Saopštenje HK Krušik: Najavljeni štrajk “sinidikalno politički” eksperiment

Povodom najave štrajka od strane 4 sindikata u HK Krušik , Saopštenjem za javnost oglasila se sama kompanija. U Saopštenju se izmedju ostalog navodi da je aktuelni menadžment  maksimalno posvećen Krušiku i nije spreman da preuzme odgovornost „sindikalno-politički” eksperiment. U saopštenju koje potpisuje menadžment se najpre navodi da je vest o najavljenom štrajku objavljena na sajtu Vamedie , ali I još nekoliko medija koji se nesebično trude da uruše ugled Krušika. Saopštenje prenosimo u celosti:

“Povodom niza tendencioznih objava četiri sindikata u HK Krušik na portalu vamedija.info od 08.02.2022. godine i još nekoliko medija koji se u dužem vremenskom periodu nesebično trude da uruše ugled Krušika dajemo sledeće obrazlozenje:

Menadžment fabrike najmanje jednom mesečno realizuje sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, u nadi da oni svakom lojalnom i posvećenom zaposlenom iskreno i verodostojno prenose najvažnije informacije dobijene od aktuelnog rukovodstva o stanju i poslovanju fabrike. Iako detaljno upoznati sa svim ključnim koracima koji se preduzimaju u cilju očuvanja Krušika i zaustavljanja njegovog daljeg urušavanja, pojedini predstavnici reprezentativnih sindikata, koristeći ucene i primetnu podršku dela političkih oponenata, pokušavaju da omalovaže postignute rezultate u Krušiku i spreče aktivnosti koje vode ka opоravku i stabilizaciji fabrike.

Aktuelni menadžment se suočava sa ozbiljnim izazovima, velikim obavezama i odgovornostima i samo uz nesebičnu podršku lojalnih zaposlenih može osvariti visoko postavljene ciljeve. Dugujemo veliku zahvalnost Ministarstvu odbrane i drugim državnim organima bez kojih je oporavak fabrike vrlo neizvestan. Svesni smo činjenice da deo rukovodilaca nije ispunio očekivanja u pogledu ostvarenih rezultata. Takođe smo svesni potrebe pojedinih sindikalnih lidera, kojima su uskraćena nezakonito stečena prava, da revitalizuju mračnu prošlost Krušika. Više puta smo naglasili da su rad i rezultati rada ključne vrednosti Krušika. Pošten, vredan, odgovoran i lojalan radnik je imperativ Krušika.

To se ne uklapa u uskogrude interese pojedinih sindikalnih vođa, koji se teško odriču ranije stečenih navika da uređuju kadrovsku politiku dovođenjem u fabriku komšija, prijatelja i rođaka. Evidentno je da su pojedini sindikalni predstavnici i pojedini rukovodioci zapošljavali čitave familije koristeći moto „Nema mnogo zaposlenih samo je rukovodstvo nesposobno da ih uposli”. Takvom politikom, u Krušiku se za nepune tri godine brojno stanje sa oko 1.400 povećalo na preko 3.200 zaposlenih. Sve to je neminovno pratilo enormno izdvajanje za plate, nenamensko trošenje avansa, galantno plaćanje raznovrsnih sindikalnih zadovoljstava, kašnjenja u realizaciji ugovora itd.

Sada, kada dugove nastale u tim teškim vremenima neko treba da vrati, sindikalna dovitljivost prelazi u višu fazu. Nismo mi „pošteni sindikalci” krivi što smo direktno dovodili ili prećutno podržavali dovođenje armije prekobrojnih zaposlenih već vi, iz aktuelnog menadžmenta, koji niste sposobni da uslišite naše „skromne prohteve” kojima štitimo interese „gladnih” radnika: veće plate, bolje radne uslove i primerenu stimulaciju. Još mnogo godina Krušik će trpeti posledice ovakvog nedomaćinskog činjenja. Uvaženi radnici, dok vi radite „gladni“, kako kažu sindikalne vođe, oni kompletno svoje radno vreme provode bez znanja i kontrole menadžmenta u uslovima i na način kako njima odgovora.

Za tu žrtvu ostvaruju skromna neto primanja i do 80.000 dinara uz nesebično „zalaganje” za radnička prava. Čak pojedine sindikalne vođe u svojoj iskrenoj borbi za radnička prava organizuju u valjevskoj čaršiji i političko-sindikalna okupljanja na kojima upijaju dragocena iskustva „prekaljenih smederevskih metalaca” koji ih uče kako nešto što je dobro u Krušiku treba da izgleda loše i kako nešto što je zdravo u Krušiku treba da izgleda bolesno. Tek što smo se onomad rešili smederevskih dobavljača, uhvaćenih u krađi na krušikovoj kapiji, eto nama novih nedaća.

Razumemo mi dobro sindikalni gnev. Ukunute su im službene propusnice pa ne mogu u sred radnog vremena da treniraju i učestvuju na sportskim i drugim, samo njima znanim aktivnostima. Gube sindikalne glasove jer poštenog i posvećenog radnika koji čuva svoj posao i svoj Krušik neko prepoznaje i nagrađuje ne tražeći od njega bilo kakvu članarinu. Pojedine sindikalne vođe i dalje uživaju (pod sumnjivim okolnostima) stečenu reprezentativnost, iako nemaju poverenje ni 10% zaposlenih. Odriču ih se rođaci, komšije i prijatelji. Teško prihvataju činjenicu da je Krušik postao fabrika u kojoj je svaki radnik odgovoran za svoj rad i gde se rad i zalaganje stimulišu, a nerad i neodgovornost destimulišu. Teško im pada istina da je sindikalna članarina manje važna od radničkih prava, a da je generalni direktor postao veći sindikalac od njih samih.

Nesebičnim zalaganjem aktuelnog menadžmenta zaustavljen je dalji pad negativnog poslovanja Krušika, vraćen je ugled Krušika kod svih ključnih kupaca i najvećeg broja dobavljača. Krušik, polako ali sigurno, postaje fabrika kojoj i kupci i dobavljači sve više veruju. Sa većim brojem dobavljača su uspostavljeni dugoročni aranžmani za vraćanje dugova koji su na kraju 2019. godine iznosili preko 39 miliona dolara. Izmirivanje obaveza prema dobavljačima i drugim poveriocima je prioritet Krušika. Najave novih i velikih ugovora postale su realnost Krušika. Stabilnom i dobro balansiranom poslovnom politikom preko 280 radnika je prevedeno u stalni radni odnos, oko 70 radnika je dobilo veće grupe, a putem javnog konkursa primljena su 23 nova inženjera sa prestižnih tehničkih fakulteta.

Ovaj trend će se nastaviti i u narednom periodu. Pored inženjerskog kadra, u drugoj polovini godine planira se zapošljavanje i najkvalitetnijeg specijalističkog srednjoškolskog kadra. Posle više godina stagnacije, u januaru 2022. godine broj zaposlenih na neodređeno je premašio broj zaposlenih na određeno. U ovog godini je predviđeno prevođenje dodatnih 300 zaposlenih u stalni radni odnos i povećanje grupa za oko 120 najstručnijih i najodgovornijih radnika. Za poštenog i lojalnog radnika to je dobra vest. Za one kojima Krušik isključivo služi da ostvare lične interese to predstavlja ozbiljnu statusnu pretnju.

Prošlo je vreme kada se za dolazak u Krušik „dobijala” plata. Sada ta plata mora da se zaradi. Ohrabruje podatak da će Krušik, prema dosadašnjim najavama, imati novih ugovora i sve više posla. To nam daje nadu da dolaze bolji dani za Krušik. Moramo biti strpljivi i razumni. Krajnje racionalno i odgovorno moramo voditi računa o novčanim izdvajanjima upravo zbog nasleđenih značajnih dugovanja i zato molimo sve poštene i odgovorne radnike za razumevanje. Oporavak jednog ovakvog sistema je mukotrpan i dugotrajan proces i ne može se rešiti za nekoliko meseci.

Radni uslovi su objektivna okolnost i pre svega posledica bombardovanja fabrike. Svesni smo da nam trebaju bolji radni uslovi i na tome će se raditi u budućnosti. Podjednako je važno jačanje radne i tehnološke discipline u proizvodnji, što je preduslov za uspešnu realizaciju ugovora i naplatu iz tih realnih izvora. Bilo kakvo povećanje zarada mora biti zasnovano na realnim osnovama i u okviru ekonomski održivih vrednosti. U sadašnjim okolnostima učešće zarada u ukupnim rashodima je daleko iznad projektovanih vrednosti.

Nezavisno od toga, menadžment je maksimalno posvećen daljem jačanju sistema vrednosti u cilju permanentnog stimulisanja radnika koji ostvaruju dobre rezultate. Isto tako, pojedinci i grupe koji svojim činjenjem ili ne činjenjem ugroze realizaciju aktuelnih i budućih ugovora biće na odgovarajući način destimulisani. Zaposleni kojima je stalo do radnog mesta, koji svojim radom, odnosom prema radu i ostvarenim rezultatima pokazuju lojalnost fabrici imaće u menadžmentu Krušika iskrenog i socijalno odgovornog partnera, koji će tu lojalnost umeti adekvatno da nagradi. Svedoci smo da je pandemija, kao globalni problem, ostavila ozbiljne posledice i na Krušik.

Ovaj problem je često korišćen kao opravdanje da se nešto ne uradi, da se obaveze ne izvrše i ugovoreni rokovi prolongiraju. S druge strane, to nije moglo biti opravdanje za menadžment fabrike, koja posluje isključivo po tržišnim principima, da se zarade zaposlenih isplate sa kašnjenjem. Sindikalni predstavnici za to nisu imali sluha. Gruba je neistina da sindikat nije upoznat ili nije dobio potrebna objašnjenja u vezi sa destimulacijama. Više put im je ukazano da su iste isključivo vezane za ostvarene rezultate u toku meseca. Ako je ostvarena realizacija na nivou fabrike manja od planirane, realno je očekivati da primanja budu manja jer ni u jednoj ozbiljnoj kompaniji, koja teži održivom poslovanju, ne možete deliti vrednost u iznosu većem od ostvarenog. Evidentno je da na svim nivoima moramo da radimo više i odgovornije što će se direktno odraziti i na veće zarade.

Počev od januara 2022. godine, 785 radnika sa najnižžim grupama je dobilo povećanu zaradu, čime je obuhvaćeno oko 30% od ukupnog broja zaposlenih. Svakako će menadžment dodatno preispitati postojeći sistem vrednovanja. Jedan od usvojenih poslovnih ciljeva na čijem ostvarenju će se raditu u ovoj godini je smanjenje broja režijskog osoblja (trenutno čini 35% od ukupnog broja zaposlenih) po modelu prekvalifikacije ili prevođenja na odgovarajuća proizvodna radna mesta. Ciljno stanje je 32% od ukupnog broja zaposlenih na kraju ove godine. Kvartalna ocena parametara radnog učinka na bazi precizno utvrđenih kriterijuma biće ključno merilo vrednovanja rada svakog pojedinca.

Vredni i odgovorni radnici svojim posvećenim radom obezbediće budućnost i sebi i fabrici. Ukoliko se sindikalni lideri opredele za neki „lagodniji” ili možda „politički prijemčiviji” način rešavanja trenutne, vrlo nezavidne, situacije tako što će štrajk iskoristiti kao instrument da sebi i svojim istomišljenicima obezbede nekakve kratkoročne finansijske aranžmane mimo realnih ekonomskih osnova, moraju biti svesni činjenice da sopstvenu i sudbinu Krušika uzimaju u svoje ruke. Aktuelni menadžment je maksimalno posvećen Krušiku i nije spreman da preuzme odgovornost za jedan takav „sindikalno-politički” eksperiment.

29 comments on “Saopštenje HK Krušik: Najavljeni štrajk “sinidikalno politički” eksperiment

 1. Milica mica

  Sram vas bilo, povećali ste plate inžinjerima i Upravnoj zgradi kao da radite u NASI, a radnik ima sad manju platu nego što je imao 2017.godine. Koga vi lažete. Zbog nestručnosti vaših inžinjera propali su veliki poslovi.

  Reply
 2. Pirlo

  Sve je ovo donekle i tačno, zaposljavao je sindikat koga je stigao ali direktorki preduzeća zašto ste otpustili brata od predsednika sindikata Sloga pa ga sutradan vratili na posao?!

  Koliki su trenutni dugovi preduzeća? Koliko je od tog duga nadledjeno a koliko ste vi napravili?

  Vama je Korona donela benefit jer samo vi saljete radnike na čekanje preko kovid šifre koja je napravljena da se radnik skloni i ne zarazi a ne da ga posaljete kuci jer ne možete da ga uposlite.

  Koliko vam je ugovora Palo od kada ste preuzeli menadžment? Zašto vam padaju bojeve glave sa proizvoda pa radnike šaljete u šume i njive da traže čime im ugrožavate bezbednost?

  Zašto pored 9 pravnika angažujetr stručnu kuću iz Beograda da vas zastupa, dal se to neko iz BG iz nadzornog odbora ušemio o % ?

  Smanjili str ljudima plate, podelili otkaze, saljete na čekanje čime im takodje smanjite plate a onda im još date negativnu stimulaciju ali se sva ta „ušteda“ ne vidi u bilansu da ste negde nešto smanjili od dugova.

  Reply
  1. Sladjana

   Bravo za komentar. Ne samo da salju radnike prinudno a 41 istede, nego sad prave spiskove tih istih radnjika i hoce da ih kaznjavavju prebacivanjem u proizvodnju, a i privi ce biti na listi za otkaz? Kakvo bi stanje bilo da su ti radnici radili i isplacivane ih plate bez umanjenja . Koliki bi tada bio dug fabrike?A dugovi su milionski, dug za knjizice platila ,, drzava“ odnosno narod! Sta ce biti posle aprila ko ce tada ulacivati penziono i socijalno.? Direktorko ne pricajte bajke nego recite koliki je dug i koje ste ugovore sklopili i koliko suoni povoljni za Krusik? Kako cete uraditi te ugovore sa negativnim stimulacijama i forsiranjem (doddatna stimulacija) ljudima koji nemaju kapacitet -znanje da izguraju posao. Placate 9 pravnika i advokatsku kancelariju, a sve sporove ste izgubili?

   Reply
 3. Radnik Krušika

  Prvo vi da ispraznite upravnu zgradu u kojoj nema više ni jedne prazne stolice, sede jedni na drugima, pa onda da se predje na pogonske rezije, na kurirke i evidenticarke ( one sto njih tri nose 2 sveske A6 formata u kojoj se upisuje manje od 100 zaposlenih, pa na te 3 kurirke dolaze 3 evidenticarke) e posle toga da predjete na kontrolore, pa tek onda udarite na radnike za mašinama koji rade na mašinama iz 1926 godine do najmladje 1974. A sindikalci su svoja prica, kao menadzment imate pravo da trazite proveru reprezentativnosti. Izvolite gospodo delajte, a u medjuvremenu nabavite radnicima radnu uniformu, alate, i materijal pa ce vam ti radnici ispuniti ugovorne obaveze koje imate prema kupcima.

  Reply
 4. Obavesteni

  Ko iole poznaje situaciju u krusiku ovo saopstenje moze shvatiti kao ,,Trla baba lan da joj prodje dan“.

  Reply
 5. Đorđe Krušik

  Ovo kao da je lično Vučić pisao, to je ta prokapitalistička retorika. Najveći utisak na mene ostavlja ovo moljakanje da čekamo, čekanja više nema. Narod u ovoj državi ceo svoj život čeka i nikad nije dočekao bolje sutra. Još se ovde otvoreno radnicima kaže da rešenje neće doći brzo, već za par godina. Nadam se da će odgovor na ovo sramotno saopštenje brzo uslediti sa pitanjem da li su radnici krivi što je firma dovedena u ovako katastrofalno stanje.

  Reply
 6. Djoka7

  Sram bilo osobu koja je pisala ovo saopstenje! Neka su sindikati zaposlili 200 clanova familije (a svi znamo da nema toliko), mene zanima jesu i oni krivi sto su politicki zaposleni svaki moguci indijanac od uba preko pambukovice do mionice??? Gde nijedan apsolutno nema ni priblizno adekvatnu skolu.
  A sto se tice stimulacije, postavlja se pitanje kako direktorka opravdava 400.000+ platu? Ako vec radnici nemaju posla? Sta je ona uradila za godinu dana? Nijedan kamion nije izasao iz krusika.

  Reply
  1. Obavesteni

   Djoka7, ovosaopstenje je pisao ,,oficir“ iz Beograda, jer bez njegovog misljenja niko u Krusiku od rukovodstvs ne sme da mrdne, a ksmoli da nesto k aze ili uradi. naprduju samo oni koji bespogovorno slusaju njega. A to ce vistad odvestiu Stecaj. Mozda je to nekome i cilj!

   Reply
 7. Neda

  Sram vas bilo g Andrić. Raspitajte se ako se ne sećate kako je Beka sišao niz stepenice.

  Reply
  1. Sladjana

   Bravo Nedo, ali velika je greska sto Mladen i Jelicic pobegose za Beograd ne prodjose kao Beka. Oni su imali gde da pobegnu, a ovi , treba da nastave da zive u Valjevu??

   Reply
 8. Milan

  Smeta Plata of 80 hiljada a menandzment bje po 300 hilada to be u skladu sa problemima u realizaciji I ostalim sranjima

  Reply
 9. Dragan

  Bravo za saopstenje. Sindikati su dovodili ljude sa uba u fabriku i namerno ih zaposljavali iako smo mi iz stranke bili protiv. I darko glisic se protivio cak je i predsedniku rekao da nije u redu sto sindikati zaposljavaju tolike ljude iz njegove opstine i odvode ih sa svojih ognjista. I direktor mladen petkovic iz surcina je bio protiv zaposljavanja ljudi sa strane, al su ga sindikati naterali da prima ljude van valjeva. Sindikati su tim ljudima iz uba obecali putne troskove u visini minimalca..kad u krusiku neko dobije otkaz on se pozove na sindikat i ostane da radi. Ovo je sramota sta sindikati rade i neki primaju cak 80 iljada dok mi iz rukovodstva gladujemo i svi u stranci smo reseni da se suprostavimo politici sindikata koja je sve nase clanove zaposlila u krusik

  Reply
 10. Toza

  Pogledajte samo koliko su vam pojedini radnici na bolovanju i to govori kakva je to fabrika kada toleriše tu bahatost.

  Reply
  1. Obavesteni

   Tozo, nijeto bahatost, Veliki broj ljudi je objektivno bolestan. Kada je u fabrici zadnji put bilo pristojnog Grejanja?

   Reply
  2. Zare

   Ti i takvi radnici se nagrađuju sa visokim grupama i ugovorima na neodređeno!!!!!

   Reply
 11. Baki

  Rukovodstvo Krušika kao da je se najelo bunika, pa nije zaposljavao sindikat nego partija koja je i to rukovodstvo dovela na ovo mesto.

  Reply
 12. Uroš

  Istina je da su pojedini sindikati haos pravili u svoje vreme dok su mogli posebno što su štitili neradnike. Ja sam imao prilike da vidim kako se bahati radnik u mom pogonu obraća svom predsedniku sindikata za pomoć samo zato što mu je šef rekao da radi svoj posao. Ovaj išao kod direktora, žalio se cirkus. Neverovatna bahatost. Menadžment je kriv što i dalje održava neki socijalni mir jer je i 2500 ljudi mnogo za Krušik i to je istina. Tehnologija je jako stara i po projekcijama tu ima posla za 1800.ljudi.Problem su i ljudi koje sud vraća na posao i sporne su njihove isplate za godine koje nisu radili tako da to sve košta puno. Menadžment na to sve ćuti a dugovi po raznim osnovama rastu iz dana u dan. Poskupela i struja i dobavljači stigli na naplatu a firma i dalje favorizuje šifru 41 jer joj je jeftinije da nema radnika na punoj plati kad već posla nema ni za pola od ovih radnika. To vam je dokaz da je situacija jako loša i da će biti još lošija. Ljudi lete na Mesec a mi proizvodimo i dalje iste mine kao pre 50.godina. Znači posla nema za sve radnike u trenutnom broju. Rešenje je prevesti sve radnike na ugovor za stalno i prekobrojne proglasiti tehnološkim viškom i to je to a posebno radnike koje je sud vratio na posao jer oni su sa pravom dobili otkaz a problem je što će i dobri radnici dobiti otkaz jer je jednostavno situacija takva da je mnogo ljudi na platnom spisku. Ima ljudi koji su bili više odsutni po raznim osnovama nego što su radili. Samo tako firma može da se izvuče inače će ovako svi na doboš kasnije ili pre. Ljudi nije Krušik jedina firma.

  Reply
 13. Glupača

  Šta može da napiše tehnolog koji je radio na krastavcima u Koceljevi,sve glupost do gluposti

  Reply
 14. Kad-tad

  Sram vas bilo,najveće zlo ste vi Krušik naneli,i prvi ste zatvor kada se vlast promeni
  KAD-TAD

  Reply
 15. Vremeplov

  Samo se setite kako joj je brat uzimao,od televizora u novom Audiju do stanova po Valjevu i i Beogradu,lokala a i ona je Boga mi lepo vajdila,tehnolog za krastavce postavlja tehnološku liniju kovanja, za to je dobila
  nagradu od 6000 evra plus ugovorna plata

  Reply
 16. SVEST POJEDINCA

  Tuznooo.
  Nema nama pomoci bez reinzenjeringa ali i u glavama svakog pojedinca.
  Politicka, verska i druga opredeljenja pojedinaca nisu bitna, mreze su davno ispletene i niko da ih pokida.
  Dosta je suprotnosti u izjavama a istina je negde u sredini i kao takva je katastrofalna. Cudnog ponasanja ima sigurno i kod radnika i kod poslovodstva a niko da sabere vektore i usmeri kompaniju napred. Treba proveriti bitne detalje iz saopstenja i komentara i obavestiti javnost, da se zna. Kako je npr. moguce da ljudi u menadzmentu imaju zarade i do deset puta vece od radnickih? Nesta tu ne stima? Zar je moguce da ljudi manjeg obrazovanja, bez uvrede, rukovode ali poslusno i imaju benefite za to? Hoce li neko snositi odgovornost za troskove sporova zbog otkaza i sl.?
  Oteto je prokleto.
  Osvestite se ljudi. Birajte najbolje da vas vode. Nemojte za vase malo njima da dajete da uzimaju mnogo.
  STANITE PRED OGLEDALO I PITAJTE SE – – KO STE ZAPRAVO VI?

  Reply
 17. rozetna

  Pa nece ni jedan prosecan inzenjer da dodje da radi za platu od 65000din. Dolaze deca koja su tek izasla sa fakultata, steknu koju godinu iskustva i odose dalje. Menadzment ne moze da se potrudi da zadrzi i one koji su se vec pokazali svojim radom i trudom, zato primaju novu decu iznenjere koja se igraju sa oruzijem. Zato se rakete raspadaju i ne osvajaju novi proizvodi, i zato sto se kupuju krs materijali da bi se kao nesto ustedelo, i zato sto se stedi na kvalitetu kod losih kooperanata . Ostao je samo u firmi onaj koji nece biti primljen nigde drugde, sve sto valjalo pobeglo je na vreme(i inzenjeri i radnici). Sad ce firma da se trudi da opstane sa skart inzenjerima i sendvicarima iz okolnih sela kolubarskog okruga. To sto menadzment i nadzorni odbor uzimaju toliku lovu, a sa katastrofa rezultatima, to je vec za sud!

  Reply
 18. Ivana

  Inženjeri sa kupljenom diplomom Više škole isturenog odeljenja u Valjevu. Sve stručnjak do stručnjaka koji ne zna ni izvod šta je. Pun Krušik šetača i spavača. Od ukupnog broja radnika samo 20% stvarno radi i zna nešto, ostali…, a za par godina ko ostane neka ugasi svetlo

  Reply
 19. Upućen

  Napokon neko ko će reći istinu o sindikatima. Vidim da su se i mnogi neradnici prepoznali. Dobro je to. Ko je jednom ušao u Krušik mogao je videti gomilu besposličara koji prave 10 pauza za kafu i 3 doručka, koji od radionica prave menze i spavaonice. Ja za to krivim rukovodstvo, jer je zaposlila gomilu “ sa koca i konopca“. I jer je dopustilo strankama i sindikatima da to rade.

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.