Novi termin za rešavanje boračkih pitanja

Udruženje boraca rata od 1990 obaveštava borce, invalide rata i njihove porodice da je sastanak u predsedništvu Srbije   koji je bio  predvidjen za 29.07.2021. godine u 14 časova, na molbu predsedništva i generalnog sekretarijata pomeren  za ponedeljak 02.08.2021. godine sa početkom u 14 časova.


Tema koje će na sastanku biti razmatrane ostaju nepromenjene:

-poboljšanje položaja boraca, ratnih vojnih invalida, i porodica poginulih boraca i negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i to:
-isplata ratnih dnevnica,

-izrada memorijalnog centra poginulih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida do 28.06.2022. godine u Beogradu,

-dobijanje zdravstvene legitimacije,

-zapošljavanje dece poginulih boraca-ratnih vojnih invalida i boraca,

-izmene zakona o borcu-borački dodatak i penzije,

-otkup stanova porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koji su to pravo ostvarili,

-kadrovsko ojačanje ministarstva za boračka pitanja i lokalnih samouprava sektora boračko-invalidske zaštite i druga važna, a hitna pitanja koja  se moraju odmah rešavati.

Gvozdeni puk Srbije i Valjeva i
Udruženje Boraca Valjevo

Generalni sekretar

Bradić Ljubomir

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.