalno 210.000,00 dinara sa PDV – om

-postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za stambene zgrade -maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV – om

-postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće -maksimalno 150.000,00 dinara sa PDV – om

-nabavka i instalacija kotlova na biomasu ( drvni pelet, briket, sečka ), grejača prostora ili zamena postojećeg grejača prostora ( kotao ili peć ) efikasnijim, za porodične kuće i stanove –maksimalno 110.000,00 dinara sa PDV – om;

-zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove ( za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom za zamenu postojećeg grejača prostora ) –maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV – om

-zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora za stambene zgrade, ukoliko je odobren zahtev da se zgrada priključi na daljinski sistem grejanja – maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV – om, pomnoženo sa borjem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi;

-nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema ( grejač prostora ili kombinovani grejač ) za porodične kuće –maksimalno 250.000,00 dinara sa PDV – om

-nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode, za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće –maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV – om

Grad Valjevo ove godine sufinasniraće I postavljanje solarnih panela ugradnju kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote. Za sprovodjenje ove mere predvidjeno je 30 miliona dinara od čega Uprava za finansiranje I podsticanje energetske efikasnosti izdvaja 20 miliona , a grad Valjevo 10.

Predvidjeno je sufinansiranje sledećih mera:

-nabavka i ugradnja solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om, a maksimalno 420.000,00 dinara;

-unapređenje termotehničkog sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:

*ugradnje elektronski regulasanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće. Udeo sredstava podsticaja iznosi 50 % od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV – om, a maksimalno 15.000,00 dinara sa PDV – om po cirkulacionoj pumpi.

*opremanja sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu ( kalorimetri, delitelji toplote, termostatski ventili ) za stanove. Udeo sredstava podsticaja iznosi 50% od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV – om, maksimalno 15.000,00 dinara sa PDV – om po kalorimetaru, 1.000,00 dinara sa PDV – om po delitelju toplote i 1.500,00 dinara sa PDV – om po termostatskom ventilu.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.