Nakon konsolidacije vlasništva, Gorenje prešlo iz a.d. u d.o.o.

Odlukom današnje skupštine akcionara, Gorenje je promenilo pravnu formu iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. Ova promena predstavlja završetak procesa preuzimanja Gorenja od strane kompanije Hisense kao jedinog preostalog akcionara, kao i uspostavljanje jednostavnije i jedinstvene strukture upravljanja koja neće uključivati nadzorni i upravni odbor. Gorenjem d. o. o. upravljaće kolegijum direktora pod vođstvom Franje Bobinca zajedno sa rukovodstvom, kojeg pored dva generalna direktora Lana Lina i Čaoa Liua čini i šest dosadašnjih članova uprave: Žiga Debeljak, Stanka Pejanović, Tomaž Korošec, Hansona Han, Lu Hou i Saša Marković, koji će biti imenovani za izvršne potpredsednike kompanije.

Takvom strukturom rukovodstva, Gorenje će pojednostaviti organizaciju kompanije koja će, uz konsolidovani status vlasništva, omogućiti efikasnije upravljanje i donošenje odluka u okviru društva. Samim tim, kompanija će biti spremna da brže odgovori na izazove i promene u zahtevnom poslovnom  okruženju. Jednostavnija struktura rukovodstva dovešće do bolje sinergije sa kompanijom Hisense, istovremeno se više fokusirajući na razvoj, proizvodnju i prodaju proizvoda.

Umesto nadzornog i upravnog odbora, kompaniju će voditi sedmočlani kolegijum direktora kojim će predsedavati Franjo Bobinac i rukovodstvo  koji  čine generalni direktori Lan Lin i Čao Liu, direktor za korporativne finansije i digitalno poslovanje, Žiga Debeljak, i još pet dosadašnjih članova uprave: Stanka Pejanović, Tomaž Korošec, Hanson Han, Lu Hou i Saša Marković, koji će biti imenovani za izvršne potpredsednike kompanije.

Pored funkcije predsednika kolegijuma direktora, Franjo Bobinac će nastaviti da obavlja svoje dužnosti na poziciji potpredsednika globalnog marketinga u kompaniji Hisense International, na koju je postavljen prošle godine.

„Promenom forme preduzeća zaokružili smo uspešan postupak traženja strateškog vlasnika. Gorenje sada ima konsolidovanu vlasničku strukturu, a sa kompanijom Hisense kao novim vlasnikom i jednostavnijom upravljačkom strukturom postavljamo temelje razvoja grupe Gorenje i njenih brendova zarad budućnosti više od 11.000 zaposlenih“, istakao je Franjo Bobinac.

Kompanija Gorenje, zajedno sa svojim ograncima u Evropi, postaje važan centar razvoja i proizvodnje u grupi Hisense. Pripremni radovi za početak izgradnje nove fabrike TV uređaja u Velenju već su u toku, a u planu je i širenje proizvodnih kapaciteta u Valjevu sa još jednim postrojenjem.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.