„Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj“ u USAID-ovom Projektu za odgovornu vlast

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pruža tehničku podršku gradu Novom Pazaru za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole.

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast i grad Novi Pazar započinju sa sprovođenjem aktivnosti na uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u organima lokalne samouprave. Podršku Novom Pazaru na uspostavljanju ovog složenog i sveobuhvatnog sistema dobrog upravljanja pružaće nevladina organizacija “Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj Šušeoka – Mionica, osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i unapređenja održivog lokalnog i regionalnog razvoja.

FUK je deo opšteg okvira interne finansijske kontrole u javnom sektoru (IFKJ), koji je inicirala Evropska komisija, kako bi se u javnom sektoru sprovodila razvijena i efikasna kontrole tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji. FUK predstavlja jednu od četiri glavne javne politike predviđene u pregovaračkom poglavlju 32 – Finansijska kontrola. Cilj tog sistema je da obezbedi da se javnim resursima dobro upravlja, da se troškovi efikasno kontrolišu i da se obezbedi najbolja moguća vrednost za uloženi novac. FUK je sistem politika, procedura i aktivnosti koje su uspostavljenje i koje se održavaju i regularno ažuriraju od strane rukovodioca organizacije i koji, kroz upravljanje rizicima, pruža sigurnost da će ciljevi organizacije biti ostvareni na adekvatan i ekonomičan način. Osim efikasnosti i efektivnosti, FUK treba da obezbedi otvorenost, integritet, transparentnost i javnu odgovornost u upravljanju javnim resursima. 

Projekat za odgovornu vlast i izabrani eksperti će voditi grad Novi Pazar kroz proces osmišljavanja i uspostavljanja FUK-a u skladu sa zahtevima i prema metodologiji koju je razvilo Ministarstvo finansija Republike Srbije. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.