Ugrožen Jerinin grad

      2 коментара на Ugrožen Jerinin grad

Kamenolom u Slovcu svojim radom ugrozio je arheološki lokalitet, Jerinin grad. Na ovu pojavu na sednici Skupštine upozorio je odbornik Ljubomir Radović, a da je situacija krajnje ozbiljna za govornicom je potvrdila i direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Ksenija Stevanović.

Odbornik Ljubomir Radović za skupštinskom govornicom izneo je informaciju da se u valjevskom kraju dešava kulturni genocid. „Dok Srbija želi da sačuva svoju istoriju i kulturu u valjevskom kraju dešava se kulturni genocid. To se upravo dešava u selu Slovac gde je radom kamenoloma naneta šteta arheološkom lokalitetu Jerinin grad koji još uvek i nije arheološki obradjen i ispitan. Na žalost niko od nadležnih nije ni pokuššao da na neki način spreči uništenje ovog lokaliteta“, rekao je Radović.

Da je lokalitet zaista ozbiljno ugoržen potvrdila je direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Ksenija Stevanović koja je izjavila da kad god prodje tim putem mora da okrene glavu. „To je strašno znate, nama je uoči Nove godine došao direktor kamenoloma da pitaju šta da rade pošto je došlo do odrona. Pošto je zimski period u ovom trenutku i postoji veća opasnost od obrušavanja. Na žalost mi kao služba nemamo izvršnu moć uopšte . Mi nemamo to pravo i možemo samo na nivou dopisa da reagujemo. I reagovali smo i Zavodu sa Republike i ministarstvu smo poslali dopis“, izjavila je Stevanović.

Jerinin grad rekonstrukcija TO Lajkovac

Nakon njenog izlaganja Skupština je donela odluku da se donese zaključak kojim se traže detaljnije i potpunije informacije o ovoj situaciji.

Radović kaže da je porazno da ne postoji reakcija ni sa republičkog nivoa, ali ni sa lokalnog. „Upravo zato sam inicirao zaključak da Skupština dobije prave informacije o tome šta se tačno dešava na tom lokalitetu jer informacije koje ja imam govore da se tamo ozbiljno narušava i oštećuje lokalitet“, kaže Radović.

Skupština ima obavezu da održi sednicu jednom u tri meseca pa je pitanje kada će biti anredna sednica kao i da li će se tražene informacije upravo prikupiti do naredne sednice. Sama činjenica da je kako je navela direktorka Zavoda , sam direktor kamenoloma tražio pomoć zbog urušavanja iz verovatne namere da se lokalitet ne uruši, a Zavod nema takvih nadležnosti dovodi do toga da sve liči na priču o Ulici Kneza Jovice. Pravo je pitanje koliko se štete može naneti do naredne sednice Skupštine, a i nakon nje u zavisnosti od toga da li će takav zaključak biti razmatran pa i na kraju ponajviše od toga koje su zapravo nadležnosti lokalne samouprave u ovom slučaju kada je u pitanju istorijski lokalitet. 

Na sajtu TO Lajkovac moguće je pronaći osnovne informacije o samom lokalitetu pa se izmedju ostalog navodi: “Utvrđenje Jerinin grad se nalazi na levoj obali Kolubare, 16 km istočno od Valjeva, na vrhu manjeg uzvišenja Grad (361 m), tačno na međi sela Valjevska Loznica i Slovac. Danas su Jerinin grad i brdo na kome se nalazi zarasli u bujnu vegetaciju. Najpovoljniji prilaz je sa severo-zapadne strane. Plato, na kome se nalazi utvrđenje, okrenut je ka južnoj strani. U vidokrugu utvrđenja je slovačka sutjeska i desna obala Kolubare kao i vrhovi valjevskih planina prema jugu. Istočno od grada se nalazi stari još uvek aktivan kamenolom.Utvrđenje Jerinin grad prvi su zabeležili znameniti istraživači Feliks Kanic i M. Đ. Milićević u drugoj polovini 19. veka. Ruševine ovog grada početkom 20. veka beleži i Ljubomir Pavlović. On je samo u nekoliko rečenica opisao razvaline starog grada slovačkoj sutjesci. On navodi se da je „ovo utvrđenje podigla Prokleta Jerina“.  Manja topografska istraživanja obavili su i polaznici seminara arheologije u Istraživačkoj stanici Petnica. Tokom 2014. arheolozi Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Valjeva obavili su manja sondažna istraživanja utvrđenja.”

2 comments on “Ugrožen Jerinin grad

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.