U prošloj godini 490 slučajeva porodičnog nasilja-Uskoro SOS telefon u Valjevu

Posle niza godina od ukidanja SOS telefona za žrtve nasilja , isti bi uskoro ponovo trebalo da proradi. U prošloj godini 490 lica bilo je žrtva nasilja u porodici u Valjevu.  

Valjevo je svojevremeno imalo SOS telefon i tada ga je pokrenula organizaija Hora. Istu uslugu kasnije je preuzeo grad Valjevo da bi već od 2012. godine telefon prestao sa radom. To pak ne znači da je nasilje prestalo ili da ga nije bilo. U medjuvremenu naučili smo i saznali da nasilnici u porodici nisu samo osobe nižeg obrazovanja niti da se radi samo o alkoholičarima ili uživaocima narkotika. Nasilnici mogu biti upravo suprotno, lica za koja narodski “nikad ne bismo rekli“. Pored žena koje su najčešće žrtve nasilja , žrtve su vrlo često i deca , maloletna lica. Ali, nasilnici mogu biti i deca prema roditeljima.

U slučajevima nasilja reaguju policija i Centar za socijalni rad, a tokom prošle godine 490 osoba bilo je izloženo nasilju u porodici.

Podaci pokazuju:

-ukupan broj prijavljenih slučajeva sa elementima nasilja u porodici 378

-ukupan broj mogućih učinilaca 415 (u pitanju su punoletne osobe)

-Ukupan broj žrtava 490, od čega su 322 osobe ženskog pola, i 73 maloletne osobe

-ukupan broj izrečenih hitnih mera 351

-ukupan broj izrečenih ili produženih mera 26

Najčešći počinioci bili su suprug, sin ili emotivni partner.

Od ukupnog broja počinilaca malo manje od 1/3 su povratnici u ovo delo. A tokom prošle godine broj prrijavljenih slučajeva manji je u odnosu na 2019 dok je takodje broj slučajeva nasilja u porodici u vreme ograničenja kretanja manji nego u istom periodu 2019. godine.

Svi ovi podaci ukazuju na činjenicu da nam je kao gradu SOS telefon više nego potreban.

Grad Valjevo bi uskoro trebao da dobije SOS telefon, na koji bi žene prijavljivale nasilje kome su izložene. To je jedna od novih usluga koju će od ove godine uvesti grad Valjevo, a za koju je izdvojeno 1.550.000 dinara. Javna nabavka za izbor udruženja koje će organizovati rad SOS telefona će uskoro biti raspisana i očekuje sa da u skorije vreme grad Valjevo ponovo dobije SOS telefon.

Lokalnim akcionim planom za rodnu ravnopravnost grada Valjeva za period od 2019-2021. godine, predviđeno je da se uspostavi usluga „SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja“, čiji je specifičan cilj izgradnja novih i jačanje postojećih institucionalnih kapaciteta podrške žrtvama porodičnog nasilja.

Krajem 2019. i tokom 2020. godine je organizovana obuka za 13 žena, koje su dobile sertifikat da mogu da pružaju usluge SOS telefona putem konsultativnog telefonskog razgovora. Obuku  konsultantkinja je sprovela Mreža SOS Vojvodina.

Grad je obezbedio prostor u kome će raditi SOS telefon, novac za njegov rad, ali i svu podršku zaposlenima, kao i institucijama u borbi za smanjenje nasilja nad ženama. Valjevski SOS telefon će pokrivati ceo Kolubarski okrug i biće umrežen sa drugim institucijama.

Marko Jevtić

„Na žalost, živimo u vremenu kada se povećava nasilje nad ženama, kao i partnersko nasilje! Tome svedoče brojni tragični slučajevi o kojima čujemo u medijima! O tome svedoče i brojne neispričane sudbine naših sugrađanki, koje trpe nasilje godinama. Zbog toga je grad Valjevo prepoznao i podržao inicijativu da se uvede ovakva usluga. Naša podrška neće biti samo na papiru, a dosadašnjim aktivnostima smo dokazali da smo ozbiljni u nameri da pomognemo svim sugrađanima koji su izloženi bilo kakvom nasilju. Cilj ove usluge je da se nasilje prepozna, kazni, ali pre svega da se zaustavi“, kaže Marko Jevtić, član Gradskog veća zadužen za socijalnu politiku.

Kada počne sa radom SOS telefon u Valjevu, svi pozivi na njega će biti anonimni, dok se žene koje su izložene nasilju ne ohrabre da nasilje i prijave. U radu SOS telefona će osim sertifikovanih saradnica, učestvovati sve institucije u gradu, koje će biti garant da će se prijavljeno nasilje što pre kazniti i zaustaviti.

Ne treba zaboraviti da je najveća prepreka u sprečavanju nasilja u porodici ćutanje. SOS telefon je prilika da se o tome progovori.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.