Potrošnja u prvom , a kapitalne investicije u trećem planu

Budžet grada Valjeva za devet meseci ove godine imao je izvršenje od 61,7%. U izvršenju je vidljivo da je za ugovore i specijalizovane ugovore utrošeno daleko više novca nego za kapitalne investicije.

Na dan 30. septembra, prihodi , primanja i preneta neutrošena sredstva iznosila su 2,2 miljarde dinara i ostvarena su sa 64,7% u odnosu na plan . Rashodi i izdaci iz budžeta realizovani su u iznosu od 2,1 milijardu dinara i realizovani su sa 61,7%.

Gradsko veće usvojilo je izveštaj o izvršenju budžeta za devet meseci ove godine u kom je vidljivo da je gotovo najveći procenat izvršenja bio na korišćenju roba i usluga 31,37%  . Na ovoj poziciji za stalne troškove utrošeno je 172 miliona, za troškove putovanja 3,4 miliona dinara. Novac je posebno utrošen na usluge po ugovoru čak 183,4 miliona dinara, a slede specijalizovane usluge u iznosu od 120 miliona dinara. Za tekuće popravke i održavanje  potrošena su 132 miliona , a troškovi matrijala iznosili su 51, 8 miliona dinara. Sve ukupno 664 744 dinara.

S druge strane za kapitalne izdatke utrošeno je tri puta manje novca , ukupno 237 miliona dinara . Za ovu namenu budžetom je predvidjeno čak 737,8 miliona dinara pa je procenat izvršenja na kapitalnim izdacima samo 11%.

Usluge po ugovoru  i specijalizovane usluge zajedno plaćene su oko 303 miliona dinara dok je za razvoj grada utrošeno 237 miliona dinara.

Kapitalne investicije su kako je naglašeno pre četiri godine predvidjene za 4 godine , odnosno da svake godine predloženi ciljevi budu realizovani u odredjenom procentu. Na žalost iz plana kapitalnih investicija mnogi projekti nisu ni započeti, a od nekih se u potpunosti odustalo. Iako država insistira na tome da se plan kapitalnih investicija donosi i sprovodi , za sada se za ove protekle četiri goidne može videti da je Valjevo imalo takav plan, ponavljalo ga iz godine u godinu sa izvršenim izmenama, ali nijedan projekat nije realizovalo. Koliko se pažnje pridaje razvoju vidljivo je iz izdvajanja koja su izvršena iz budžeta. Da li su gradjani Valjeva plaćajući poreze zapravo smatrali da je neophodno novac trošiti na ovaj način pitanje je na koji će odgovor dati naredni izbori.

Kapitalne investicije jesu ulaganje u budućnost, a vec sada budućim generacijama može se reći da se budućnost iz sivog solitera ne vidi .  

1 comment on “Potrošnja u prvom , a kapitalne investicije u trećem planu

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.