Boračka pitanja I udruživanje

Na  sastanku u Ministarstvu za boračka pitanja koji je vodio državni sekretar pukovnik Miodrag Kapor razgovaralo se sa članovima radne grupe oko izrade uredbe o reprezentativnosti ili izradu akta o kriterijumima za određivanje statusa udruženja ili Saveza od posebnog društvenog značaja(reprezentativnost) za unapređivanje oblasti boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih invalida rata i negovanja tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, navodi se u Saopštenju UBR –a koje prenosimo u celosti:

ˆ


“Rad je podeljen u dve grupe i to invalidi i borci. Mnogo je tu bilo sugestija i neslaganja a deo radne grupe u kojoj smo mi učestvovali protekao je veoma konstruktivno i radno skoro puna dva sata(borci).
Naše je mišljenje da će teško ubuduće donetu uredbu i kriterijume u njoj udruženja moći da ispune i ,,preripe“ uslove u istoj.Težnja za ukrupnjavanjem udruženja u Saveze će biti teško sprovodiva. ,,Plen“ kada se deli tu nema milosti a videćemo brzo i to.
Država hoće da uredi ovu oblast i hoće da finansira najveće ali problem će biti u nama a istina je uvek između nas.

Uslovi koji će kočiti uredbu po našem mišljenju su:
-da udruženje deluje 5 godina, da ima 3000 članova sa statusom po novom Zakonu o borcu a novi predlog je i 5000 članova i da radnu grupu za određivanje statusa čini 4 lica van ministarstva i 4 lica iz ministarstva, dobijanje statusa udruženja na 2 godine pa produženje po automatizmu još za dve godine ……itd.
Četiri lica van ministarstva ne mogu biti iz udruženja jer navodno imaju sukob interesa i onda sledi pitanje ko o našim pravima treba da odlučuje, neko ko nije upućen u materiju za koju se donosi odluka, to niko neće prihvatiti jer sukoba interesa nema???
Odmah nepremostiva, još jedna kočnica, šta ako Savez osnuju udruženja koja deluju 20 godina a Savez tek osnovan kako sprovesti reprezentativnost i tu ima mnogo predloga ali uvek će kočiti i neko će oboriti na sudu uslov od 5 godina jer ga vrh tj Savez neće imati bez obzira na udružena udruženja koja će taj uslov imati i ispunjavati i to je mišljenje vrhunskih pravnika. Znači ,,otac konkuriše i nema uslov ali mu se uslov daje preko dece“ to je neodrživo bez obzira šta mi napisali zašto ,,otac preko dece“ može da prođe ili ,,preripi“ uslov za status i pare-neozbiljno.
Drugo 3000 ili 5000 članova po novom Zakonu niko ne može imati jer do sada za puna 4 meseca status je steklo oko 20.000 lica ili drugi parametar da je 123000 lica dobilo rešenje za sve ove godine o uvećanom penzijskom stažu. Kada to podelite na oko 1000 registrovanih udruženja koja će imati više ili manje statusnih članova po novom Zakonu teško da će neko uspeti da ima taj broj lica za dobijanje statusa.
Dobijanje statusa na dve godine pa po automatizmu produžetak za još dve godine je diskriminacija ostalih udruženja koja posle prve godine sprovođenja uredbe stiču pravo po osnovu godina delovanja u 2 godini i tako se stavljaju u podređeni i
neravnopravan položaj a to važi i za ostala udruženja koja stiču status posle 2, 3 ili 4 godine ali neće moći da ga dobiju pa ni da pokušaju jer je status već podeljen unapred više godina. Primer za to je da se Budžet Srbije donosi i usvaja svake godine a status reprezentativnosti udruženja boraca ili invalida po predlogu pojedinih udruženja treba da traje 4 a postoji i predlog 5 godina!?
Ako sve ovo i uspe onda dolazi do borbe oko podele ,,plena“ i to će biti težak nepremostiv  problem???
Nekada davno reprezentativnost ili po novom status je slično bila uređena i to je funkcionisalo jer uslov nije bio lica sa statusom borca ili druge kategorije jer Zakon nije postojao.
Neki iz naših redova misle da će se ovako pogasiti mala udruženja ali greše jer ona upravo i rade nešto za boračku populaciju po unutrašnjosti Srbije Imali smo slučaj kada se sredstva sliju u velika udruženja i ona nikada nisu odlazila u mala udruženja već su uvek završavalu u Beogradu i krugu tramvaja dva i druga nepremostiva prepreka sada mala udruženja neće dati svoje statusno članstvo velikim da bi oni dobijali sredstva i ,,plen“.
Biće zanimljivo sprovođenje uredbe ukoliko se ista donese i usvoji.
Zreo i iskusan čovek treba da razmisli da li može da sprovede sve radnje i zakonito potroši sredstva za vreme virusa Korone kada svi rade sa smanjenim kapacitetom i kada treba sačuvati članstvo od virusa. Imate i zabranu okupljanja itd.
Mi kao najbolje udruženje sa najvećim rezultatima rada nećemo ulaziti u nikakve rizike, podržaćemo sve što nosi Zakon a mislimo da ovu uredbu koju misle pojedinci da spakuju za sebe i svoje interese, napraviće pobunu i pometnju mađu udruženjima širom Srbije po gradovima i opštinama a koja rade van Beograda.
Na jednoj strani imate želju za ukrupnjavanjem udruženja a na drugoj masovno otvaranje policijsko oficirskih boračkih udruženja pod različitim nazivom i nameće se logično pitanje kuda sve to vodi, ko stoji iza toga i čiji su to sada interesi???
Biće teško urediti ovu oblast iako država ima tu želju da sprovede sve to na pravedan način jer teret uređenja pada na krugu tramvaja dva, podeli ,,plena“ i neverici od strane malih da će veliki po dobijanju ,,plena“ pomoći male jer su status reprezentativnosti upravo dobili preko njih i statusa članstva iz unutrašnjosti Srbije.
Mi nećemo biti prepreka ali sve gore napisano hoće a vreme će pokazati dali smo upravu a nismo konkurisali za ,,plen“ i projekte i do daljeg nećemo sigurno jer cenimo, čuvamo i poštujemo naše članstvo a čuvamo sebe od odgovornosti.

Gvozdeni puk Srbije,
Gvozdeni puk Valjevo
Udruženje Boraca Valjevo.”

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.