Unapređenje nastave na VIPOS-u u skladu sa potrebama tržišta rada i razvojem novih IT tehnologija

Nastava u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu se organizuje i sprovodi na način koji zahteva neprestano razvijanje kompetencija nastavnika i saradnika, angažovanih u izvođenju nastave, sa posebnim osvrtom na kompetencije iz oblasti IT tehnologija.

H

U svakom akreditacionom ciklusu inoviraju se studijski programi osnovnih i master studija, u skadu sa potrebama tržišta rada i razvojem novih IT tehnologija, sa ciljem razvijanja praktičnih veština i kompetencija studenata. Tako je ove godine na akreditovanim master strukovnim studijama započeta nastava iz tri nova ili unaprađena predmeta: Istraživanje podataka, Poslovna prezentacija, grafika i multimedija i Mobilne aplikacije. 

Predmet Istraživanje podataka uvodi studente u oblast Nauke o podacima, oblast koja je proglašena za trenutno najbrže rastuću IT oblast. U radu na ovom predmetu, studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima i algoritmima koji se koriste u radu sa velikom količinom podataka, sa programskim jezicima i alatima koji se koriste u ovoj oblasti i kroz praktičan rad uče da sve to koriste u svom poslovnom okruženju.

– Reč je o interdiscipliniranoj naučnoj oblasti, koja se bazira na proučavanju podataka u najširem smislu. Istraživanje podataka služi donosiocima odluka u kompaniji radi pravilnog formulisanja poslovnih strategija i kreiranja profita produzeća, kao i proširenja tržišta. Dakle, ovo je oblast koja je direktno primenljiva u privredi, na  sa svim izazovima i problemima koji se susreću u poslovnom svetu. Student sa ovim znanjem može da radi pripremu i analizu podataka – objašnjava VIPOS-ov predavač Stefana Janićijević, inače profesor beogradske ITS, Visoke strukovne škole za informacione tehnologije.

Predmet Poslovna prezentacija, grafika i multimedija, kao što mu ime govori, bavi se grafičkim dizajnom i namenjen je studentima master strukovnih studija koji imaju sklonosti ka računarskoj grafici i dizajnu.

– Predavanja su koncipirana tako da pružaju zanimljive informacije i rešenja iz tih oblasti na koncizan i efikasan način, pre svega vodeći računa o praktičnoj primenljivosti. Ključ je da je kompletan predmet koncipiran na praktičnoj prezentaciji i izradi konačnog projekta koji je ujedno ispit za studente, a to će biti web poslovna prezentacija koju će raditi u word press alatu. Tržište rada, nakon što je student savladao ove veštine, dobija kadar koji je obučen da se bavi grafikom i multimedijama, tako da bi u budućnosti mogao da u sopstvenoj firmi ili drugom preduzeću održava i unapređeje sajt i kreira poslovne prezentacije – navode naši predavači na ovom predmetu Ivan Pantelić i Dejan Beljić.

Treći, novi predmet na našim master studijama su i Mobilne aplikacije, s obzirom da je velika ekspanzija mobilnih uređaja stvorila i veliki broj korisnika, te otvorila nove mogućnosti poslovanja, zbog čega postoji potreba za velikim brojem programera, koji treba da naprave raznovrsne aplikacije za korisnike.

– Kroz predmet Mobilne aplikacije se proširuju prethodna saznanja iz programiranja, i uči se izrada aplikacija za android telefone, tablet uređaje, Smart TV, raspbery PI 3 i druge “pametne” uređaje. Kako android uređaji sadrže u sebi kameru, mikrofon, GPS senzor, senzor pokreta, baza podataka, vezu ka internetu, programeri mogu da osmisle i naprave program koji zadovoljava potrebe mnogih korisnika, praćenje podataka sa raznih servera, unos sopstvenih podataka i obrada istih. Polaganjem ovog ispita studenti se osposobljavaju za izradu jednostavnih aplikacija za android uređaje, prenos programa na android uređaj, njihovo pokretanje i testiranje – objašnjava predavač Miloš Živković.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.