Finalizacija projekta- Predstavljen priručnik za FUK

U Akademiji strukovnih studija Zapadne Srbije – Odsek Valjevo, predstavljen je Priručnik za zajedničko uspostavljanje i primenu sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod korisnika javnih sredstava (KJS) na lokalnom nivou, autora dr Slobodana Ilića.

Priručnik je pripremljen u okviru projekta “Uvedite FUK – sprečite korupciju, netransparentnost i loš nadzor”, koji je Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj Šušeoka (COR) realizovao u tri okruga Zapadne Srbije (Mačvanski, Kolubarski i Zlatiborski) od septembra 2019. godine, uz podršku sredstava Vlade SAD (DEMCOM 2019). Projekat je deo programa pod nazivom LOVA (LOkalni VAljani budžeti), koji već sedmu godinu sprovodi COR.

Nenad Mihailović, predsednik COR, podsetio je na cilj Projekta da se realizacijom projektnih aktivnosti: razvije model transparentnosti i uspešnog monitoringa poslovanja lokalnih pružalaca javnih usluga iz Zapadne Srbije, zasnovan na uspostavljanju i primeni sistema FUK kod lokalnih KJS i uz odgovarajuću obuku i razmenu iskustava, unapredi znanje svih relevantnih učesnika, što bi za posledicu imalo uspostavljanje mehanizma za sprečavanje koruptivnih radnji i stvaranje osnova za pružanje kvalitetnih, ekonomičnih i efikasnih lokalnih javnih usluga. On je naglasio da je Priručnik „krunski proizvod“ ovog Projekta. Istakao je da je glavni cilj Priručnika da gradovima / opštinama (JLS) u RS olakša izradu sopstvenog plana (Plan JLS), kroz razvijeni novi mehanizam, sveobuhvatan Model za zajedničko uspostavljanje i primenu sistema FUK kod lokalnih KJS. Apostrofirao je činjenicu da su članovi Projektnog tima i ostali učesnici u Projektu bili dragoceni saradnici. Nastojali su da se na najbolji način izbore sa svim izazovima, kojih nije bilo malo tokom realizacije Projekta. Posebno ukazuje na njihovo privremeno povećano radno opterećenje izazvano dobijenim novim zadacima sa kojima se nisu ranije susretali, kao i suočavanje sa posledicama epidemiološke situacije izazvane korona virusom.

Slobodan Ilić, autor Projekta i Priručnika, naglasio je da rezultati istraživanja pokazuju da je transparentnost poslovanja pružalaca lokalnih javnih usluga (gradske / opštinske uprave, JKP, JU) iz Zapadne Srbije na vrlo niskom nivou, a potreban monitoring njihovog rada, često, u potpunosti izostaje. Na lokalnom nivou, takva situacija ima za posledicu nastavak pružanja nekvalitetnih, neekonomičnih i neefikasnih javnih usluga, njihovim korisnicima.

U Priručniku je detaljno prikazan Model sa opisom svih njegovih implementacionih procesnih aktivnosti. Da bi mogao da zadovolji složene zahteve ekonomski, socijalno, kadrovski i po drugim karakteristikama različitih KJS na lokalnom nivou (grad / opština, JKP, JU), kreiran je predloženi Model. Njega karakteriše uvažavanje različitih, komplementarnih, vrednosti koje doprinose ostvarenju sinergetskih efekata. Po svojoj dominantnoj karakteristici – prilagodljiv, uz sve ostale, primenljiv je u svakoj gradu / opštini u RS i njihovim JKP i JU.

Model je nastao kroz mehanizam različitih formi stručnih konsultacija (okrugli stolovi; stručne konsultacije sa predstavnicima JLS, JKP, JU; poziv za dostavljanje sugestija i komentara…), kao i održane radionice, uz istovremeno testiranje novih predloženih rešenja i implementacionih procesnih aktivnosti. To je omogućilo da se, u fazi izrade, predlog Modela, korekcijama, stalno unapređuje (menja i dopunjuje).

Priručnik je namenjen, pre svih, rukovodstvima JLS i drugim donosiocima odluka na lokalnom nivou, kao i zaposlenima u lokalnoj administraciji, upravama i nadležnim službenicima lokalnih KJS, korisnicima lokalnih javnih usluga, relevantnim NVO i lokalnim / regionalnim medijima.

Putem Priručnika, stečeno iskustvo i znanje ugrađeno u predloženi Model, predstavlja preneto znanje koje tako postaje koristan resurs mnogim JLS u RS. Koliko će Priručnik postati dragocen resurs zavisiće od spremnosti rukovodstava JLS da ga „prevedu“ u konkretnu lokalnu javnu politiku.   

Može se zaključiti da uspešna implementacija Modela kod KJS na lokalnom nivou nesumnjivo doprinosi sprečavanju korupcije, unapređenju transparentnosti, nadzora, kontrole i evaluacije njihovog rada.

Njegova uspešna implementacija, šire posmatrano, obezbediće kvalitetno, ekonomično i efikasno pružanje javnih usluga građanima i privredi, što će pospešiti demokratski i održiv razvoj lokalnih zajednica.

Osim doprinosa sprovođenju neophodnih reformi JKP i JU, njegova primena pomaže u ispunjenju obaveza RS iz pregovaračkog Poglavlja 32 – „Finansijska kontrola“, koje se odnose na uvođenje sistema FUK kod KJS.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.