Obaveštenje o radu Gradske uprave

Gradska uprava Valjeva će od ponedeljka, 9. novembra 2020. godine primenjivati ograničen rad sa strankama, u cilju suzbijanja virusa Korona.

Apeluje se na stranke da bez preke potrebe ne dolaze u Gradsku upravu, a sve potrebne informacije mogu dobiti na sledeće brojeve telefona ili na mejl adrese.

Stranke koje dolaze po pozivu javljaju se portiru, koji kontaktira službenika kod koga je stranka pozvana.

Radno vreme šalter sale ostaje nepromenjeno.

Telefoni i mejlovi odeljenja u Gradskoj upravi

* Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine:

294-726; aleksandar.puric@valjevo.org.rs

*  Odeljenje za imovinske poslove i opštu upravu:

   014/294-815 imovinski i stambeni poslovi; bojana.timotic@valjevo.org.rs.

    014/294-774 građanska stanja; slavica.cvetinovic@valjevo.org.rs

    014/294-788 birački spisak; mirjana.urosevic@valjevo.org.rs

    014/294-716 matična knjiga rođenih; branka.vasic@valjevo.org.rs

    014/294-915 matična knjiga venčanih; nikola.petrovic@valjevo.org.rs

    014/294-875 matična knjiga umrlih; marina.simic@valjevo.org.rs

– Građani u šalter sali mogu pribaviti izvode iz matične knjige rođenih,  venčanih i umrlih, podneti zahtev za pokretanje postupka iz oblasti građanskih stanja, stambenih zajednica, imovinske oblasti.

* Odeljenje za poslove organa grada:

 294-796 ; biljana.kovacevic@valjevo.org.rs

Služba pravne pomoći : 294 -735; pedja.milojkovic@valjevo.org.rs

( Kada se radi o zaštiti prava i interesa maloletne dece i lica koje su žrtve nasilja u porodici, njima omogućiti dolazak u Službu pravne pomoći bez ograničenja).

Poresko odeljenje: 241-048, 241-049, 241-050; slavica.pavlovic@valjevo.org.rs

-U šalter sali mogu podneti zahtev za reprogram, zahtev za preknjižavanje, poreske prijave, zahtev za uverenje, razne prigovore i zahteve, preuzeti uverenje na šalteru 15.

-Poslovi zbog kojih se ne ograničava rad stranaka su jedino preuzimanje uverenja i izdavanje potvrda o legalizaciji.

* Komunalna milicija: 241-051; komunalna.policija@valjevo.org.rs

* Odeljenje za inspekcijske poslove:

uosmanovic@valjevo.org.rs-telefon 014-294-824.

biljana.andric@valjevo.org.rs-telefon 014-294-742.

– U šalter sali stranke mogu podneti prijavu ili zahtev za postupanje od svih inspekcija Gradske uprave.

– Poslovi koji zahtevaju dolazak stranke su : Obrada predmeta za komisiju vezanu za naknadu štete nastalu usled ujeda pasa lutalica.

* Odeljenje za društvene delatnosti: 294-761; zora.bojicic@valjevo.org.rs

Prava iz nadležnosti Odeljenja za društvene delatnosti:

– pravo na naknadu  troškova   boravka dece u predškolskoj ustanovi i

– pravo na finansiranje troškova vantelesne oplodnje -tel. 294- 770;  mejl:  strifunovic@valjevo.org.rs

– pravo na novčanu pomoć za nezaposlene porodilje-tel. 294-794;  mejl: kaca.romanovic@valjevo.org.rs

 -pravo na energetski zaštićene kupce – tel. 294-830; mejl: jovisa.bogdanovic@valjevo.org.rs

– prava iz  oblasti boračko-invalidske zaštite – tel. 294-772; mejl: binza@valjevo.org.rs

 -prava po Odluci o dopunskim pravima RVI i porodica palih boraca -tel. 294 – 844; mejl: jelisaveta.ilic@valjevo.org.rs

– Interresorna komisija – tel.294 729; mejl: gjoksovic@valjevo.org.rs.

Informacije o stipendijama za romske učenike i studente – tel. 294- 844; mejl: jelisaveta.ilic@valjevo.org.rs

Informacije o stipendijama za talentovane učenike i studente -tel.294 918; mejl : jelena.ciric@valjevo.org.rs

– pravo na dečiji dodatak – tel. 294-705; mejl: slavica.jakovljevic@valjevo.org.rs

-porodiljska prava -tel.  294-715; mejl: zorana.filipovic@valjevo.org.rs

-pravo na roditeljski dodatak – tel.294-817; mejl: ivana.djenic@valjevo.org.rs

– U šalter sali građani mogu da dobiju sve zahteve kao i informacije vezane za način ostvarivanja prava na dečiji dodatak, porodiljska bolovanja, roditeljski dodatak i regresiranje. 

Šalteri br. 7 i 8  – Gordana Mićić tel. 294-838

– porodiljska bolovanja

– roditeljski dodatak

 -regresiranje

Šalteri br. 10,11 i 12  Jasmina Filipović: tel.- 294-848

– dečiji dodatak

* Odeljenje za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda:

241-048; 241-049; slavica.pavlovic@valjevo.org.rs

* Odeljenje za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove:  

294-717; tijana.todorovic@valjevo.org.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.