Aeroalarm: Samo 3 dana vazduh prihvatljiv

U protekloj sedmici više od polovine dana vazduh u Valjevu je bio zagađen: 1 dan je imao ocenu „jako zagađen“, 3 dana „zagađen“ i 3 dana prihvatljiv.

Najviša zabeležena koncentracija PM10 suspendovanih čestica za proteklu nedelju zabeležena je u četvrtak 17.12.2020. u 00:00 i iznosila 239.41 µg/m3 . Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su najvišu koncentraciju istog dana u isto vreme što je iznosilo 218.1 µg/m3 . Višestruko prekoračene koncentracije su u četvrtak predstavljale vanrednu zdravstvenu situaciju.

 Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Četvrtak, 17.12.2020. kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike.

 Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu). Informacije o prekoračenim graničnim vrednostima koje objavljuje Grad Valjevo sa četiri dana zakašnjenja su neupotrebljive.

 Budžetska sredstva Fonda za zaštitu životne sredine Grada Valjeva u periodu 2010-2019. se slabo realizuju i troše nenamenski, izveštava organizacija „Stanište“ iz Vršca. e. Lokalni mediji u Valjevu zabeležili najavu lokalne vlasti „pet dana vanrednog pranja ulica“. I pored velikog broja dana za prekomernim zagađenjem većina lokalnih medija nezainteresovana za obaveštavanje javnosti o aerozagađenju, rizicima za zdravlje i merama za smanjenje aerozagađenja. Od ukupno 10 medijskih organizacija koje deluju na teritoriji grada Valjeva 4 su svojim čitaocima i gledaocima omogućili informaciju o stanju kvaliteta vazduha u realnom vremenu. O aerozagađenju u Valjevu izveštavali su mediji sa nacionalnom gledanošću (N1, Nova S, Blic, RTS, Blizlife).

Novac iz Fonda za zaštitu životne sredine Grada Valjeva se poslednjih deset godina troši slabo i nenamenski. To je zaključak istraživanja koje je u Valjevu obavila ekološka organizacija „Stanište“ iz Vršca, što je objavljeno u Eko listu, časopisu za ekologiju, zaštitu životne sredine i održivi razvoj

 „Zbirni prihodi za sve godine perioda, od svih naknada, iznosili oko 359,1 milion dinara, dok su rashodi bili samo 264,7 miliona dinara, tako da je mimo Fonda, u druge svrhe potrošeno oko 94,4 miliona dinara.“ Organizacija „Stanište“ za javne finansije Grada Valjeva navodi da su u periodu 2010-2019. godine prihodi Fonda bili neujednačeni, sa kolebanjima, ostvareni u iznosu između 20 i 52 miliona dinara godišnje. Na početku iznosili 29-34 miliona dinara, sredinom perioda su povećani i bili su 42-51 milion, da bi osetno opali poslednjih godina. Po visini prihoda, valjevski fond bio je između 15. i 27. mesta u Srbiji. Najviše mesto beležio je 2012, a najniže 2018. godine.

„S obzirom na broj stanovnika kao i na izražene probleme u životnoj sredini, postoji značajan prostor i potreba za razvojem lokalnog eko-fonda, pre svega u povećanju prihoda i rashoda“, navodi u izveštaju Ekološki centar „Stanište“. Pored ove preporuke u izveštaju je navedeno je da „treba omogućiti većem broju udruženja građana da koriste sredstva fonda, raspisivanjem konkursa za projekte udruženja.

“ U istraživanju se prikazuju i projekti koje je Grad Valjevo tokom 2019. i 2020. godine odobrio udruženjima građana za oblast zaštite životne sredine, bez navođenja ostvarenih rezultata i doprinosa zaštiti okoline. U izveštaju nisu navedeni ekološki projekti odobreni na konkursima za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja.

Dokument  je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.