Transparentno kršenje zakona o borbi protiv korupcije

Zakon o borbi protiv korupcije jasno defiiše postupanja funkcionera ipak taj Zakon je mrtvo slovo na papiru kada se radi o zapošljavanju povezanih lica sa funkcionerom ili korišćenja javnih resursa u privatne i svrhu promovisanja partije funkcionera. Primeri iz Valjeva svedoče da Agencija ne reaguje na kršenje zakona koji bi trebalo da sprovodi.

Zakon o borbi protiv korupcije jasno navodi u članu 29. da funkcioner može da vrši funkciju u političkoj stranci I da učestvuje u njenim aktivnostima, ali isti član navodi:

“Funkcioner ne može da koristi javne resurse i skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata.

Funkcioner je dužan da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta”.

U Valjevu se ova odredba posebno ne poštuje, Vozni park gradski funkcioneri obilato koriste za stranačka putovanja na mitinge, skupove, ali I za svoje privatne potrebe. U govorima , posebno gradonačelnika Slobodana Gvozdenovića vrlo često mogu se čuti stavovi partije kojoj pripada, a prilikom posete okolnim selima, MZ , nedvosmisleno se agituje za partiju. Najočitiji primer ovakvog ponašanja vidjen je za vreme izbora za Mesne zajednice kada je u Petnicu službenim automobilom došlo gro funkcionera ove partije sa lokala predvodjenih gradonačelnikom koji je, opet sudeći po tadašnjim izjavama meštana Petnice lobirao za članove svoje partije.

Agencija očito na ovakvo ponašanje ne reaguje.

Članom 27. isti zakon definiše da je  “Funkcioner je dužan da javnu funkciju vrši tako da javni interes ne podredi privatnom.

Funkcioner je dužan da se pridržava propisa koji uređuju njegova prava i obaveze i da stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije.

Funkcioner je dužan da izbegava stvaranje odnosa zavisnosti prema licu koje bi moglo da utiče na njegovu nepristrasnost u vršenju javne funkcije, a u slučaju da ne može da izbegne takav odnos ili takav odnos već postoji, da učini sve što je potrebno radi zaštite javnog interesa.

Funkcioner ne sme da koristi javnu funkciju za sticanje bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice.”

Niz zapošljavanja u poslednjem periodu dokazuje da je član 27. prekršen. Zakon o Agenciji za brobu protiv korupcije definiše odredjene pojmove pa medju njima i pojam „povezanog lica“.

Zakon kaže da je  „povezano lice“  supružnik ili vanbračni partner funkcionera, krvni srodnik funkcionera u pravoj liniji, odnosno u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva, usvojitelj ili usvojenik funkcionera, kao i svako drugo pravno ili fizičko lice koje se prema drugim osnovama i okolnostima može opravdano smatrati interesno povezanim sa funkcionerom;

Korristeći funkciju zarad zapošljavanja povezanih lica neminovno je došlo do ostvarenja privatnog interesa funkcionera, u ovom slučaju gradonačelnika jer zakon privatni interes definiše kao  bilo kakvu korist ili pogodnost za funkcionera ili povezano lice. Ukoliko se zapošljavaju povezana lica jasno je da je isto ostvarilo korist, a potom odgovorno lice koje je funkcioner neminovno je prekršilo ovaj zakon.

Kao I svaki zakon tako I ovaj definiše postupanje I mere u slučaju njegovog kršenja. Mere se izriču ne samo funkcioneru već I povezanim licima . U slučaju da lica nakon izrečenih mera ne postupe u skladu sa zakonom može biti izrečena I mera razrešenja.

Član 51

Mere koje se izriču funkcioneru zbog povrede ovog zakona su: mera upozorenja i mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje.

Funkcioneru koji je izabran na javnu funkciju neposredno od građana, funkcioneru kome je prestala javna funkcija i povezanom licu može se izreći mera upozorenja i mera javnog objavljivanja odluke o povredi ovog zakona.

Ako lice iz st. 1. i 2. ovog člana ne postupi po izrečenoj meri upozorenja do isteka roka koji mu je u odluci određen, izriče mu se mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje, odnosno mera javnog objavljivanja odluke o povredi ovog zakona.

Ako je funkcioneru izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje, Agencija podnosi inicijativu za razrešenje funkcionera organu koji ga je izabrao, postavio ili imenovao. Nadležni organ je dužan da obavesti Agenciju o merama preduzetim povodom izrečene mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje, odnosno inicijative, u roku od 60 dana od dana objavljivanja mere.

Istovremeno neki prekršaji pomenutog zakona predvidjaju I krivičnu odgovornost :

Član 74

Novčanom kaznom od 50.000 dinara do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj funkcioner ako: 2) postupa suprotno odredbama člana 29. st. 2. i 4. ovog zakona;

Zakon dakle postoji, ali u pomenutim slučajevima u Valjevu postoji samo da bi se kršio. Korupcija je inače najveći “kamen spoticanja” kada je u pitanju prijem Srbije u EU. Ona na žalost ne da nije iskorenjena ili umanjena po preporukama evropskih organizacija u skladu sa kojima su pomenuti zakoni I doneti već je poslednjih godina doživela svoju ekspanziju.

Za razliku od Rumunije gde je Agencija za borbu protiv korupcije pred lice pravde izvela nekoliko hiljada  ljudi , ovdašnja Agencija očito nema takvu ulogu kao korektivne I efikasne mere za suzbijanje korupcije već postoji da bi se ispoštovala forma. A forma I suština oduvek su se razlikovale.

S.V. 

3 comments on “Transparentno kršenje zakona o borbi protiv korupcije

 1. Kabinet Gradonacelnika

  Treba poslati prijavu Agenciji za borbu protiv korupcije kako valjevski Jutka zaposlio svoju nevencanu suprugu Goricu Bozic u gradsku upravu na neodredjeno.
  Kako je sef kabineta Borko Aleksic zaposlio suprugu Jelicu u Centar za kulturu a majku Vesnu Kudic u Vidrak a oca Zorana u Krusik.
  Inace sef kabineta Borko Aleksic je pod istragom policije i tuzilastva u vezi muljanja sa budzetom i isti je ostetio za vise od pola miliona dinara.
  Sad je pritisak na policiju da se zataska kao i 2017 kad je trebao biti uhapsen.
  Apelujem na valjevske medije da istraze ove slucajeve i da tuzilac radi svoj posao.

  Reply
 2. Kolege inspektori

  Ko je vise taj Borko Aleksic, zadnje dve godine se nije pojavio na poslu a prima platu 55 000 i plus mu se nezakonito na platu isplacuje 30 000 mesecno i na sve to upravni odbor Doma zdravlja 12000 mesecno,plus privatna firma.
  Ovo je skandal u drzavi.

  Reply
 3. Kabinet Gradonacelnika

  Ako je ovo tacno za Borka Aleksica treba podneti krivicne prijava protiv njega i lica koja su mu obezbedila povlascen status i nezakonito sticanje materijalne koristi.
  Takodje krivicne prijave protiv Jelice Aleksic i Vesne Kudic supruge i majke jer su u srodstvu sa funkcionerom sefom kabineta.

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.