Skraćen karantin, jeftiniji PCR test

Vlada Srbije donela je odluku o dužini izolacije pozitivnih lica na korona virus, novoj ceni PCR testa I merama karantina.

-Lica obolela od zarazne bolesti COVID-19, izoluju se i leče u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih.

– Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da prihvate izolaciju u za to određenim objektima i da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno doktor medicine specijalista epidemiologije.

– Lice koje se ne pridržava naloga doktora medicine, u skladu sa stavom 2. ovog člana, po prijavi zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

– Izuzetno od stava 1. ovog člana, lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti COVID-19, odnosno kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, upućuju se, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (u daljem tekstu: Zakon), u kućnu izolaciju sa zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 7 dana, nakon čega se javljaju na pregled lekara primarne zdravstvene zaštite (COVID ambulante) u domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta, a izolacija se prekida bez testiranja.

– Ukoliko lice iz stava 4. ovog člana ima primarnu ili sekundarnu imunodeficijenciju, upućuje se u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana, a koje stanje imunodeficijencije utvrđuje lekar primarne zdravstvene zaštitite.

-Zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite se testiraju PCR testom nakon kućne izolacije u trajanju od 7 dana i vraćaju se na posao ukoliko je PCR rezultat negativan. U slučaju pozitivnog rezultata PCR testa, ostaju u izolaciji do 10 dana kada se izolacija prekida bez testiranja.

– Kontrolu pridržavanja mere kućne izolacije iz st. 3. 4. i 5. ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje dostavlja ustanova koja je izvršila testiranje.

Na predlog Generalnog sekretarijata, Vlada donosi zaključak o izmeni visine nadoknade za testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV 2:

  1. Visina naknade za RT-PCR testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev koje obavljaju zdravstvene ustanove u javnoj svojini iznosi 6.000,00 dinara.
  2. Visina naknade za antigensko testiranje na virus SARS-CoV2 na lični zahtev koje obavljaju zdravstvene ustanove u javnoj svojini iznosi 1.800,00 dinara. Takođe, na osnovu Zaključka Kriznog štaba, izmenjena je i dužina trajanja karantina za lica koja su bila u bliskom kontaktu sa osobom obolelom od COVID-19:

MERA KARANTINA

1.Mera karantina u kućnim uslovima za sve identifikovane bliske kontakte COVID-19 slučajeva sprovodi se u trajanju od 5 kalendarskih dana od momenta poslednjeg kontakta.

Nakon isteka 5 dana, ukoliko u tom periodu nije došlo do pojave simptoma i znakova bolesti COVID-19, karantin se prekida bez testiranja.

− Datum poslednje izloženosti, odnosno poslednjeg kontakta sa COVID-19 slučajem je nulti dan.

− Svi kontakti kojima je propisana mera karantina su u obavezi da se do isteka 10-og dana od dana poslednjeg kontakta sa COVID-19 slučajem strogo pridržavaju propisanih mera lične zaštite (nošenje zaštitne maske tipa N95 uvek kad se u zatvorenom prostoru boravi sa drugim osobama u istoj prostoriji, kao i na otvorenom ukoliko se ne može održavati odstojanje od najmanje dva metra od drugih osoba, pranje i dezinfekcija ruku, izbegavanje okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru).

2.Od mere karantina nakon bliskog kontakta sa COVID-19 slučajem su izuzete sve osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od sledećih kriterijuma:

− dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana od poslednje doze vakcine,

− dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja. Ukoliko je test za detekciju antigena SARS-CoV-2 urađen u laboratoriji u privatnoj svojini, odnosno nije upisan u informacioni sistem covid.rs uz rezultat testa se mora posedovati izveštaj lekara iz kovid ambulante ili izveštaj o hospitalizaciji (otpusna lista) u kojima se potvrđuje dijagnoza bolesti COVID-19 u periodu kada je izvršeno testiranje, radi prihvatanja dokaza za potrebe oslobađanja od obaveze karantina/karantina u kućnim uslovima.

− pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) urađen u nekoj od laboratorija u javnom vlasništvu, ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja.

− Osobe koje su izuzete od mere karantina iz gore navedenih razloga su u obavezi da se do isteka 10-og dana od dana poslednjeg kontakta sa COVID-19 slučajem strogo pridržavaju propisanih mera lične zaštite (nošenje zaštitne maske tipa N95 uvek kad se u zatvorenom prostoru boravi sa drugim osobama u istoj prostoriji, kao i na otvorenom ukoliko se ne može održavati odstojanje od najmanje dva metra od drugih osoba, pranje i dezinfekcija ruku, izbegavanje okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru).

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.