Valjevo zauzima 67 mesto po transparentnosti u radu

Po istraživanju koje je sprovela Transparentnost Srbije Valjevo se po transparentnosti u radu nalazi na 67 mestu od ukupno 145 lokalnih samouprava koje su obuhvaćene istraživanjem. Na brojna pitanja koja predstavljaju zakonske obaveze u smislu transparentnosti rada ovdašnja lokalna samouprava imala je ocene niže od polovine moguće ostavrene. Gradjani Valjeva nisu informisani i ne znaju koja su im prava dok se aktuelna vlast suprotno zakonu ponaša kao vlasnik informacija na koja niko nema prava.

Istraživanje transparentnosti rada lokalnih samouprava obuhvatilo je nekoliko segmenata u radu kao što su : Skupština, budžet, javne nabavke, slobodan pristup informacijama, javne rasprave i konkurse, javna preduzeća i ustanove, ali i odnos prema gradjanima.

Kada je u pitanju transparentnost rada Skupštine može se zapaziti da od 18 mogućih poena koji bi rad mogli smatrati transparentnim Skupština u Valjevu ima samo 5. Kako se može videti iz samog istraživanja na sajtu nema objavljenih informacija o odlukama koje Skupština donosi, rezultatima glasanja, amandmanima koji se podnose, obrazloženjima amandmana i odluka, a same odluke Skupštine jedino su objavljene u Službenom glasniku. Ovakav način rada ne pruža gradjanima uvid u celokupan  tok rada Skupštine jer se odluke ne mogu pratiti , gradjani nemaju informaciju o namerama aktuelne vlasti pa samim tim ne postoji ni mogućnost reagovanja ni u smislu podrške ni u smislu negiranja. Zapisnici sa sednica Skupštine se ne objavljuju, a sami zapisnici već su bili predmet rasprave na samim sednicama Skupštine pri čemu su odbornici stavljali ozbiljne primedbe jer zapisnici nisu sadržinski ispratili tok sednice već samo taksativno navode imena govornika. Ukoliko gradjanin ne isprati prenos sednice više neće biti u mogućnosti da sazna kako je koji odbornik i na koji način govorio o odredjenoj tački dnevnog reda niti kako je skupštinska rasprava uopšte tekla. Posmatrajući sa strane dokumentaristike ne postoje uslovi za donošenje kompletne i potpune analize rada Skupštine u bilo kom sazivu.

Situacija sa budžetom koji jeste novac samih gradjana i po zakonu gradjani imaju pravo na uvid u način trošenja tog novca je još gora. Od mogućih 15 poena budžet ima samo 5. Poni su ostavreni na samoj činjenici da je budžet objavljen, ali od 2015. godine budžet se ne objavljje sa šest cifara ekonomske klasifikacije. Izveštaji o izvršenjima nisu dostupni na sajtu niti se ažuriraju na 30 dana. Održana je javna rasprava, objavljen poziv za istu i novinarski izveštaj o javnoj raspravi dok svi ostali transparentni pokazatelji trošenja novca izostaju . Gradjani Valjeva shodno rezultatima ovog istraživanja pokazuju da gradjani Valjeva imaju samo delimičan uvid u trošenje sopstvenog novca.

Odnos prema gradjanima službi lokalne samouprave je na još dramatičnijem nivou gde je po svim pokazateljima ostavreno samo 4 boda od mogućih 17. Razlog tome je što u Upravi ne postoje mogućnosti da gradjani budu validno informisani, da podnesu žalbe i predstavke na korupciju, ne postoje vidno istaknuti rokovi za izdavanje dkumenata, ukoliko su i podnete žalbe ne postoji način uvida u postupanje po podnetim žalbama . Ne postoji ni ispitivanje gradjana o zadovoljstvima pruženih usluga niti jednomesečne konferencije za novinare o tekućem radu. Gradjani Valjeva praktično, pokazuje istraživanje nemaju mogućnost ostavrenja nijednog gotovo prava koje im je zakosnki zagarantovano kad je rad službi u pitanju. Zaključak koji se nameće je da Uprava nije servis gradjana već zasebno zatvoreno telo koje gradjane doživljava kao nužno zlo. Činjenica da su i sednice Gradskog veća zatvorene za javnost  gradjanima je uskratila i poslednju mogućnost da budu valjano informisani o načinu rada izabranih i postavljenih lica, samih gradskih službi. Uprava je ukoliko se posmatra istraživanje potpuno samostalan entitet iako to shodno načinu finansiranja , sredstva gradjana, nikako ne bi smelo da bude. Ovoj činjenici doprinosi podatak da gradjani zapravo i ne znaju koja su im prava.

Kada je u pitanju slobodan pristup informacijama u istraživanju je vidljivo da je od mogućih 6 ostavreno samo 3 poena , ali i da su gradjani podnosili žalbe na rad poverenika pa i na zatvorenost po pitanju informacija. Obaveza da se objavljuju tražene informacije nije ispoštovana .

Nešto je bolja situacija po pitanju objavljivaja javnih nabavki gde su ostvarena 4 poena. Ovaj podatak je razumljiv s obzirom da se objavljenim javnim nabavkama pozivaju ponudjači , a ne retko i informišu na ovaj način o razultatima nabavke. Shodno situaciji sa hapšenjima u Gradskoj upravi javne nabavke se transparentno objavljuju u smislu zakonske obaveze jer moraju biti vidljive na republičkom sajtu za javne nabavke odnosno u Upravi za javne nabavke RS.

Informator o radu ima nula poena. Iako ima objavljenih konkursa za izbore direktora ne postoji uvid u tok samog izbora i rad komisije , nema objavljenih izveštaja o radu javnih preduzeća i ustanova, nema objavljenih sistematizacija ni u javnim preduzećima i ustanovama ni u samoj Upravi. Izveštaji o radu se ne objavljuju , nema objavljenih informacija o broju zaposlenih u javnom sektoru, nema informacija o cenovniku javnih preduzeća, nema savetovanja i konsultacija sa gradjanima prilikom donoenja odluka o podizanju i izmenama cena.

Javna preduzeća i ustanove zato su ocenjena sa samo 6 od 15 mogućih poena, a javne rasprave i konkursi sa 3 od mogućih sedam.

Lokalna samouprava nema ni usvojena odredjena dokumenat medju kojima je i Lokalni antikorupcijski plan dok podnošenje izveštaja o imovini funkcionera takodje nije u skladu niti ažurirano sa vremenskim obavezama i promenama.

Iako se Valjevo nalazi na sredini tabele na 67 mestu ispred nas su po transparentnosti Plandište koje je na prvom mestu, Paraćin, Novi Pazar, Užice, Šabac , Kraljevo , Knjaževac i mnogi drugi. Za one koji veruju da najpre treba istaći one koji su lošiji od nas nije loše znati da su to Opštine poput : Nove Crnje, Koceljeve, Knića , Lebana , Medvedje, Osečina , Golubac, brojne kosovske opštine,  ali i Smederevska Palanka koja je na poslednjem mestu. 

Svakom ko nastoji da svoj rad poboljša pa i uskladi sa zakonom neophodno je da u svakom segmentu ispravi ono što nije dobro po pitanju transparentnosti. Da li će se to dogoditi u Valjevu? Shodno svakodnevnim dešavanjima verovatno je da neće već da će stanje možda biti i lošije. Opšti zaključak mogao bi biti da gradjani ne da nisu informisani već nisu uspostavljeni ni mehanizmi za informisanje. Informacije koje se mogu dobiti su dirigovane i cenzurisane, a aktuelna vlast informacije o radu smatra sopstvenim vlasništvom pa neretko i tajnom iako je zakon RS jasno naveo da više ne postoje tajna dokumenta izuzev rada par državnih bezbednosnih službi i odredjenih odluka Vlade Srbije koje se opet odnose na bezbednost gradjana, očuvanje celovitosti i državnog integriteta.

Poraznija činjenica od ovog istraživanja jeste što oni koji kriju informacije sada nisu ništa naučili od svojih prethodnika , odnosno ne shvataju da upravo transparentnost u radu u jendom trenutku može biti jedina odbrana validnosti rada. Gradjani Valjeva ne znaju svoja prava i samim tim moguće je manipulisati njima, što je na žalost postala praksa poslednjih godina.

S.V. 

3 comments on “Valjevo zauzima 67 mesto po transparentnosti u radu

  1. Voditeljka

    67. od 145.,odlicno,zlatna sredina,cak i iznad!Dok je bio Pocuta bilo je pri dnu!!!!!!!!

    Reply
  2. Emilija

    Voditeljka, sasvim sam srecna sa pocutom, gvozdenivicem a i tvojim razmisljanjem. Srecni smo sto gmizemo, bez glasa i pameti.

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.